- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Lukas, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Evangelium enligt Lukas, 2 Kapitlet

        Jesus födes i Betlehem, omskäres och
        frambäres i Jerusalems helgedom, besöker
        vid tolv års ålder Jerusalem, sitter i
        helgedomen och hör på lärarna och frågar
                 dem.

 1. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick
   ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.
 2. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när
   Kvirinius var landshövding över Syrien.
 3. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta
   skattskriva sig.
 4. Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och
   släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids
   stad, som heter Betlehem, i Judeen,
 5. för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var
   havande.
 6. Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle
   föda.
 7. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade
   honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.
 8. I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt
   om natten över sin hjord.
 9. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet
   kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.
 10. Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag
   bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.
 11. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och
   han är Messias, Herren.
 12. Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött
   barn, som ligger lindat i en krubba.»
 13. I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska
   härskaran, och de lovade Gud och sade:
 14.  »Ära vare Gud i höjden,
    och frid på jorden,
    bland människor till vilka han har behag!»
 15. När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen, sade
   dessa till varandra: »Låt oss nu gå till Betlehem och se det som
   där har skett, och som Herren har kungjort för oss.»
 16. Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet
   som låg i krubban.
 17. Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt
   till dem om detta barn.
 18. Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna
   berättade för dem.
 19. Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta.
 20. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt
   vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem
   sagt.
 21. När sedan åtta dagar hade gått till ända och han skulle
   omskäras, gavs honom namnet Jesus, det namn som hade blivit
   nämnt av ängeln, förrän han blev avlad i sin moders liv.
 22. Och när deras reningsdagar hade gått till ända, de som voro
   föreskrivna i Moses' lag, förde de honom upp till Jerusalem för
   att bära honom fram inför Herren,
 23. enligt den föreskriften i Herrens lag, att »allt mankön som
   öppnar moderlivet skall räknas såsom helgat åt Herren»,
 24. så ock för att offra »ett par duvor eller två unga turturduvor»,
   såsom stadgat var i Herrens lag.
 25. I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och
   from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över
   honom.
 26. Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han
   icke skulle se döden, förrän han hade fått se Herrens Smorde.
 27. Han kom nu genom Andens tillskyndelse till helgedomen. Och när
   föräldrarna buro in barnet Jesus, för att så göra med honom som
   sed var efter lagen,
 28. då tog också han honom i sin famn och lovade Gud och sade:
 29.  »Herre, nu låter du din tjänare fara hädan
    i frid, efter ditt ord,
 30.  ty mina ögon hava sett din frälsning,
 31.  vilken du har berett till att skådas av alla folk:
 32.  ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna,
    och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel.»
 33. Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om
   honom.
 34. Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: »Se,
   denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel,
   och till ett tecken som skall bliva motsagt.
 35. Ja, också genom din själ skall ett svärd gå. Så skola många
   hjärtans tankar bliva uppenbara.»
 36. Där fanns ock en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers
   stam. Hon var kommen till hög ålder; i sju år hade hon levat
   med sin man, från den tid då hon var jungfru,
 37. och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Och hon lämnade
   aldrig helgedomen, utan tjänade där Gud med fastor och böner,
   natt och dag.
 38. Hon kom också i samma stund tillstädes och prisade Gud och
   talade om honom till alla dem som väntade på förlossning för
   Jerusalem.
 39. Och när de hade fullgjort allt som var stadgat i Herrens lag,
   vände de tillbaka till sin stad, Nasaret i Galileen.
 40. Men barnet växte upp och blev allt starkare och uppfylldes av
   vishet; och Guds nåd var över honom.
 41. Nu plägade hans föräldrar årligen vid påskhögtiden begiva sig
   till Jerusalem.
 42. När han var tolv år gammal, gingo de också dit upp, såsom sed
   var vid högtiden.
 43. Men när de hade varit med om alla högtidsdagarna och vände hem
   igen, stannade gossen Jesus kvar i Jerusalem, utan att hans
   föräldrar lade märke därtill.
 44. De menade att han var med i ressällskapet och vandrade så en
   dagsled och sökte efter honom bland fränder och vänner.
 45. När de då icke funno honom, vände de tillbaka till Jerusalem och
   sökte efter honom.
 46. Och efter tre dagar funno de honom i helgedomen, där han satt
   mitt ibland lärarna och hörde på dem och frågade dem;
 47. och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad över hans
   förstånd och hans svar.
 48. När de nu fingo se honom där, förundrade de sig högeligen; och
   hans moder sade till honom: »Min son, varför gjorde du oss
   detta? Se, din fader och jag hava sökt efter dig med stor oro.»
 49. Då sade han till dem: »Varför behövden I söka efter mig?
   Vissten I då icke att jag bör vara där min Fader bor?»
 50. Men de förstodo icke det som han talade till dem.
 51. Så följde han med dem och kom ned till Nasaret; och han var dem
   underdånig. Och hans moder gömde allt detta i sitt hjärta.
 52. Och Jesus växte till i ålder och vishet och nåd inför Gud och
   människor[1].

[1] Eller: Och Jesus växte upp och växte till i vishet och nåd osv.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/42_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free