- Project Runeberg - Nordic Authors /
Hjalmar Söderberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Söderberg, Hjalmar (1869–1941), writer, translator, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Hjalmar Söderberg in:


Hjalmar Emil Fredrik Söderberg, svensk författare, född 2 juli 1869 i Stockholm, död 1941. Har även skrivit under pseudonymen Farbror Otto (barnböcker?)

1888 student i Stockholm
1890 student i Uppsala
utövade en kortare tid publicistisk verksamhet i landsorten
tjänstgjorde några år i kungliga tullverket
ägnade sig från mitten av 1890-talet åt litteraturen
1899 gift med Märta Abenius

Läs mer om författaren i Bure Holmbäck, Hjalmar Söderberg, ett författarliv, Bonniers, 1988.

Se även Mikael Söderberg, son till Hjalmar Söderberg.

Skrifter

Förvillelser, 1895
ny uppl. 1905
4. uppl. 1913
5. uppl. 1916
ny utg. 1938 illustrerad av Adolf Hallman
ny utg. 1927 sammanbunden med Martin Bircks ungdom
ny utg. 1968
ny utg. 1977 illustrerad av Adolf Hallman
ny utg. 1984 illustrerad av Adolf Hallman
ny utg. 1991
ny utg. 1992
French translation by Elena Balzamo, Égarements, 1992
Oscar Levertin, 1895
om Oscar Levertin
Anatole France, Noveller i urval, 1897
Svensk öfversättning (och urval?) av Hjalmar Söderberg
Historietter, 1898
ny utg. 1917
ny utg. 1927
ny utg. 1965
"2. uppl." 1970
ny utg. 1984
ny utg. 1985
German translation, Historietten, 1905
new ed. 1973 (German translation by Heidi Ruddigkeit)
Japanese translation Sederuberii Shohinshu, 1991
Italian traslation by Maria Cristina Lombardi, Il disegno a inchiostro e altri racconti, 1991
Martin Bircks ungdom, 1901
4. uppl. 1913
ny utg. 1937
ny utg. 1943
ny utg. 1950
ny utg. 1958 (3. tr.) med inledning, ordförklaringar och arbetsuppgifter av Örjan Lindberger och Nils Sylvan (1907-1998)
ny utg. 1959
ny utg. 1960
ny utg. 1962 med inledning, ordförklaringar och arbetsuppgifter av Örjan Lindberger och Nils Sylvan
ny utg. 1963
ny utg. 1969
"2. uppl.", 1970
ny utg. 1974
ny utg. 1985
ny utg. 1991
ny utg. 1994
ny utg. 1995
Romanian translation by Petre Banus, Tineretea lui Martin Birck, 1975
Danish translation by Frank Jaeger, Martin Bircks ungdom, 1976
Dutch translation by Rolandt Tweehuyse, De jeugd van Martin Birck, 1983
German translation by Francis Maro, Martin Bircks Jugend, 1986
French translation by Elena Balzamo, La jeunesse de Martin Birck, 1993
Lithuanian translation by Giedre Zirgulyte, Martino Birko jaunyste, 1994
Anatole France, Le lys rouge
Svensk öfversättning af Hjalmar Söderberg, Den röda liljan, 1902
2. uppl. 1906
?. uppl. 1913
5. uppl. 1921
6. uppl. 1921
7. uppl. 1922
8. uppl. 1925
ny utg. 1934
ny utg. 1938
Främlingarne, berättelser, 1903
Doktor Glas, roman, 1905
3. uppl. 1908
4. uppl. 1914
5. uppl. 1917
ny uppl. 1942
ny utg. 1949
ny utg. 1954
ny utg. 1958
"2. uppl.", 1970
ny utg. 1975 illustrerad av Åsa Åkerström
ny utg. 1979
ny utg. 1985 illustrerad av Åsa Åkerström
ny utg. 1987
ny utg. 1990
ny utg. 1991 (tillsammans med Historietter
ny utg. 1995
"6. uppl.", 1997
English translation by Paul Britten Austin, Doctor Glas, 1963
new ed. 1969
English translation by Rochelle Wright, Doctor Glas, 1998
German translation, Doktor Glas, 1966
German translation by Helga Thiele, Doktor Glas, 1987
German translation by Verena Reiche, Doktor Glas, 1992
French translation (from Danish?) by Marcellita de Moltke-Huitfeld, Ghislaine Lavagne , Doktor Glas, 1969
Dutch translation by Henk Raaff, Dokter Glas, 1980
