- Project Runeberg - Nordic Authors /
Adolf Erik Nordenskiöld

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nordenskiöld, Adolf Erik (1832–1901), geologist, mineralogist, polar explorer, Finland, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Adolf Erik Nordenskiöld in:


Adolf Erik Nordenskiöld föddes av svenskspråkiga föräldrar i Helsingfors i Finland den 18 november 1832. Fadern, Nils Gustaf Nordenskiöld, var mineralog och 1853 fick Adolf Erik följa med honom på en resa till Ural. Man ska komma ihåg att Finland på 1800-talet tillhörde Ryssland, och det gällde att inte vara alltför frispråkig om detta förhållande. Det var emellertid Adolf Erik vid två tillfällen, vilket 1856 tvingade honom att vistas en tid i Berlin och 1858 att flytta till Stockholm.

I sitt nya hemland blev Adolf Erik väl emottagen, deltog i flera vetenskapliga expeditioner, fick ansvar för Riksmuseets mineralogiska avdelning och invaldes i svenska Vetenskapsakademin.

Frikostiga bidrag från O. Dickson och kung Oscar II tillät honom från slutet av 1860-talet att genomföra ett stort antal expeditioner. Den mest kända av dessa utgick med fartyget Vega från Tromsö den 21 juli 1878 och gick norr om Sibirien med sikte på Berings sund. Den 18 september frös Vega fast i isen och besättningen tvingades övervintra instängda på detta vis, ända fram till 18 juli 1879, då isen lossnade och Vega kunde segla söderut mot Stilla oceanen. Den 2 september, när expeditionen nådde Yokohama i Japan, spreds telegrammen över världen att Nordostpassagen för första gången hade tillryggalagts. Därefter fortsatte Vega söderut, rundade Indien och kom genom Suezkanalen och Medelhavet hem till Stockholm den 24 april 1880.

Ledamot av Svenska Akademien, stol 12, åren 1893 till 1901. Se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien.

Vid sin död var han hedersledamot av över 80 utländska vetenskapliga samfund.

Links

Skrifter

Beskrifning öfver i Finland funna mineralier, 1855
Finlnds molusker, 1856
Tillsammans med A. E. Nylander
Försök till teoretisk beräkning af sammansatta ämnens vikter, 1858
Bidrag till läran om kristallografiska isomorfin och dimorfin, 1858
Värmeutveckling vid förbränning af flytande organiska föreningar, 1858
Geografisk och geognostisk beskrifning af nordöstra delarne af Spetsberge och Hinlopen Strait, 1863
Prisbelönad av Vetenskapsakademin.
Utkast till Spetsbergens geologi, 1861
Införd i Vetenskapsakademins handlingar 1866
Finns även i engelsk översättning
Anteckningar till Spetsbergens geografi, 1861
Tillsammans med N. C. Dunér
Införd i Vetenskapsakademins handlingar 1866
Förberedande undersökning rörande utförbarheten af en gradmätning på Spetsbergen, 1861
Tillsammans med N. C. Dunér
Införd i Vetenskapsakademins handlingar 1866
1868 års polarexpedition
Artikel i tidskriften "Framtiden", band 2, 1869
Meteorstensfallet vid Hessla, 1868
Om kosmiskt stoft, som med nederbörden faller till jordytan, 1874
Redogörelse för den svenska polarexpeditionen 1872-73
Bihang till Vetenskapsakademins handlingar, band 2, nr 18, 1875
Svenska färden till Novaja Sembla och Jenisej sommaren 1875, 1876
Redogörelse för en expedition till Jenisej och Sibirien år 1875
Bihang till Vetenskapsakademins handlingar, band 4, nr 1, 1877
Redogörelse (för ångaren Ymers färd till Jenisej 1876)
Bihang till Vetenskapsakademins handlingar, band 4, nr 11, 1877
Expeditions Suédoises de 1876 au Yénisséi, 1877
Om möjligheten att idka sjöfart i det Sibiriske Ishafvet, 1880
Vegas färd kring Asien och Europa, 2 band, 1880-1881
Översattes omedelbart till tio olika språk
Om norrskenen under Vegas öfvervintring vid Berings sund, 1881
Vegaexpeditionens vetenskapliga iakttagelser, 5 band, 1882-1887
Studier och forskningar, föranledda av mina resor i höga Norden, 1883
Om bröderna Zenos resor och de äldsta kartor öfver Norden, 1883
Om den geologiska betydelsen af kosmiska ämnens nedfallande till jordytan, särskildt med afseende på den kantlaplaceska teorin, 1883
Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland, 1884
Facsimileatlas till kartografiens äldsta historia, innehållande afbildningar af de viktigaste kartor före år 1600, 1889
Om borrningar efter vatten i urberget
Artikel i "Geologiska föreningens förhandlingar", 18, 1896
Om flytande vågbrytare
Artikel i "Fjärde Nordiska sjöfartsmötets förhandlingar", 1897
Periplus, utkast till sjökortens och sjöböckernas äldsta historia, 1897

Find other Nordic Authors named Nordenskiöld, others born in 1832 or deceased in 1901.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-09-30 16:30 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/nordskad.html

Valid HTML 4.0!