- Project Runeberg - Nordic Authors /
Bernhard Lundstedt

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Lundstedt, Bernhard (1846–1914), bibliographer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Bernhard Lundstedt in:


Bernhard Wilhelm Lundstedt född 11 jun 1846, död 1914. Efter att ha tagit doktorsgraden i Uppsala gjorde han karriär inom Kungliga biblioteket i Stockholm och tjänstgjorde även i ecklesiastikdepartementet.

Bernhard Lundstedt har främst gjort sig känd som bibliograf genom sin katalog över Sveriges periodiska litteratur. Bibliografin är ett bokverk i tre band. Delar av dess innehåll är numera sökbart i Kungliga bibliotekets databas Libris, men där framgår inte alla detaljer som Lundstedt har antecknat om olika tidskrifter. Denna bibliografis betydelse framgår tydligast av att Kungliga bibliotekets nutida försök att skapa ett register över tidningar och tidskrifter kallas "Nya Lundstedt".

Tidskrifter och tidningar kallas med ett gemensamt namn för periodica. Se även Projekt Runebergs Tema Periodica.

Andra verk av betydelse är den bibliografierna över Finspongsbiblioteket samt över svensk press i Amerika, se nedan. Det berömda Finspångsbiblioteket som Lundstedt har katalogiserat inköptes 1905 av Norrköpings stadsbibliotek, och återfinns bland dess äldre samlingar.

Links

Skrifter

Bidrag till kännedomen om grekiska språkets studium vid de svenska läroverken från äldsta till närvarande tid, 1875
84 sidor
Om Kungl. biblioteket i Stockholm, 1879
16 sidor
Katalog öfver Finspongs bibliotek, 1883
736 sidor
Finspong et sa bibliothčque. Précis historique, 1883
13 sidor
Svenska tidningar och tidskrifter utgifna inom Nord-Amerikas Förenta Stater. Bibliografisk öfversigt, 1886
53 sidor
Faksimilutgåva 1979 från Rediviva
Om aflemnandet af arkivexemplar utaf tryckalster till biblioteken i Sverige jemte dermed sammanhängande frågor, 1891
14 sidor
Ueber die Abgabe der Pflichtexemplar von Druckerzeugnissen an die Bibliothen in Schweden, sowie damit zusammenhängenden Fragen, 1891
Ingår som sidorna 202-210 i "Centralblatt für Bibliothekswesen", Leipzig
Sveriges periodiska litteratur. Bibliografi, 3 vol., 1895-1902
Enligt Publicistklubbens uppdrag utarbetad af Bernhard Lundstedt
1. 1645-1812, 1895, 178 sidor
2. Stockholm 1813-1894, 1896, 324 sidor
3. Landsorten 1813-1899, med supplement till föregående delar, register och systematisk tidskriftsöfversikt, 1902, 658 sidor
Faksimilutgåva 1969 av Rediviva
Aperįu de la principale litterature bibliographique de la Sučde. Rapport fait au congrčs international de bibliographie ā Paris août, 1900
36 sidor

Sveriges periodiska litteratur

I brist eller väntan på digitalisering av hela verket, redovisas här en översikt av de tre bandens innehåll:


I. 1645-1812 (1895, iv+180 sidor)

titelsida, 2 sidor förord

Inledning 1
1. Ordinari Post Tijdener 4
25. Otroliga Nya Tidender 21
50. Götheborgs Weko-Lista 31
75. Inrikes Tidningar 47
100. Kongl. Bibliotekets Tidningar om Lärda Saker 54
150. Bref till Herrar Riksens Råd 74
200. Nya Lärda Tidningar 85
250. Om Konsten att rätt behaga 104
300. Allmänna Archivum 120
350. Carolina 136
400. Halländska Tidningen 154
425. Carlskrona Tidningar 163
Topografisk öfversikt 164
Alfabetiskt register öfver Tidningar och Tidskrifter, beskrifna eller
    omnämnda i första delen 171
Förkortningar 179
Rättelser 180

