- Project Runeberg - Nordic Authors /
Gotthilf Heinrich von Schubert

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Schubert, Gotthilf Heinrich von (1780–1860), scientist, philosopher, Germany.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Har skrivit om drömmar i Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft (1808; 4. uppl. 1840; denna omnämns i Topelius novell Tomma hjärtan och Georg Brandes skriver om den), Die Geschichte der Seele (1830).

Det tycks som om tre sidor av hans författarskap har nått tre nordiska språk: Drömtydaren på svenska, naturhistorikern på danska och predikanten på norska.

I svensk översättning finns Betraktelser öfver naturvetenskapens minst utredda eller ännu ej upplösta problemer (1819), Drömmarnas symbolik (1820), Skildringar ur lifvet (1843-1844, 2. uppl. 1861), Sagor och berättelser för barn (1884).

På danska finns Lærebog i Naturhistorien (1832) och Planterigets Naturhistorie (4. udg. 1887).

Av Schuberts Altes und Neues aus dem Gebiet der inneren Seelenkunde utkom ett utdrag i norsk översättning av kand. theol. O. Gabrielsen: Aandelige Guldkorn (1863), enligt en notis i Illustreret Nyhedsblad (Nr. 22, 31 maj 1863). På norska finns även några andra liknande predikningar, utgivna 1861-1879.

Links


Find other Nordic Authors named Schubert, others born in 1780 or deceased in 1860.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2020-11-14 01:57 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/schubgot.html

Valid HTML 4.0!