- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 7 Kapitlet

           Akan förgriper sig på det
         tillspillogivna och bliver straffad.

 1. Men Israels barn förgrepo sig trolöst på det tillspillogivna; ty
   Akan, son till Karmi, son till Sabdi, son till Sera, av Juda
   stam, tog något av det tillspillogivna. Då upptändes HERRENS
   vrede mot Israels barn.
 2. Och Josua sände från Jeriko några män åstad till Ai, som ligger
   vid Bet-Aven, öster om Betel, och sade till dem: »Dragen ditupp
   och bespejen landet.» Så drogo då männen upp och bespejade Ai.
 3. Och när de kommo tillbaka till Josua, sade de till honom: »Allt
   folket behöver icke draga ditupp; om vid pass två eller tre
   tusen man draga upp, skola de nog intaga Ai. Du behöver icke
   låta allt folket göra sig mödan att tåga dit, ty dess invånare
   äro få.»
 4. Alltså fingo vid pass tre tusen man av folket draga ditupp; men
   dessa måste fly för ajiterna.
 5. Och sedan ajiterna hade slagit vid pass trettiosex man av dem,
   förföljde de de övriga utanför stadsporten ända till Sebarim och
   slogo dem på sluttningen där. Då blev folkets hjärta förfärat,
   det blev såsom vatten.
 6. Och Josua med de äldste i Israel rev sönder sina kläder, och
   föll ned på sitt ansikte till jorden framför HERRENS ark och låg
   där ända till aftonen, och de strödde stoft på sina huvuden.
 7. Och Josua sade: »Ack, Herre, HERRE, varför har du då fört detta
   folk över Jordan, om du vill giva i amoréernas hand och så
   förgöra oss? O att vi hade beslutit oss för att stanna på andra
   sidan Jordan!
 8. Ack Herre, vad skall jag nu säga, sedan Israel har tagit till
   flykten för sina fiender?
 9. När kananéerna och landets alla övriga inbyggare få höra detta,
   skola de omringa oss och utrota till och med vårt namn från
   jorden. Vad vill du då göra för ditt stora namns ära?»
 10. Men HERREN svarade Josua: »Stå upp. Varför ligger du så på ditt
   ansikte?
 11. Israel har syndat, de hava överträtt det förbund[1] som jag
   stadgade för dem; de hava tagit av det tillspillogivna, de hava
   stulit, de hava ljugit, de hava gömt det bland sitt eget gods.
 12. Därför kunna Israels barn icke stå emot sina fiender, utan de
   måste taga till flykten för sina fiender, ty de äro nu själva
   hemfallna åt tillspillogivning. Jag vill icke mer vara med eder,
   om I icke alldeles skaffen bort ifrån eder det tillspillogivna.
 13. Stå nu upp och helga folket och säg: Helgen eder till i morgon.
   Ty så säger HERREN, Israels Gud: Något tillspillogivet finnes
   hos dig, Israel; du skall icke kunna stå emot dina fiender,
   förrän I skiljen det tillspillogivna från eder.
 14. I morgon skolen I träda fram, den ena stammen efter den andra; i
   den stam som HERREN då låter träffas av lotten skall den ena
   släkten efter den andra träda fram; och i den släkt som HERREN
   låter träffas av lotten skall den ena familjen efter den andra
   träda fram; och i den familj som HERREN låter träffas av lotten
   skall den ena mannen efter den andra träda fram.
 15. Och den som då träffas av lotten såsom skyldig till förgripelse
   på det tillspillogivna, han skall brännas upp i eld med allt vad
   han har, därför att han överträdde HERRENS förbund och gjorde
   vad som var en galenskap i Israel.»
 16. Så lät nu Josua bittida följande morgon Israel träda fram, den
   ena stammen efter den andra; då träffades Juda stam av lotten.
 17. När han då lät Juda släkter träda fram, träffade lotten
   seraiternas släkt; och när han lät seraiternas släkt träda fram,
   den ena mannen efter den andra, träffades Sabdi av lotten.
 18. När han då lät hans familj träda fram, den ena mannen efter den
   andra, träffade lotten Akan, son till Karmi, son till Sabdi, son
   till Sera av Juda stam.
 19. Då sade Josua till Akan: »Min son, giv ära åt HERREN, Israels
   Gud, och bekänn, honom till pris: säg mig vad du gjort och dölj
   intet för mig.»
 20. Akan svarade Josua och sade: »Det är sant, jag har syndat mot
   HERREN, Israels Gud, ty så har jag gjort:
 21. jag såg ibland bytet en dyrbar mantel från Sinear och två hundra
   siklar silver och en guldplatta, femtio siklar i vikt, och till
   detta fick begärelse och tog det; se, det är gömt i jorden, i
   mitten av mitt tält, och silvret underst.»
 22. Då sände Josua några män dit för att se efter, och de skyndade
   till tältet; och de funno det gömt där i hans tält, och silvret
   underst.
 23. Och de togo det ur tältet och buro det till Josua och Israels
   barns menighet och lade det ned inför HERREN.
 24. Då tog Josua och Israels menighet med honom Akan, Seras son, och
   silvret och manteln och guldplattan, och hans söner och döttrar,
   hans oxar, åsnor och får, och hans tält, och allt övrigt som han
   hade, och förde alltsammans upp till Akors dal.
 25. Och Josua sade: »Varför drog du olycka över oss? Nu skall ock
   HERREN i dag låta olycka komma över[1] dig.» Och Israels
   menighet stenade honom; de brände upp dem i eld och kastade
   stenar på dem.
 26. Och de uppkastade över honom ett stort stenröse, som finnes kvar
   ännu i dag; och så vände sig HERREN ifrån sin vredes glöd. Därav
   fick det stället namnet Akors dal, såsom det heter ännu i dag.

[1] Se Förbund i Ordförkl.
[2] Hebr. akár.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/06_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free