II. Stockholm 1813-1894 (1896, iv+324 sidor)

titelsida, 1 sida företal, 1 sida förkortningar

Stockholm 1
1. Hushålls-Tidning 1
50. Intelligens-Blad 17
100. Heimdall 34
117. Aftonbladet i Stockholm 40
150. Arlekin 53
200. Nytt Lördags-Magazin 69
250. Synglaset 84
300. Allmänna Tidningen 100
340. Nya Dagligt Allehanda 114
350. Tidskrift för veterinärer 120
363. Söndags-Nisse 122
392. Dagens Nyheter 132
400. Samling af Sveriges författningar 138
450. Nya Annonsbladet 151
451. Kasper. Illustrerad veckotidning 151
452. Förr och Nu. Illustrerad läsning i hemmet 152
462. Illustrerad Teknisk Tidning; Teknisk Tidskrift 154
467. Svenska Familj-Journalen 156
500. Nordisk Illustrerad Barntidning 166
550. Vägvisare för resande till Stockholm 179
600. Svenske Soldaten 191
650. Nykterhetskämpen 205
663. Svensk Läraretidning 208
665. Ymer 209
700. Blå Bandet 218
718. Bibelforskaren. Tidskrift för skrifttolkning och praktisk kristendom 224
735. Svenska Dagbladet 228
750. Fresvännen 232
752. Social-Demokraten 233
786. Svea. Illustrerad veckotidning 243
800. Svensk Urmakeritidning 247
822. Idun. Praktisk Veckotidning för kvinnan och hemmet 251
850. Fotografisk Tidskrift 258
863. Studentföreningen Verdandis småskrifter 261
900. Hufvudstadsbladet. Illustrerad veckotidning 270
950. Svensk Jernvägs Tidning 282
951. Stockholms Biblioteket
952. Svenska Turistföreningens Årsskrift och Cirkulär
993. Hvad nytt från Stockholm? 290
1000. Bredablick 292
1045. Torgtrafiken 299

Förteckning på i denna del ej omnämnda tidningar och tidskrifter, för
  hvilka utgifningsbevis blifvit 1813-1894 utfärdade i Stockholm, men
  som antingen ej utkommit eller hvaraf exemplar saknas i
  kongl. biblioteket 300

Alfabetiskt register 305
Rättelser och Tillägg 323

III. Landsorten 1813-99. Med supplement till föregeånde delar,
register och systematisk tidskriftsöfversikt (1902, viii+658 sidor)

titelsida
3 sidor Företal iii
2 sidor Innehåll vi
Rättelser och Tillägg vii
Förkortningar viii

Alingsås 1
1. Alingsås Weckoblad 1
Arboga 2
6. Arboga Weckoblad 2
Arvika 6
Askersund 7
Borgholm 9
Borås 9
Cimbrishamn 14
Eskjö 15
Engelholm 20
Enköping 24
Eskilstuna 26
89. Eskilstuna Allehanda 27
Falkenberg 35
Falköping 37
Falun 38
Filipstad 46
Gefle 48
Göteborg 63
Halmstad 124
Haparanda 130
Hedemora 131
Helsingborg 135
Hernösand 146
Hjo 151
Hudiksvall 153
Jönköping 155
Kalmar 167
Karlshamn 176
Karlskrona 179
Uppsala 363
Örebro 428
Östhammar 447
Supplement Stockholm 1895-99. 449
Rättelser och Tillägg 484

Förteckning på i den tredje delen ej omnämnda tidningar och
  tidskrifter, för hvilka utgifningsbevis blifvit 1813-99 utfärdade
  i landsorten, men som antingen icke utkommit eller hvaraf exemplar
  saknas i kongl. biblioteket 509

Alfabetiskt register öfver Tidningar och Tidskrifter, beskrifna eller
  omnämnda i tredje delen 514

Register till alla tre delarne 541
Personregister till del I-III 542
Register öfver Akademier, Föreningar och Ordnar 591
Pseudonym- och Signaturregister 594
Systematisk tidskriftsöfversikt 618

Alfabetisk Förteckning på Fack och Afdelningar i Systematiska
  Tidskriftsöfversikten 657


Find other Nordic Authors named Lundstedt, others born in 1846 or deceased in 1914.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2011-05-22 16:10 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/lundsber.html

Valid HTML 4.0!