- Project Runeberg - Nordic Authors /
Hjalmar Linnström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Linnström, Hjalmar (1836–1914), publisher, bibliographer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Hjalmar Linnström in:


Hjalmar Linnström övertog 1871 Lars Johan Hiertas förlag och ledde detta till 1884, då han nödgades avträda sin egendom till sina borgenärer. Källa: Nordisk familjeboks tredje upplaga, 1930.

Linnström utgav:

Om Svenskt boklexikon

Till Svenskt boklexikon. Åren 1830--1865 måste nog Linnström personligen och ensam räknas som upphovsman. (Vad gäller de övriga verken, är upphovsmännen okända för Projekt Runebergs redaktion, och upplysningar mottages tacksamt.)

När man talar om "Sveriges nationalbibliografi", brukar man räkna in Linnström för att täcka perioden 1830--1865. Huruvida den uppfyller alla krav som modern forskning vill ställa på en retrospektiv bibliografi, därom tviste de lärde, men sanningen är väl att det ännu saknas något bättre för just den här epoken.

En av bristerna är att Linnström bara förtecknar "verk" och nämner exempelvis att Almqvists "Svensk rättstafningslära" föreligger i 16 upplagor, men inga upplysningar ges om när dessa upplagor utgavs eller vad som kan tänkas skilja dem åt. Det är inte ens klart om dessa 16 upplagor gavs ut inom perioden 1830--1865. Första upplagan kom uppenbarligen 1829!

Links


Find other Nordic Authors named Linnström, others born in 1836 or deceased in 1914.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2015-05-03 01:36 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/linnsthj.html

Valid HTML 4.0!