Italian translation by Maria Cristina Lombardi, Il dottor Glas, 1988
Spanish translation by Gabriel Ferrater, Doctor Glas, 1992
Faroese translation by Kirsten Brix, Glas laekni, 1994
Norwegian translation by Henning Hagerup, Doktor Glas, 1994
Lithuanian translation by Eugenija Stravinskiene, Daktaras Glasas, 1971 (in one volume with Rimtas zaidimas, Den allvarsamma leken)
Estonian translation by Arnold Ravel, Doktor Glas, 1975
Anatole France, La rôtisserie de la reine Pédauque
Svensk översättning av Hjalmar Söderberg, Drottning Gåsfot, med efterskrift av E.N. Tigerstedt.
2. uppl. 1906
3. uppl. 1917
4. uppl. 1921
ingår som del 18 i Modern världslitteratur, 1944
ny uppl. 1945
ny uppl. 1950 illustrerad av Bertil Bull Hedlund
ny uppl. 1967
ny uppl. 1985
Anatole France, Histoire comique
Svensk översättning av Hjalmar Söderberg, En komedianthistoria, 1905
ny uppl. 1915
2. uppl. 1922
ny upp. 1968 med titeln Gyckelspel
Gertrud, skådespel i tre akter, 1906
3. uppl. 1907
4. uppl. 1916
German translation by Walter Boehlich Gertrud, 1981
new edition 1997 (together with Abendstern, Aftonstjärnan)
Dutch translation by Karst Woudstr, Gertrud, 1986
French translation by Vincent Dulac, Gertrud, 1994
French translation by Jean Jourdheuil, Terje Sinding, Gertrud, 1996
French translation by Jean-Louis Pinte, Gertrud Lied, 1996
Greek translation by Margharita Melberg, Jertroudhi, 1996
Det mörknar över vägen, noveller, 1907
2. uppl. 1907
Valda sidor, vers, 1908
2. uppl. 1909
Finnish translation by Timo Tuura, Valittuja sivuja, 1908
Hjärtats oro, 1909
2. uppl. 1910
Den allvarsamma leken, roman, 1912
ny utg. 1943
ny utg. 1948
ny utg. 1957 (also published in Norway 1957, no translation)
ny utg. 1959
ny utg. 1962
ny utg. 1971
ny utg. 1977
ny utg. 1979
ny utg. 1986
ny utg. 1991
ny utg. 1993
ny utg. 1997
"4. uppl.", 1998
French translation by Elena Balzamo, Le jeu serieux, 1995
Norwegian translation by Gunnar Larsen, Den alvorlige leken, 1996
Aftonstjärnan, skådespel i en akt, 1912
ny utg. 1933
Den talangfulla draken, historier, 1913
Jahves eld, 1918
2. uppl. 1918
Heinrich Heine, Tyskland, en vintersaga, 1919
Svensk översättning på vers av Hjalmar Söderberg
ny utg. 1982 tillsammans med Bengt Anderbergs översättning av Wolf Biermanns verk med samma titel (!)
Vängåvan till Hjalmar Söderbergs 50-årsdag den 2 juli 1919, 1919
Skrifter, 10 band, 1919-21
1. Förvillelser, 5. uppl., 1919
2. Preludier, Historietter, 1919
3. Martin Bircks ungdom, 5. uppl., 1921
4. Samtidsnoveller, 1921
5. Doktor Glas, 6. uppl., 1921
6. Gertrud, Aftonstjärnan, 1921
7. Hjärtats oro, 1920
8. Den allvarsamma leken, 1920
9. Forntid och saga, 1921
10. Vers och varia, 1921
Ödestimmen, skådespel i tre akter, 1922
Leonard Strömberg (1871--1941) , Sagor, 1927
medförfattare "Farbror Otto", pseud. för Hjalmar Söderberg
Guy de Maupassant, Huset Tellier, 1927
Svensk översättning av Hjalmar Söderberg
Finns även i en variantupplaga från samma år med teckningar och akvareller av Kurt Jungstedt (1894--1963)
Jesus Barabbas. Ur löjtnant Jägerstams memoarer
3. uppl., 1928
Icelandic translation Jesús Barrabas. Úr endurminningar Jägerstams flokksföringja, 1940
Resan till Rom, noveller, 1929
Den förvandlade Messias, 1932
Till minne av Hjalmar och Elin Söderbergs bortgång 19 20/9. 1/11 33, 1934
Alfred de Musset, Lek ej med kärleken! Komedi i tre akter, 1936
Svensk översättning av Hjalmar Söderberg, radiobearbetning av Hjalmar Gullberg, utgiven i serien "Radiotjänsts teaterbibliotek"
