- Project Runeberg - Nordic Authors /
Jan Wahlén

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Wahlén, Jan (1929–2016), translator, philosopher, mathematician, Sweden.

"Översättning: Jan Wahlén" har blivit ett varumärke när stora utländska tänkare ges ut på svenska. Orwell, Chomsky, Eco, Updike, Hofstadter och Nørretranders är bara några av författarna som han har översatt.

Eget författande

God svamp. Enkla och tydliga beskrivningar av våra vanligaste svampar, 1965
bilder: Sven Ekblom
Från manus till tryck, --
2., utök. uppl., 41 s., 1976, utgiven av SCB
Från manus till offentligt tryck. En handledning för trycksaksbeställare, 38 s., ill., 1978
Bearb. av förf:s kompendium Från manus till tryck
2. tr., 1978
Rita diagram! Råd och tips om konstruktion och ritning, 36 s., 1978
2. utg., 1980
ny tr., 1983
3. uppl., 1988
4. uppl., 1991
Skriv läsbart! Råd och funderingar om långa meningar, krångliga ord och substantivsjuka, 8 s., 1977

Översättningar / Translations

Earle Basinsky, The big steal, 1955
övers. från amerikanska: Jan Wahlén, Falska papper, 1958
Henry Treece, Don't expect any mercy, 1958
Svensk översättning från engelska av Jan Wahlén, Vänta ingen nåd!, 1959
G. Th. Guilbaud, La cybernétique, 1954
Svensk översättning av Jan Wahlén, Cybernetik, 1962
2. uppl. 1966
Noam Chomsky, The Responsibility of Intellectuals, 1967
Svensk översättning av Jan Wahlén, De intellektuellas ansvar, 1967
Murray McCain, Books!, 1962
Svensk översättning av Jan Wahlén, Böcker!, med teckningar av John Alcorn, 1967
Antony Jay, Management and Machiavelli, 1967
Svensk översättning av Jan Wahlén, Företagsledning och Machiavelli, 1968
Jahn Otto Johansen, Øst-Europa i forvandling, 1965
Svensk översättning av Jan Wahlén, Östeuropa i omvandling, 1968
Einar Østgaard, Nyheter til salgs, 1967
Svensk övers. av Jan Wahlén, Nyhetsvärdering, 1968
ny uppl. 1969
Hans Zeisel, Say it with figures, 1947
Svensk övers. av Jan Wahlén, Tolkning av siffror. Elementär statistisk analys, 1969
Wulff Feldman, Carl-Einar Jørgensen, Bent Ranning, Konflikt eller samarbeid på arbeidsplassen, 1969
Svensk övers. från danskan av Jan Wahlén, Konflikt eller samarbete på arbetsplatsen, 1969
Charles M. Schulz, Happiness is a sad song, 1967
Svensk övers. av Solveig Nellinge och Jan Wahlén, Lyckan kommer lyckan går, 1969
Bonniers universalatlas, 1970
svensk red.: Jan Wahlén, grundmaterialet är hämtat ur Philips' The university atlas
Thor Heyerdahl, Ra ekspedisjonen, 1970
Svensk övers. av Jan Wahlén, Expedition Ra, 1970
Ny utg., förkortad i samråd med förf., 1972
2. uppl., 1979
Ny utg., 1989
Johannes Nicolaisen (ed.), Verdens folkeslag i vor tid, 1968
Svensk övers. av Gunnar Gällmo, Jan Wahlén, Världens folk. En modern översikt, 2 vol., 1971
Laurence J. Peter, Raymond Hull, The Peter Principle, 1969
Svensk övers. och något försvenskad av Jan Wahlén, Peters princip. En "hierarkiologisk studie" av inkompetensens förekomst och symtom, ill. Lennart Franzén, 1971
Erik Rasmussen, Komparativ politik, 1968-1969
Svensk övers. av Jan Wahlén, bearb. för svenska förhållanden av Yngve Myhrman, Komparativ politik
2., revid. uppl., 2 vol., 1971
The making of maps, 1969
Svensk övers. från engelskan av Jan Wahlén, Kartor förr och nu, 1971
Robin Clarke, The Science of War and Peace, 1971
Svensk övers. av Jan Wahlén, Vetenskapen om krig och fred, 1973
Thor Heyerdahl, How vulnerable is the ocean?
Svensk översättning av Jan Wahlén, Hur sårbart är havet? En föreläsning i "The distinguished lecture series" anordnad av The International Institute for envoronmental Affairs och The Population Institute, hållen i Stockholm, juni 1972, 1973
Wilfred Ruprecht Bion, Experiences in groups and other papers, 1961
Svensk övers. av Jan Wahlén, vetenskaplig granskare Gösta Harding, Gruppterapi. Teorier och erfarenheter, 1974
Claire Etcherelli, Elise ou la vraie vie, 1967
Svensk översättning av Jan Wahlén, Elise eller det riktiga livet, 1975
Ny utg., 1977
2. uppl., 1980
Ny utg., 1984
Ny utg., 1988
