- Project Runeberg - Nordic Authors /
Alfred Svensson

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svensson, Alfred (1847–), language teacher, translator, writer, Sweden.

Anders Theodor Alfred Svensson, född 31 januari 1847, fil. dr., flera ordnar och utmärkelser (RSpO, IsabCath, OffFrInstrpubl, OffFrd'Acad, RRum KrO), v. lektor vid Södra latinläroverket i Stockholm (omkr. 1891), från 1894 adjunkt vid Högre allmänna läroverket å Södermalm. Den 19 januari 1912 meddelade regeringen att han fick kvarstå i sin tjänst till slutet av juni 1912 (alltså pension vid 65 och ett halvt års ålder). Nämns inte i 1915 års statskalender.

Läroböckerna i språk med deltiteln "Mästerskapssystemet" var en stor framgång för Fritzes bokförlag. De byggde på "Das Meisterschaftssystem" enligt dr. Richard S. Rosenthal, men som författare anges Alfr. Svensson. Seriens lärobok i ryska författades av en lärarkollega vid samma läroverk, Ernst G. A. Lidblom. Tyska (1882), engelska (1883), franska (1884), spanska av Axel Vallström (1891), italienska (2:a upplagan 1904), ryska (1912). Två produkter från andra förlag har också lånat namnet: Zetterquist, Nyaste mästerskapssystemet ... engelska (1888) och Berge, Mästerskapssystemet i snabbräkning (1902).

Links

Skrifter, inklusive översättningar


Find other Nordic Authors named Svensson, others born in 1847 or deceased in .
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2018-04-04 23:57 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/svensalg.html

Valid HTML 4.0!