- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 8 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 8 Kapitlet

        Ai erövrat. Altaret på Ebal och lagens
            stenar. Lagen uppläst.

 1. Och HERREN sade till Josua: »Frukta icke och var icke förfärad;
   tag med dig allt krigsfolket och stå upp och drag åstad mot Ai.
   Se, i din hand har jag givit konungen i Ai med hans folk, hans
   stad och hans land.
 2. Och du skall göra med Ai och dess konung på samma sätt som du
   gjorde med Jeriko och dess konung; dock mån I behålla rovet
   därifrån och boskapen, såsom edert byte. Lägg nu ett bakhåll mot
   staden, på andra sidan därom.»
 3. Då bröt Josua upp med allt krigsfolket för att draga åstad mot
   Ai. Och Josua utvalde trettio tusen man, de tappraste
   stridsmännen, och sände dem ut om natten.
 4. Och han bjöd dem och sade: »Given akt: I skolen lägga eder i
   bakhåll mot staden, på andra sidan därom, men läggen eder icke
   alltför långt ifrån staden; och hållen eder alla redo.
 5. Själv skall jag, med allt det folk som är kvar hos mig, rycka
   fram mot staden. När de då draga ut mot oss såsom förra gången,
   vilja vi fly för dem.
 6. Då skola de draga efter oss, till dess vi hava lockat dem långt
   bort ifrån staden; ty de skola tänka: 'De flyr för oss, nu såsom
   förra gången.'
 7. Men under det att vi fly för dem, skolen I bryta fram ifrån
   bakhållet och intaga staden, ty HERREN, eder Gud, har givit den
   i eder hand.
 8. Och så snart I haven fått staden i edert våld, skolen I tända
   eld på den; efter HERRENS ord skolen I så göra. Given akt på vad
   jag nu har bjudit eder.»
 9. Så sände Josua dem åstad, och de gingo och lade sig i bakhåll
   mellan Betel och Ai, väster om Ai. Men Josua stannade över
   natten bland folket.
 10. Och bittida följande morgon mönstrade Josua folket och drog så,
   med de äldste i Israel i spetsen för folket, upp till Ai.
 11. Och allt det krigsfolk som var kvar hos honom drog med ditupp
   och ryckte allt närmare, till dess de kommo mitt emot staden;
   där lägrade de sig norr om Ai, med dalen mellan sig och Ai.
 12. Men han tog vid pass fem tusen man och lade dem i bakhåll mellan
   Betel och Ai, väster om staden.
 13. Och sedan folket hade blivit uppställt, såväl hela lägret, norr
   om staden, gick Josua den natten fram till mitten av dalen.
 14. När konungen i Ai såg detta, skyndade sig männen i staden, han
   själv med allt sitt folk, och drogo bittida om morgonen ut till
   strid mot Israel, bort till den utsedda platsen, framför
   hedmarken; han själv visste nämligen icke att ett bakhåll var
   lagt mot honom på andra sidan om staden.
 15. Och Josua och hela Israel läto slå sig av dem och flydde åt
   öknen till.
 16. Då uppbådades allt folket i staden till att förfölja dem; och
   under det att de förföljde Josua, blevo de lockade långt bort
   ifrån staden.
 17. Icke en enda man blev kvar i Ai eller i Betel, utan alla drogo
   ut efter Israel och lämnade staden öppen, i det att de förföljde
   Israel.

 18. Och HERREN sade till Josua: »Räck ut lansen, som du har i din
   hand, mot Ai, ty jag skall giva det i din hand.» Då räckte Josua
   ut lansen, som han hade i sin hand, mot staden.
 19. Och de som lågo i bakhåll bröto med hast upp från sin plats och
   skyndade åstad, så snart han räckte ut sin hand, och kommo in i
   staden och intogo den; och de tände strax eld på staden.
 20. När då männen från Ai vände sig om, fingo de se röken från
   staden stiga upp mot himmelen; och de hade ingen utväg att fly,
   vare sig hit eller dit, då nu det folk som flydde åt öknen vände
   sig mot sina förföljare.
 21. Ty när Josua och hela Israel sågo att de som lågo i bakhåll hade
   intagit staden, och att röken steg upp från staden, vände de om
   och angrepo ajiterna.
 22. De andra drogo nu också ut från staden emot dem, så att de kommo
   mitt emellan israeliterna och fingo dem på båda sidor om sig,
   och dessa nedgjorde dem då och läto ingen av dem slippa undan
   och rädda sig.
 23. Men konungen i Ai blev levande tagen till fånga och förd till
   Josua.
 24. Och när Israel hade dräpt alla Ais invånare ute på fältet, i
   öknen, dit de hade förföljt dem, och dessa allasammans så hade
   fallit för svärdsegg och blivit nedgjorda, då vände hela Israel
   tillbaka till Ai och slog med svärdsegg också dem som voro där.
 25. Och de som föllo på den dagen, män och kvinnor, utgjorde
   tillsammans tolv tusen personer, allt folket i Ai.
 26. Ty Josua drog icke tillbaka sin hand, med vilken han hade räckt
   ut lansen, förrän alla Ais invånare hade blivit givna till
   spillo.
 27. Allenast boskapen och rovet från denna stad togo israeliterna
   såsom sitt byte, efter den befallning som HERREN hade givit
   Josua.
 28. Och Josua brände upp Ai och gjorde det till en grushög för
   evärdlig tid, till en ödemark, såsom det är ännu i dag.
 29. Och konungen i Ai lät han hänga upp på en påle, där han fick
   hänga ända till aftonen. Men när solen gick ned, tog man på
   Josuas befallning hans döda kropp ned från pålen och kastade den
   vid ingången till stadsporten; och man uppkastade över den ett
   stort stenröse, som finnes kvar ännu i dag.
 30. Då byggde Josua åt HERREN, Israels Gud, ett altare på berget
   Ebal,
 31. såsom HERRENS tjänare Mose hade bjudit Israels barn, och såsom
   det var föreskrivet i Moses lagbok: ett altare av ohuggna
   stenar, vid vilka man icke hade kommit med något järn; och på
   det offrade de brännoffer åt HERREN och slaktade tackoffer.
 32. Och han lät där på stenarna sätta en avskrift av Moses lag, den
   lag som Mose hade skrivit och förelagt Israels barn.
 33. Och Israels menighet, med dess äldste och tillsyningsmän och
   domare, stod på båda sidor om arken, så att de hade framför sig
   de levitiska prästerna som buro HERRENS förbundsark, menigheten,
   främlingar såväl som infödingar, den ena hälften vänd mot berget
   Gerissim och den andra hälften mot berget Ebal, i enlighet med
   vad HERRENS tjänare Mose hade bjudit, nämligen att man först
   skulle välsigna Israels folk.
 34. Därefter läste han upp alla lagens ord, välsignelsen och
   förbannelsen, alldeles såsom det var skrivet i lagboken.
 35. Icke ett ord av allt det som Mose hade bjudit underlät Josua att
   uppläsa inför Israels hela församling, med kvinnor och barn, och
   inför de främlingar som följde med dem.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/06_08.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free