- Project Runeberg - Nordic Authors /
Carl Fredrik August Ljungberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ljungberg, Carl Fredrik August (1825–1889), priest, Sweden.

Blev fil. dr. vid Uppsala universitet på en avhandling om Wasa-ätten under unionstiden (1859). Adjunkt vid (Karolinska) läroverket i Örebro från 1859, extra lärare i svenska språket vid Tekniska elementarskolan i Örebro från 1877, regementspastor från 1879.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Ljungberg, others born in 1825 or deceased in 1889.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2017-08-22 22:04 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/ljungcav.html

Valid HTML 4.0!