- Project Runeberg -  Bibeln /
Predikaren, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Predikaren, 2 Kapitlet

        Glädjen och arbetet för att bereda sig
        glädje är fåfänglighet. Det går den vise
               såsom dåren.

 1. Jag sade i mitt hjärta: »Välan, jag vill pröva huru glädje
   kommer dig, gör dig nu goda dagar.» Men se, också detta var
   fåfänglighet.

 2.  Jag måste säga om löjet: »Det är dårskap»,
    och om glädjen: »Vad gagnar den till?»

 3. I mitt hjärta begrundade jag huru jag skulle pläga min kropp med
   vin -- allt under det att mitt hjärta ägnade sig åt vishet -- och
   huru jag skulle hålla fast vid dårskap, till dess jag finge se
   vad som vore bäst för människors barn att göra under himmelen,
   de dagar de leva.

 4. Jag företog mig stora arbeten, jag byggde hus åt mig, jag
   planterade vingårdar åt mig.
 5. Jag anlade åt mig lustgårdar och parker och planterade i dem
   alla slags fruktträd.
 6. Jag anlade vattendammar åt mig för att ur dem vattna den skog av
   träd, som växte upp.
 7. Jag köpte trälar och trälinnor, och hemfödda tjänare fostrades
   åt mig; jag fick ock boskap, fäkreatur och får, i större
   myckenhet än någon som före mig hade varit i Jerusalem.
 8. Jag samlade mig jämväl silver och guld och allt vad konungar och
   länder kunna äga; jag skaffade mig sångare och sångerskor och
   vad som är människors lust: en hustru, ja, många.

 9. Så blev jag stor, allt mer och mer, större än någon som före mig
   hade varit i Jerusalem; och under detta bevarade jag ändå min
   vishet.
 10. Intet som mina ögon begärde undanhöll jag dem, och ingen glädje
   nekade jag mitt hjärta. Ty mitt hjärta fann glädje i all min
   möda, och detta var min behållna del av all min möda.

 11. Men när jag så vände mig till att betrakta alla de verk som mina
   händer hade gjort, och den möda som jag hade nedlagt på dem, se,
   då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Ja,
   under solen finnes intet som kan räknas för vinning.

 12. När jag alltså vände mig till att jämföra vishet med oförnuft
   och dårskap -- ty vad kunna de människor göra, som komma efter
   konungen, annat än detsamma som man redan förut har gjort? --
 13. då insåg jag att visheten väl har samma företräde framför
   dårskapen, som ljuset har framför mörkret:

 14.  Den vise har ögon i sitt huvud,
    men dåren vandrar i mörker.

   Dock märkte jag att det går den ene som den andre.
 15. Då sade jag i mitt hjärta: »Såsom det går dåren, så skall det
   ock gå mig; vad gagn har då därav att jag är förmer i vishet?»
   Och jag sade i mitt hjärta att också detta var fåfänglighet.
 16. Ty den vises minne varar icke evinnerligen, lika litet som
   dårens; i kommande dagar skall ju alltsammans redan vara
   förgätet. Och måste icke den vise dö såväl som dåren?

 17. Och jag blev led vid livet, ty illa behagade mig vad som händer
   under solen, eftersom allt är fåfänglighet och ett jagande efter
   vind.
 18. Ja, jag blev led vid all den möda som jag hade gjort mig under
   solen, eftersom jag åt någon annan som skall komma efter mig
   måste lämna vad jag har gjort.
 19. Och vem vet om denne skall vara en vis man eller en dåre? Men
   ändå skall han få råda över allt det varpå jag har nedlagt min
   möda och min vishet under solen. Också detta är fåfänglighet.

 20. Så begynte jag då att åter förtvivla i mitt hjärta över all den
   möda som jag hade gjort mig under solen.
 21. Ty om en människa med vishet och insikt och skicklighet har
   utstått sin möda, så måste hon dock lämna sin del åt en annan
   som icke har haft någon möda därmed. Också detta är fåfänglighet
   och ett stort elände.

 22. Ja, vad gagn har människan av all möda och hjärteoro som hon gör
   sig under solen?
 23. Alla hennes dagar äro ju fulla av plåga, och det besvär hon har
   är fullt av grämelse; icke ens om natten får hennes hjärta någon
   ro. Också detta är fåfänglighet.

 24. Det är icke en lycka som beror av människan själv, att hon kan
   äta och dricka och göra sig goda dagar under sin möda. Jag insåg
   att också detta kommer från Guds hand, hans som har sagt:
 25. »Vem kan äta, och vem kan njuta, mig förutan?»
 26. Ty åt den människa som täckes honom giver han vishet och insikt
   och glädje; men åt syndaren giver han besväret att samla in och
   lägga tillhopa, för att det sedan må tillfalla någon som täckes
   Gud. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/21_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free