Nigel Calder, Einstein's Universe, 1979
Svensk övers. av Jan Wahlén, Einsteins universum, 1979
2. tr., 1980
3. tr., 1982
pocketupplaga, 1987
Lewis Thomas, The medusa and the snail, 1979
Svensk övers. av Jan Wahlén, biologiska termer granskade av Ernst Hammarström, Maneten och snäckan, 1980
Leslie Epstein, King of the Jews, 1979
Svensk övers. av Jan Wahlén, Judarnas konung, 1981
Christopher Evans, The mighty micro, 1979
Svensk övers. av Jan Wahlén, Mikrodatorernas intåg, 1981
Nigel Calder, The comet is coming!, 1980
Svensk övers. av Jan Wahlén, Kometen kommer!, 1981
Jean-Jacques Servan-Schreiber, Le défi mondial, 1980
Svensk övers. av Nils A. Bengtsson och Jan Wahlén, Den globala utmaningen, 1981
John Berger, About looking, 1980
Svensk övers. av Jan Wahlén, Konsten att se, 1982
pocketuppl., 1987
Ruth Link, --
Svensk övers. från engelskt manuskript av Lennart Edberg, Jan Wahlén, Gränslös utveckling. Sverige i en transnationaliserad värld. En sammanfattning av projektet "Sverige i en ny ekonomisk världsordning", 1982
René Dubos, Celebrations of life, 1981
Svensk övers. av Jan Wahlén, Hyllningar till livet, 1983
Arthur Conan Doyle, Uncollected stories, 1982
Svensk övers. av Jan Wahlén, efterord av Staffan Andrae, Mysteriet i Sasassadalen och andra osannolika och mystiska historier, 1983
George Orwell, Animal farm, 1945
(första svenska översättning 1946)
Svensk övers. av Jan Wahlén, förord av Tore Zetterholm, Djurfarmen, Bra Böcker, 1983
Samma översättning utgiven på förlaget Atlantis med titeln Djurens gård. En saga, 1983
Ny utg., 1985
2. uppl. 1989
3. uppl. 1996
Lisa St Aubin de Terán, Keepers of the house, 1982
Svensk övers. av Jan Wahlén, Väktarna i huset, 1983
Barbara W. Tuchman, The Zimmermann telegram, 1958
Svensk övers. av Jan Wahlén, Zimmermanns telegram, 1983
Ny utg., 1985
Barbara W. Tuchman, The proud tower, 1966
Svensk övers. av Hans Granqvist, referensdelen övers. av Jan Wahlén, Det stolta tornet. Världen före första världskriget: 1890-1914
Ny utg., 1983
2. tr., 1989
3. tr., 1994
Ny utg., Månpocket, 1985
Alistair MacLean, Partisans, 1982
Svensk övers. av Jan Wahlén, Partisaner
Ny utg., 1983
Ny utg., 1984
Ny utg., 1988
Ny tr., 1990
Nick Carter (pseud.), The bright blue death, 1967
Svensk övers. av Jan Wahlen, Blå död
Ny uppl. 1983
Robert C. O'Brien (pseud. för Robert Leslie Conly), Mrs. Frisby and the rats of Nimh, 1971
Svensk övers. av Jan Wahlén, Nimhs hemlighet, ill. av Zena Bernstein, 1984
Ny utg., Månpocket, 1985
Ny utg., 1998
Brian Reffin Smith, Lisa Watts, Better BASIC, 1983
Svensk text Jan Wahlén, Bättre BASIC, ill. Graham Round och Martin Newton, red. Tad Gruber och Gull-Mari Lenderud, 1984
Jonathan Miller, David Pelham, The human body, 1983
Svensk text Jan Wahlén, Människokroppen. Med tredimensionella, rörliga bilder som visar hur människokroppen fungerar, ill. Harry Willock, 1984
Paul Charles William Davies, Other worlds, 1980
Svensk övers. av Jan Wahlén, Andra världar. Rymden, superrymden och kvantuniversum, 1984
2. tr., 1985
Paul Watzlawick, The situation is hopeless, but not serious, 1983
Svensk övers. av Jan Wahlén, Läget är hopplöst men inte allvarligt. Handledning i konsten att bli olycklig, 1984
2. utg., 1995, med titeln Handbok i konsten att bli olycklig
John Updike, Bech is back, 1981
Svensk övers. av Jan Wahlén, Bech är tillbaka, 1984
Natalie H. Rogers, Talk power, 1982
Svensk övers. av Jan Wahlén, Våga tala. Ett systematiskt träningsprogram, 1985
2. tr., 1988
3. tr., 1989
4. tr., 1992
1. pocketutg., 1998
Allen Wheelis, The Scheme of Things, 1980
Svensk övers. av Jan Wahlén, Flöjten och svärdet, roman, 1985
Jonathan Miller, David Pelham, Facts of life, 1984
Svensk text av Jan Wahlén, Början till livet, ill. Harry Willock, 1985
Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, 1979
Svensk övers. Jan Wahlén, Gödel, Escher, Bach. Ett evigt gyllene band, 1985
Ny utg., 1985
Leslie Epstein, Regina, 1982
Svensk översättning av Jan Wahlén, Regina, 1986
Barbara W. Tuchman, The march of folly, 1984