Sista boken. Varia från senare år, 1942
Makten, visheten och kvinnan. Efterlämnade anteckningar, 1946
utg. av Herbert Friedländer (1913--1981)
Samlade verk, 10 vol., 1943
redigerade och kommenterade av Tom Söderberg (1900-1991)
1. Förvillelser
2. Martin Bircks ungdom, Gamla minnen
3. Historietter, Äldre samtidsnoveller
4. Yngre samtidsnoveller
5. Doktor Glas, Hjärtats oro
6. Dramatik
8. Forntid och saga
9. Varia 1. Ur Glömskan
10. Varia II
Carl G. Laurin, Vänner emellan. En brevväxling, 1948
Carl G. Laurin och Hjalmar Söderberg
Hjalmar Söderberg, 1951
Noveller, 2 vol., 1962
Pälsen, 1965
ur Historietter
Hjalmar Söderberg, 2 vol., 1969
1. Förvillelser, Historietter, Martin Bircks ungdom, Doktor Glas, Hjärtats oro
2. Gertrud, Aftonstjärnan, Den allvarsamma leken, Noveller, Dikter, Journalistik
Aforismer och maximer, 1969
sammanställda av Tom Söderberg
Guy de Maupassant, Familjeliv och andra noveller, 1969
Svensk översättning av Hjalmar Söderberg och Lorenz von Numers
ny utg. 1974
Kära Hjalle, kära Bo. Bo Bergmans och Hjalmar Söderbergs brevväxling 1891-1941, 1969
utgivna med inledning och kommentar av Per Wästberg
Erzählungen, 1976
Selected short stories in German translation by Helen Oplatka
Martin Bircks ungdom, Gertrud, Historietter, noveller, vers, varia, 1977
redigerade av Nils Petter Sundgren (f. 1929) och Hans Nygren (f. 1926)
ny utg. 1984
Per Wästberg, Hjalmar Söderbergs skrifter i nyutgivning. Ett förord, 1977
18 sidor
Hjalmar Söderbergs skrifter, 9 vol., 1977--1978
kommenterade av Tom Söderberg och Hans Levander, inledning av Per Wästberg
Den allvarsamma leken, 1977
Förvillelser, Preludier, Historietter, 1977
Gertrud, Aftonstjärnan, Ödestimmen, 1977
Doktor Glas, Hjärtats oro, 1978, ny uppl. 1989
Forntid och saga, Jeus Barabbas, 1978
Martin Bircks ungdom, Vers, Stockholmskrönikor, 1978, ny uppl. 1989
Varia, 1978
Samtidsnoveller, 1978
Sista boken, Aforismer, 1978
Rikard Long, Kveikt og kannað, 1979
in Faroese, selection and edition by Hanus Andreassen, contains translations of Hjalmar Söderberg
Bure Holmbäck, Flanören och vattenvärlden. En essay om hav och vattendrag hos Hjalmar Söderberg, 1987
Short stories, 1987
Selection and English translation by Carl Lofmark
Zweeds verhaal, 1987
Dutch translations by Egil Törnqvist of selected short stories by Hjalmar Söderberg
Hjalmar Söderberg i Kristianstad, 1989
redigering och kommentarer av Lennart Hjelmstedt (f. 1938) och Hans Holmberg (f. 1934)
Tõsine mäng. Valitud teosed, 1990
Estonian translation by A. Saluäär, A. Ravel, and Ü. Aaloe of Förvillelser, Martin Bircks ungdom, Doktor Glas, Den allvarsamma leken, Gertrud aswell as selected short stories
Tidens usle magter. Essays og aforismer, 1992
Danish translation by Henrik Andersson of selected short stories
Förvillelser, Historietter, Martin Bircks ungdom, Doktor Glas, 1992
urval och inledning av David Gedin (f. 1960)
Svenska brev, 1993
Persian translation by Sharock Kamyab (1944--)
Smarrimenti, 1993
Italian translation (by who? of what?)
La kiso. Kaj dek tri aliaj novelloj, 1995
Esperanto translation by Sten Johansson of Kyssen
Doktoro Glas, 1998
ISBN 91-973467-2-1

Links


Find other Nordic Authors named Söderberg, others born in 1869 or deceased in 1941.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2012-02-07 18:28 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/sodrberg.html

Valid HTML 4.0!