- Project Runeberg - Nordic Authors /
Fritiof Nilsson

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nilsson, Fritiof (1895–1972), writer, Sweden.

Links

Följande information presenteras i samarbete med Fritiof Nilson Piraten Sällskapet

Nils Fritiof Adam Nilsson, sedan ungdomen kallad Piraten, benådad skånsk författare som inte satte sanningen främst men som spetsade öronen när han hörde berättas att en järnspis flutit i land på Ven.

Piraten är, med sin förmåga att väva med humor och svart garn på sannolikhetens varp, en av den svenska litteraturen mest storartade stilister.

Hans entréreplik på parnassen (i Bombi Bitt och jag) är berömd:

Min vagga vaggade i Tosterup i Färs härad av Malmöhus län. Min fader var stins i Tosterup. Mina föräldrar voro goda och ömma. Jag var en vanartig son.

Hans avskedsreplik är lika berömd. Inhuggen på hans gravsten på kyrkogården i Ravlunda står:

Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972

Fritiof Nilsson Piraten föddes 4 december 1895 i en stinsfamilj i Vollsjö socken i Färs härdad, och dog den 31 januari 1972 på Allmänna sjukhuset i Malmö.

Han gick på Katedralskolan i Lund, blev ombedd att sluta, och på läroverket i Ystad, blev relegerad, men tog studenten som privatist i Krstianstad en termin före sina tidigare klasskamrater.

Han läste i Lund, blev jur kand 1918 och praktiserade advokatyrket i Stockholm och Tranås under 20-talet. Han var aktad som yrkesman och en glad sällskapsbroder.

Historieberättaren Piraten var en legend redan på Lundatiden men han började skriva först på 30-talet. Han debuterade med 1932 med Bombi Bitt och jag. Boken blev en formidabel succé, varpå Piraten omedelbart övergav advokatyrket och skrev ännu en succé med titeln Bock i örtagård.

Piraten är läst och älskad, främst i Sverige men även i alla de övriga nordiska länderna. Därtill har hans böcker översatts till engelska, tyska, franska, flamländska, holländska och tjeckiska.

Åren 1919 - 1937 var han gift med tandläkaren Karin Jerlov och 1939 - 1949 med tandläkaren Tora Hallgren, med vilken sistnämnda han dock sammanlevde ända till sin död. Om somrarna bodde Piraten hos Tora i hennes hus på Kivik i Österlen, vintrarna tillbringade han i en dublett på Sergels väg i Malmö.

Piraten skrev, har man räknat, 190 tryckta historier och en hexameterdikt. Fyra historier ärlånga som romaner, övriga är noveller eller kåserier, ett fåtal kan rubriceras som brev och aforismer. Åren 1932 - 1955 var Piratens mest produktiva år.

I uppslagsverket Vem är Vem, Skånedelen (Karlskrona 1948), uppger Piraten att hans hobby är "odling av martorn". Omvittnad är även hans intresse för kokkonsten. Piraten hör till stiftarna av Gastronomiska Akademien.

Piratens böcker hör till de eviga följeslagarna:

Till listan kan fogas tre av Piraten redigerade antologier:

Böckerna har tryckts om i oräkneliga utgåvor. Bombi Bitt, Bock i örtagård, Bokhandlaren som slutade bada, Tre Terminer samt ett antal noveller har filmatiserats. Bombi Bitt och jag har två gånger transformerats till musical, Bock i örtagård till teaterpjäs, Bombi Bitt och Nick Carter till opera.

Piraten var på 40- och 50-talen uppskattad berättare och uppläsare i radio och flera av hans framträdanden finns utgivna på kassett.

En minnesplakett finns på det hus i Tranås där advokaten hade sitt kontor i tio år, i backen mot Hamnplan i Kivik står författaren staty.

Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet bildades 1982 och blev på kort tid landets största i sitt slag.

Piraten hade veterligt inget valspråk men han sa: Det finns ingenting som inte hänt, men mycket som inte berättats.


Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet

Det finns ingenting som inte hänt, men mycket som inte berättats.
Piratens valspråk om han haft ett sådant

Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet instiftades den 5 juni 1982 på Grand Hotel i Lund. Sällskapet vill främja intresset och forskningen om Fritiof Nilsson Piratens person och gärning samt verka för nya utgåvor av hans litterära arbeten.

