- Project Runeberg - Nordic Authors /
Johan Helmich Roman

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Roman, Johan Helmich (1694–1758), composer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Johan Helmich Roman in:


Links

av Johan Tufvesson

Johan(n) Helmich Roman föddes 26 oktober 1694 i Stockholm och dog 20 november 1758 på gården Haraldsmåla i Småland. Hans föräldrar var Johan Roman, violinist i hovkapellet, och Margareta von Elswich.

Johan Helmich fick en grundlig utbildning på violinen av sin far och inträdde 1711, vid endast 17 års ålder i hovkapellet som violinist. 1712 får han, genom ett beslut undertecknat av Karl XII i Bender, ett stipendium som ger honom möjligheter till utlandsstudier. Detta gör att han kan tillbringa åren 1716 - 1721 huvudsakligen i London där han träffar många av samtidens största musiker. Bland annat studerar han för Geminiani och är en tid anställd i Händels orkester och blir benämnd "den svenska virtuosen".

Vid sin hemkomst 1721 utnäms han till vice hovkapellmästare och påbörjar en stor upprustning av hovkapellet som var ganska nergånget. Förste hovkapellmästare utses han till 1727, samma år som han publicerar 12 sonater för traversflöjt och generalbas, det enda i hans produktion som kom att tryckas under hans levnad.

1730 gifter han sig med Eva Emerentia Björk. Ett äktenskap som inte varar längre än till 1734 då hon dör i barnsäng. Från äktenskapet överlever 2 söner av tre barn.

En andra utlandsresa görs åren 1735 - 1737. Han reser återigen till England, men sedan vidare till Italien, Österrike och Tyskland. Officiellt var resans mål att skaffa nya musikalier och kantakter för bruk vid konsertverksamheten, men en stark personlig anledning var antagligen att söka bot för sin begynnande dövhet.

Efter hemkomsten gifter han 1738 om sig med Elisbeth Baumgardt, ett äktenskap som inte heller det blev särskilt långt. 1744 avlider nämligen även den andra hustrun i barnsäng. Av 4 barn från detta äktenskap överlever två döttrar och en son.

Några år tidigare, 1740, har han blivit invald i Kungliga Svenska Vetenskapsakademien för sitt arbete med att använda det svenska språket i kyrkomusiken.

Strax efter det att han för andra gången blivit änkeman skriver han 1744 sitt idag mest berömda verk, Drottningholmsmusiken, för bröllopet mellan troföljaren Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

Hälsan och hörseln blir allt sämre, och 1745 begär han avsked från sin tjänst och får istället titeln hovintendent. Han flyttar tillsammans med barnen till gården Haraldsmåla norr om Kalmar. Här lever han i stillhet de sista åren och komponerar endast mindre saker. 1751 kommer han för sista gången till Stockholm för att där leda musiken vid Fredrik I:s begravning samt kröningsmusiken vid Adolf Fredriks trontillträde.

Avlider i cancer den 20 november 1758 på Haraldsmåla och begravning hålls (gravens exakta placering är okänd) i Ryssby kyrka.

Find other Nordic Authors named Roman, others born in 1694 or deceased in 1758.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2011-08-29 18:11 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/roman.html

Valid HTML 4.0!