- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 24 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 24 Kapitlet

        Jesus förutsäger Jerusalems förstöring
            och sin tillkommelse.

 1. Och Jesus gick därifrån, ut ur helgedomen. Hans lärjungar
   trädde då fram och bådo honom giva akt på helgedomens byggnader.
 2. Då svarade han och sade till dem: »Ja, I sen nu allt detta; men
   sannerligen säger jag eder: Här skall icke lämnas sten på sten;
   allt skall bliva nedbrutet.»
 3. När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram
   till honom, medan de voro allena, och sade: »Säg oss när detta
   skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och
   tidens ände.»
 4. Då svarade Jesus och sade till dem:

   »Sen till, att ingen förvillar eder.
 5. Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias'
   och skola förvilla många.
 6. Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till,
   att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men
   därmed är ännu icke änden inne.
 7. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det
   skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter
   den andra;
 8. men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna'[1].
 9. Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall
   dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt
   namns skull.
 10. Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den
   andre, och den ene skall hata den andre.
 11. Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.
 12. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de
   flesta kallna.
 13. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
 14. Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela
   världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall
   änden komma.

 15. När I nu fån se 'förödelsens styggelse'[2], om vilken är talat
   genom profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser
   detta, han give akt därpå --
 16. då må de som äro i Judeen fly bort till bergen,
 17. och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som
   finnes i hans hus,
 18. och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att
   hämta sin mantel.
 19. Och ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden!
 20. Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på
   sabbaten.
 21. Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har
   förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller
   någonsin skall förekomma.
 22. Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött
   bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva
   förkortad.

 23. Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är
   han', så tron det icke.
 24. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå,
   så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och
   under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.
 25. Jag har nu sagt eder det förut.
 26. Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån
   icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke.
 27. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till
   väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. --
 28. Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.

 29. Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och
   månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla
   ifrån himmelen, och himmelens makter[3] skola bäva.
 30. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och
   alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se
   'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och
   härlighet.
 31. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de
   skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från
   himmelens ena ända till den andra.
 32. Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar
   begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att
   sommaren är nära.
 33. Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är
   nära och står för dörren.
 34. Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås,
   förrän allt detta sker.
 35. Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.
 36. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens
   änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.

 37. Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid
   Människosonens tillkommelse.
 38. Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och
   drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända
   till den dag då Noa gick in i arken;
 39. och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem
   allasammans bort -- så skall det ske vid Människosonens
   tillkommelse.
 40. Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva
   upptagen, och en skall lämnas kvar.
 41. Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen,
   och en skall lämnas kvar.
 42. Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.
 43. Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken
   nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke
   att någon bröt sig in i hans hus.
 44. Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det
   skall Människosonen komma.

 45. Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre
   har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt
   tid --
 46. salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner
   honom göra så.
 47. Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad
   han äger.
 48. Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt
   hjärta: 'Min herre kommer icke så snart',
 49. och han begynner slå sina medtjänare och äter och dricker med
   dem som äro druckna,
 50. då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar
   det, och i en stund då han icke tänker sig det,
 51. och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin
   del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan.»

[1] Se Födslovåndor i Ordförklaringarna.
[2] Se Förödelsens styggelse i Ordförklaringarna.
[3] Se Makter i Ordförklaringarna.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/40_24.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free