- Project Runeberg - Nordic Authors /
Otto Eduard Vincent Ule

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ule, Otto Eduard Vincent (1820–1876), scientist, Germany.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Otto Ule var en tysk fysiker och författare på 1800-talet.

Han föddes den 22 januari 1820, son till den evangelisk prästen i Lossow vid Frankfurt an der Oder. I den senare staden gick han gymnasiet och skrevs 1840 in vid universitet i Halle (Saale) för att studera teologi. Emellertid fick de religiösa tvisterna mellan ortodoxa och realister honom att överge teologin och övergå till matematik och naturvetenskap. Han tog stort intryck av Burmeister och Dove. Efter ett år i Berlin, avlade han år 1845 överlärarexamen i Halle och vann doktorsgraden. Sin lärarkarriär inledde han i hemstaden Frankfurt an der Oder, men i brist på lediga tjänster ägnade han sig vintern 1847/48 åt att hålla fria föreläsningar, bland annat på grundval av Humboldts Kosmos, som blev mycket uppskattade. Ule fick härigenom smak för att lägga fram naturvetenskapen i populär form, för folket, vilket han kom att ägna sig åt genom författandet av en mängd böcker med denna inriktning.

Så småningom flyttade han tillbaka till studieorten Halle. Där avled han i sviterna efter ett olycksfall den 6 augusti 1876, under en insats med frivilliga brandkåren, vars kommendant han var.

Mer om hans liv och gärning kan man läsa i Allgemeine Deutsche Bibliographie, band 39, sidan 180.

Hans första större verk var Das Weltall, som kan sägas vara en populär framställning av Humboldts Kosmos.

Hvarför och derför, frågor och svar ur naturlärans vigtigaste områden är en liten bok som ger enkla förklaringar till diverse fysikaliska fenomen. Den utkom i svensk översättning av Erik Wilhelm Fernlundh 1868. Förordet till andra oförändrade upplagan (180 s.) är skrivet i november 1868 sedan den första upplagan sålts slut på fem månader. Kungliga Biblioteket har tredje upplagan från 1872 (186 s.) och fjärde upplagan från 1879 (187 s.). Originalets titel är Warum und Weil: Fragen und Antworten aus den wichtigsten Gebieten der gesamten Naturlehre; für Lehrer und Lernende in Schule und Haus methodisch zusammengestellt, 149 S., Berlin, Klemann, 1868. (Källor: Bibliotekskatalogerna KB/Stockholm, GBV/Göttingen och BVB/München)

1875 utkom på svenska Kökets kemi, eller läran om menniskans nutrition och födoämnen i översättning av "F. H-r" (264 s.) och Kemiska företeelser: Populära skildringar från kemiens områden (296 s.).

Mer känd, i Tyskland och internationellt, är kanske Otto Ule för sitt verk om Sahara und Sudan. Någon svensk översättning av detta verk är emellertid inte registrerat i Libris-katalogen hos KB.

Find other Nordic Authors named Ule, others born in 1820 or deceased in 1876.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2004-12-16 06:21 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/uleotto.html

Valid HTML 4.0!