Medlemsantalet var i februari 1998 omkring 3200. Årsmötet är i maj/juni i Vollsjö, Piratendagen firas på Kivik i juli och Piratens födelsedag 4 december högtidlighålls med seminarium och gåsagille.

Varje år redigerar docent Helmer Lång en årsskrift.

Helt nyligen har ett medlemsblad, Piraten-Posten, grundats av redaktör Per-Erik Sjösten.

I samarbete med Sjöbo turistnämnd har utarbetats en karta efter vilken man kan "vandra i Piratens fotspår" och betrakta hus och platser i Vollsjö som härleds till situationer och personer i Piratens historier. Karta finns på Turistkontoret i Sjöbo, på Handelsbanken i Vollsjö och kan rekvireras på Sällskapets adress, se nedan.

Av Sjöbo kommun har Sällskapet i donation fått den över hundra år gamla banvaktsstugan på Vollsjö gamla stationsområdet. Här öppnas efter renovering en liten Piraten-utställning, förhoppningsvis redan sommaren 1998.

Den omedelbara anledningen till Sällskapets bildande var hotet om rivning av Piratens barndomshem, stationshuset i Vollsjö. Räddningsaktionen misslyckades men det berömda pumphuset fick dessbättre står kvar.

En av initiativtagarna till Piratenällskapet och dess förste och ännu regerande ordförande är ystadfödde Göteborgsadvokaten Einar Höier Harksen.

Frågor om Piraten och hans böcker besvaras av sällskapets sekreterare, musiklärare
Mikael Persson
Madängsvägen 19
302 53 Halmstad
telefon 035 - 21 25 30 eller 0708 - 75 11 32.

Pengar, hur många som helst, kan skickas till kassören, bankchefen Kjell-Inge Lundström, Vollsjö.

Övriga styrelseledamöter är Hans-Uno Bengtsson, Stina Boström, Sigge Cederlund, Östen Warnerbring, Björn Vinberg och Gösta Vitestam.

Sällskapets kansli och bibliotek har adress
Västergatan 21
270 33 Vollsjö

Nya medlemmar hälsas välkomna mot årsavgiften 125 kronor på
postgirokonto 478 32 30 - 8, adress Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet, glöm inte Ditt namn och adress.

De 15 årsböckerna kan beställas från kansliet. Sätt in lämpligt belopp på ovan angivna postgironummer och skriv önskade titlar på talongen. Prislista:

Fritiof Nilsson före Piraten, 1983 60:-
Bombi Bitt och Piraten, 1984
(omtryckt som Piraten och Bombi Bitt)
100:-
Minnen av Piraten, 1985 100:-
Piraten och Lund, 1986 100:-
Piraten, Anne Horten och Korsakow, 1987 100:-
Resa till Curacao, 1988 100:-
Sanning och saga om Piraten, 1989 100:-
Känt och okänt om Piraten, 1990 100:-
Piraten, Kivik och skepparhistorier, 1991 100:-
Piraten - biografi av S. Chr. Swahn, 1992 100:-
Piraten och Färs, 1993 100:-
Piraten på Osterlen, 1994 100:-
I Piratens anda, 1995 150:-
Nya minnen av Piraten, 1996 100:-
Inte bara vänbrev 100:-

Lutterlögnt petade honom med knogen mellan revbenen och sade: Små hönor skall inte lägga stora ägg för då blir de slarviga i ändan.
Historier från Färs

Piratenpriset

Piratenpriset, som tilldelas konstutövare i författarens anda, delas ut av Piraten-sällskapet vid författarens staty i Kivik i samband med Kiviks marknad i juli.

Mottagare:

1999
författaren Birgitta Stenberg, för sitt "mångsidiga och ofta självutlämnande författarskap fyllt med kärlek, humor och medkänsla".
1998
dramatikern Lars Molin
1997
Kristina Lugn
1996 ?
Hans Alfredson
1995
Klas Östergren

Find other Nordic Authors named Nilsson, others born in 1895 or deceased in 1972.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2014-02-03 17:21 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/piraten.html

Valid HTML 4.0!