- Project Runeberg - Nordic Authors /
Eva Neander

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Neander, Eva (1921–1950), writer, Sweden.

av Maria Pettersson

Eva Neander födds den 3 april 1921 i Jukkasjärvi. Familjen flyttar dock snart till Härnösand, den stad som utgör förebilden för staden hon berättar om i sin första novellsamling.

När Eva Neander är sex år gammal dör hennes far som kommer att få en stor roll i hennes liv och diktning som en slags idealgestalt. Modern gifter om sig några år senare och familjen flyttar då till Borås, där Eva Neander går på latinlinjen i läroverket, men sin studentexamen tar hon 1941 i Göteborg, dit familjen flyttat några år tidigare.

Efter en kort och misslyckad period vid Uppsala Universitet börjar hon att läsa korrektur på Västgötademokraten i Borås. Hon skriver också kåserier och filmrecensioner under signaturen Tonia och dikter under namnet Eva-Caisa Neander. Under 1940-talet trycks hennes dikter i Borås Tidning. I perioder arbetar hon även som journalist på Ny Tid och Göteborgs Posten .

1945 vinner hon pris i en novelltävling på Åhlén och Åkerlunds förlag med novellen "Vilse". Den utvecklar hon sedan vidare till debutboken Dimman som kommer 1946 och är hennes enda fullbordade roman. Därefter kommer två novellsamlingar och en diktsamling i rask följd. Det är i lyriken Eva Neander känner sig mest hemma i slutet av sitt liv, även om hon inte helt ger upp funderingarna kring den påbörjade, men skrinlagda, romanen Vattnet, som finns återgiven i sitt oavslutade skick i den postuma boken Lilla bror och lilla syster. Lilla bror och lilla syster innehåller även efterlämnande dikter och noveller, och en självbiografisk essä som tidigare publicerats i All världens berättare 1948.

Vintern 1949-1950 far Eva Neander ensam till det gamla släkthemmet i Finnerödja. Den 22 februari försvinner hon härifrån, spårlöst, och några dagar senare, den 5 mars, hittar hennes bror och svåger henne död ute på sjön Undens is. Hon har tagit sitt liv, utan att lämna någon som helst förklaring efter sig. Hennes författarkarriär går fortfarande bra och hon är verksam in i det sista. Samma dag som hon försvann har hon skickat ett brev till redaktören på Vi med direktiv att den novell som nyss blivit publicerad i tidningen skulle skickas till Gerard Bonnier och titeln ändras till Avsked. Att hon ändå valt att ta sitt liv kan dock ha haft samband med den kroniska nedstämdhet och depression som hon led av livet igenom.

Eva Neanders författande börjar tidigt, redan som tolvåring får hon sagor publicerade i Svenska Dagbladet. Hennes fortsatta författarskap kommer också att innehålla många anspelningar på Bröderna Grimms sagor som verkar har gjort ett stort intryck på henne.

I novellsamlingen Staden skriver Neander: "Jag vet bara två sorters människor. De som tillhör staden - och de som inte gör det." Det är de som inte hör till staden som Neander skriver om, de som upplevs eller upplever sig själva som udda och utanför. Utanförskapet kontra tillhörigheten är ett tema som ständigt återkommer, liksom fadersförlusten är ett ständigt återkommande motiv.

Eva Neanders prosa är skriven med korta och enkla meningar, som trots sin enkelhet på ett mycket suggestivt sätt drar in läsarna i en handling som snarare beskrivs episodiskt än episkt. Hennes roman Dimman kan upplevas som en novellsamling, samtidigt som novellsamlingen Staden kan upplevas som en löst sammanhållen roman. Handlingen förs framåt genom att händelse för händelse belyses och vägen emellan dem är luddig och otydlig. Detta är mycket effektivt, i synnerhet i det psykotiska avsnittet i Dimman. En titel som även väl kan beskriva Eva Neanders prosastil.

Links

Bibliografi

Dimman, 1946 roman
Död idyll, 1947 diktsamling
Staden, 1947 novellsamling
Nattljus, 1949 novellsamling
Lilla bror och lilla syster, 1951 postumt, efterlämnad prosa och poesi

Litteraturtips

Berggren, Kerstin, "Eva Neander", Ord och bild, illustrerad månadstidskrift, 1954:1, s. 49-57
Ellerström, Jonas, "Bokhyllan. Kvinnor i staden...", Helsingborg Dagblad, 961103
Franzén, Lars Olof, "Litteratur: När språket skavde.", (Recension), Dagens Nyheter, 001217
Furuhammar, Sten, "På bokrea, troligen 1949, köpte jag ...", Borås Tidning, 000619-000620
Furuhammar, Sten, "Om man med prägel menar tydliga och…", Borås Tidning, 000707
Neander, Eva, "Kalejdoskop", All Världens Berättare, nr. 6 1948 (finns också återgiven i Lilla bror och lilla syster)
Risberg, Leif, "Eva Neander- en bortglömd diktare", Östgöta-Correspondenten, 800424
Runefeldt, Eva, "Eva Neander", Författarnas litteraturhistoria III, red. Lars Ardelius och Gunnar Rydström, (Stockholm, 1978) s. 375-381.
Sköld, Bengt, "Det finns en sjö.", Stockholmtidning, 840314
Strömstedt, Bo, "Eva Neander", Svensk litteraturtidskift, red. Olle Holmberg, 1950:1, s. 176- 186.

Find other Nordic Authors named Neander, others born in 1921 or deceased in 1950.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2011-05-22 16:30 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/neandeva.html

Valid HTML 4.0!