- Project Runeberg - Nordic Authors /
K. G. Ossiannilsson

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ossiannilsson, K. G. (1875–1970), writer, Sweden.

Read more about K. G. Ossiannilsson in:


Links

Kortfattad biografi över K.G. Ossiannilsson

Karl Gustav Ossian Nilsson föddes den 30 juli 1875 i Lund, barn till orgelbyggare Rasmus Nilsson och kyrkoherdedotter Elise Timelin. Han växte huvudsakligen upp i Malmö i en skara av åtta syskon. Han tog studenten 1894 och blev fil. kand. i Lund 1897. Han arbetade som lärare till 1901 och beslöt vid denna tidpunkt att helt försörja sig på författande. I samband med detta slog han ihop namnen Ossian och Nilsson till ett efternamn, i början med bindestreck, men 1914 slopades detta.

1900 kom hans officiella debut med diktsamlingen 5 dikter. Masker kom samma år och året därpå Hedningar.

Han reste till London 1901 med rekommendationer av Ellen Key. Under tiden tilldelades han ett stipendium på 1000 kronor av Bonniers och kunde utsträcka resan. Bonniers lovade honom förlag för kommande böcker.

1904 reste han till USA till världsutställningen på uppdrag av Svenska Dagbladet.

KGO kände stark sympati för arbetarrörelsen i början av 1900-talet och var medlem i ungsocialistiska klubben i Malmö under några år. Han blev dock snart besviken på utvecklingen i rörelsen och hade en uppgörelse med den i Barbarskogen 1908. Denna bok följdes upp av Slätten och Havet med några års mellanrum.

1905 gifte han sig med Naemi Arnman, dotter till kyrkoherde P. A. och Anna Arnman i Tryserum. De bosatte sig först i Askim och sedan Helsingborg. Under denna tid föddes fyra söner.

1914 flyttade de till Fröstad vid Linghem norr om Linköping och den femte sonen föddes där.

Londonresan hade gett KGO starka sympatier för England och han höll på England under första världskriget. Under mellankrigstiden for han till Italien och beundrade mycket Mussolinis arbete med att ena landet. När andra världskriget bröt ut tappade han dock alla sympatier för diktatorerna och lämnade Sveriges Nationella Ungdomsförbund, där han en tid varit medlem. Han tog sedan starkt avstånd från alla sorters förtryck.

Förutom de 120 böcker han skrev under sin långa författarbana - den sista boken kom ut 1965 - skrev han hundratals artiklar, brev och recensioner i tidningar och tidskrifter över hela Sverige. Han reste också och höll föredrag i allehanda ämnen runtom i landet.

Böckerna utgjordes av ett antal diktsamlingar och en del dramer. Mest skrev han dock romaner, en del med samhällsmotiv som de tre ovan nämnda men också många som hade sin utgångspunkt i familjens och släktens öden. Under ett tiotal år skrev han följetonger åt Allers Familjejournal och utgav också ett stort antal historiska romaner. Två självbiografier kom 1945 och 1946. Många böcker översattes till främmande språk. Han har också skrivit Sveriges Flagga på uppdrag av Svenska Flaggans Dag. Ännu vid 92 års ålder arbetade han som lärare i Pennan.

Hans hustru Naemi dog 1961 och KGO gifte om sig med sin husföreståndarinna Vivi Eklund. Den 14 mars 1970 dog han. Vivi Ossiannilsson bodde kvar på Fröstad till sin död 1999. KGO:s arbetsrum har av arvingarna donerats till Linköpings kommun och planerna är att det skall återuppstå i någon form.

Utmärkelser:

 1. Bonnierstipendium 1000
 2. nytt stipendium
  800 kronor som honorar till skriftställare av Svenska Akademien
 3. 600 kronor av Riksdagen
 4. Svenska Akademiens stipendium
  De nios pris 3000
 5. ledamot av Royal Society of Literature (England)
 6. Beskowska resestipendiet
 7. De nios stora pris 10000
 8. Författarpension livstid

Hänvisningar: Svenskt biografiskt lexikon XXVIII (Dag Hedman) - den mest utförliga presentationen av mannen och verken. Ovanstående författat av Maj Sundblad (sondotter till KGO) i december 2001.

Bibliografi:


Find other Nordic Authors named Ossiannilsson, others born in 1875 or deceased in 1970.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-10-16 21:44 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/ossiankg.html

Valid HTML 4.0!