Svensk översättning Jan Wahlén, Dårskapens vägar. Från Troja till Vietnam, 1985
1. pocketuppl., 1986
Art Spiegelman, Maus. A Survivor's Tale, 1986
Svensk översättning Jan Wahlén, textning Jan-Erik Höglund, Maus. 1. En överlevandes bekännelse, 1987
2. uppl., 1992
James P. Carse, Finite and infinite games, 1986
Svensk översättning: Jan Wahlén, Ändligt och oändligt spel. En syn på livet som lek och möjlighet, 1987
Ny utg., 1998
Stephen Vizinczey, An innocent millionaire, 1983
Svensk översättning Jan Wahlén, En oskyldig miljonär, 1987
Garrison Keillor, Lake Wobegon days, 1985
Svensk översättning Jan Wahlén, Dagar i Lake Wobegon, 1987
Garrison Keillor, Leaving home, 1987
Svensk översättning Jan Wahlén, Det har varit en lugn vecka i Lake Wobegon. Nya berättelser, 1988
John Updike, Trust me, 1987
Svensk översättning Jan Wahlén, Lita på mig, 1988
Henri Troyat, Tchekhov, 1984
Svensk översättning Jan Wahlén, Anton Tjechov. En biografi, 1988
Willard Gaylin, Rediscovering love, 1986
Svensk översättning av Jan Wahlén, Den romantiska kärleken återupptäckt, 1989
Umberto Eco, Eugenio Carmi, I tre cosmonauti, 1966 (på engelska 1989)
Svensk översättning Jan Wahlén, De tre astronauterna, 1989
Bruce Chatwin, Utz, 1988
Svensk översättning Jan Wahlén, Kaspar Utz, 1989
Barbara W. Tuchman, The first salute, 1988
(om det amerikanska frihetskriget och dess europeiska bakgrund)
Svensk översättning av Jan Wahlén, Den första saluten, 1989
2. uppl., 1991
Robert Sabatier, David et Olivier, 1986
Svensk översättning Jan Wahlén, David och Olivier, 1989
Paul Charles William Davies, The cosmic blueprint, 1987
Svensk översättning av Jan Wahlén, Den kosmiska planen, 1989
Ny utg., 1990
John Updike, Self-Consciousness: Memoirs, 1989
Svensk översättning Jan Wahlén, Självmedvetande. Minnen, 1990
Danah Zohar, I.N. Marshall, The quantum self, 1990
Svensk översättning Jan Wahlén, Kvantjaget. En revolutionerande syn på människans natur och medvetande med utgångspunkt i den nya fysiken, 1990
Ny utg., 1992
Ny tr., 1993
2. tr., 1996
W. Somerset Maugham, The moon and sixpence, 1919
(första svenska översättningen 1932)
Svensk översättning Jan Wahlén, Månen och silverslanten, 1990
Ny utg., 1993
Bruce Chatwin, What am I doing here, 1989
Svensk översättning Jan Wahlén, Vad gör jag här, 1991
2. tr., 1991
John McLeish, Number, 1991
Svensk översättning Jan Wahlén, Matematikens kulturhistoria, 1992
2. tr., 1994
Ny utg., 1996
Barbara W. Tuchman, Bible and sword, 1956
Svensk översättning Jan Wahlén, Bibeln & svärdet. England och Palestina från bronsåldern till Balfour, 1992
John Updike, Rabbit at rest, 1990
Svensk översättning Jan Wahlén, Haren vilar, 1992
Tor Nørretranders, Maerk verden, 1991
Svensk översättning Jan Wahlén, teckningar Hans Faerch-Jensen, Märk världen. En bok om vetenskap och intuition, 1993
Ny uppl., 1994
Ny tr., 1995
4. tr., 1996
Ny utg., Månpocket, 1996
Ny utg., Bonnier pocket, 1999
David Kirby, Northern Europe in the early modern period, 1990
Svensk översättning: Jan Wahlén, Östersjöländernas historia. 1492-1772, 1994
Alan P. Lightman, Einstein's dreams, 1993
Svenskt översättning Jan Wahlén, Einsteins drömmar, illustrationer Chris Costello, 1994
Ny utg., 1995
Ben Macintyre, Forgotten fatherland, 1992
Svensk översättning Jan Wahlén, Sökandet efter Elisabeth Nietzsche, 1994
Tor Nørretranders, Verden vokser, 1994
Svensk översättning Jan Wahlén, Världen växer. En bok om slumpens historia, 1995
Ny utg., 1996
Ny tr., 1996
2. tr., 1997
Ny utg., Månpocket, 1997
Felipe Fernández-Armesto, Millennium, 1995
Svensk översättning Jan Wahlén, Millennium. De senaste tusen årens historia, 1996
2. tr., 1997
3. tr., 1998
Tor Nørretranders, Stedet som ikke er, 1997
Svensk översättning Jan Wahlén, Platsen som inte finns. En bok om Internet, teckningar Jesper Tom-Petersen, 1998

Find other Nordic Authors named Wahlén, others born in 1929 or deceased in 2016.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2023-12-09 20:32 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/wahlejan.html

Valid HTML 4.0!