- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 25 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 25 Kapitlet

        Jesus framställer liknelserna om de tio
        jungfrurna och om de anförtrodda punden,
        talar om Människosonens dom över folken.

 1. »Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo
   sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen.
 2. Men fem av dem voro oförståndiga, och fem voro förståndiga.
 3. De oförståndiga togo väl sina lampor, men togo ingen olja med
   sig.
 4. De förståndiga åter togo olja i sina kärl, tillika med lamporna.
 5. Då nu brudgummen dröjde, blevo de alla sömniga och somnade.
 6. Men vid midnattstiden ljöd ett anskri: 'Se brudgummen kommer!
   Gån ut och möten honom.'
 7. Då stodo alla jungfrurna upp och redde till sina lampor.
 8. Och de oförståndiga sade till de förståndiga: 'Given oss av eder
   olja, ty våra lampor slockna.'
 9. Men de förståndiga svarade och sade: 'Nej, den skulle ingalunda
   räcka till för både oss och eder. Gån hellre bort till dem som
   sälja, och köpen åt eder.'
 10. Men när de gingo bort för att köpa, kom brudgummen, och de som
   voro redo gingo in med honom till bröllopet, och dörren stängdes
   igen.
 11. Omsider kommo ock de andra jungfrurna och sade: 'Herre, herre,
   låt upp för oss.'
 12. Men han svarade och sade: 'Sannerligen säger jag eder: Jag känner
   eder icke.'
 13. Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.

 14. Ty det skall ske, likasom när en man som ville fara utrikes
   kallade till sig sina tjänare och överlämnade åt dem sina
   ägodelar;
 15. åt en gav han fem pund[1], åt en annan två och åt en tredje ett
   pund, åt var och en efter hans förmåga, och for utrikes.
 16. Strax gick då den som hade fått de fem punden bort och
   förvaltade dem så, att han med dem vann andra fem pund.
 17. Den som hade fått de två punden vann på samma sätt andra två.
 18. Men den som hade fått ett pund gick bort och grävde en grop i
   jorden och gömde där sin herres penningar.
 19. En lång tid därefter kom tjänarnas herre hem och höll räkenskap
   med dem.
 20. Då trädde den fram, som hade fått de fem punden, och bar fram
   andra fem pund och sade: 'Herre, du överlämnade åt mig fem pund;
   se, andra fem pund har jag vunnit.'
 21. Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare!
   När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall
   sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'
 22. Så trädde ock den fram, som hade fått de två punden, och sade:
   'Herre, du överlämnade åt mig två pund; se, andra två pund har
   jag vunnit.'
 23. Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare!
   När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall
   sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'
 24. Sedan trädde ock den fram, som hade fått ett pund, och sade:
   'Herre, jag hade lärt känna dig såsom en sträng man, som vill
   skörda, där du icke har sått, och inbärga, där du icke har
   utstrött;
 25. och av fruktan för dig gick jag bort och gömde ditt pund i
   jorden. Se här har du vad dig tillhör.'
 26. Då svarade hans herre och sade till honom: 'Du onde och late
   tjänare, du visste att jag vill skörda, där jag icke har sått,
   och inbärga, där jag icke har utstrött?
 27. Då borde du också hava satt in mina penningar i en bank, så att
   jag hade fått igen mitt med ränta, när jag kom hem.
 28. Tagen därför ifrån honom hans pund, och given det åt den som har
   de tio punden.
 29. Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han
   får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också
   det han har.
 30. Och kasten den oduglige tjänaren ut i mörkret härutanför.' Där
   skall vara gråt och tandagnisslan.

 31. Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar
   med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.
 32. Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja
   dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna.
 33. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på
   den vänstra.
 34. Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra
   sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning
   det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.
 35. Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig,
   och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig
   härbärge,
 36. naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag
   var i fängelse, och I kommen till mig.'
 37. Då skola de rättfärdiga svara honom och säga: 'Herre, när sågo
   vi dig hungrig och gåvo dig mat, eller törstig och gåvo dig att
   dricka?
 38. Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken
   och klädde dig?
 39. Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?'
 40. Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger
   jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta
   bröder, det haven I gjort mot mig.'

 41. Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra
   sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade[2], till den eviga
   elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.
 42. Ty jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var
   törstig, och I gåven mig icke att dricka;
 43. jag var husvill, och I gåven mig icke härbärge, naken, och I
   klädden mig icke, sjuk och i fängelse, och I besökten mig icke.'
 44. Då skola också de svara och säga: 'Herre, när sågo vi dig
   hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller
   i fängelse och tjänade dig icke?'
 45. Då skall han svara dem och säga: 'Sannerligen säger jag eder:
   Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I
   ej heller gjort mot mig.'
 46. Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga
   till evigt liv.»

[1] Se Pund i Ordförklaringarna.
[2] Eller: Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans
   vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig i förbannelse' osv.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/40_25.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free