- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' brev till romarna, 15 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Paulus' brev till romarna, 15 Kapitlet

          Paulus förmanar till saktmod och
         endräkt, talar om ändamålet med sitt
        brev och om sin apostoliska kallelse,
        redogör för sina tillämnade resor, beder
            om församlingens förbön.

 1. Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter
   och att icke leva oss själva till behag.
 2. Var och en av oss må leva sin nästa till behag, honom till
   fromma och honom till uppbyggelse.
 3. Kristus levde ju icke sig själv till behag, utan med honom
   skedde såsom det är skrivet:
    »Dina smädares smädelser hava fallit över mig.»
 4. Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss
   till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den
   tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.
 5. Och ståndaktighetens och tröstens Gud give eder att vara ens
   till sinnes med varandra i Kristi Jesu efterföljelse,
 6. så att I endräktigt och med en mun prisen vår Herres, Jesu
   Kristi, Gud och Fader.

 7. Därför må den ene av eder vänligt upptaga den andre, såsom
   Kristus, Gud till ära, har upptagit eder.
 8. Vad jag vill säga är detta: För de omskurna har Kristus blivit
   en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet, för att
   bekräfta de löften som hade givits åt fäderna;
 9. hedningarna åter hava fått prisa Gud för hans barmhärtighets
   skull. Så är ock skrivet:
    »Fördenskull vill jag prisa dig bland hedningarna
    och lovsjunga ditt namn.»
 10. Och åter heter det:
    »Jublen, I hedningar, med hans folk»;
 11. så ock:
    »Loven Herren, alla hedningar,
    ja, honom prise alla folk.»
 12. Så säger ock Esaias: »Telningen från Jessais rot skall komma,
   ja, han som skall stå upp för att råda över hedningarna; på
   honom skola hedningarna hoppas.»
 13. Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så
   att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

 14. Jag är väl redan nu viss om att I, mina bröder, av eder själva
   ären fulla av godhet, uppfyllda med all kunskap, i stånd jämväl
   att förmana varandra.
 15. Dock har jag, på ett delvis något dristigt sätt, skrivit till
   eder med ytterligare påminnelser, detta i kraft av den nåd som
   har blivit mig given av Gud:
 16. att jag nämligen skall förrätta Kristi Jesu tjänst bland
   hedningarna och vara en prästerlig förvaltare av Guds
   evangelium, så att hedningarna bliva ett honom välbehagligt
   offer, helgat i den helige Ande.
 17. Alltså är det i Kristus Jesus som jag har något att berömma mig
   av i fråga om min tjänst inför Gud.
 18. Ty jag skall icke drista mig att orda om något annat än vad
   Kristus, för att göra hedningarna lydaktiga, har verkat genom
   mig, med ord och med gärning,
 19. genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har
   jag, från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien,
   överallt förkunnat evangelium om Kristus.
 20. Och jag har härvid satt min ära i att icke förkunna evangelium,
   där Kristi namn redan var känt, ty jag ville icke bygga på en
   annans grundval;
 21. utan så har skett, som skrivet är:
    »De för vilka intet har varit förkunnat om honom skola få se,
    och de som intet hava hört skola förstå.»

 22. Det är också härigenom som jag så många gånger har blivit
   förhindrad att komma till eder.
 23. Men då jag nu icke mer har något att uträtta i dessa trakter och
   under ganska många år har längtat efter att komma till eder,
 24. vill jag besöka eder, när jag begiver mig till Spanien. Jag
   hoppas nämligen att på genomresan få se eder och att därefter av
   eder bliva utrustad för färden dit, sedan jag först i någon mån
   har fått min längtan efter eder stillad.
 25. Men nu far jag till Jerusalem med understöd åt de heliga.
 26. Macedonien och Akaja hava nämligen känt sig manade att göra ett
   sammanskott åt dem bland de heliga i Jerusalem, som leva i
   fattigdom.
 27. Ja, därtill hava de känt sig manade; de stå också i skuld hos
   dem. Ty om hedningarna hava fått del i deras andliga goda, så
   äro de å sin sida skyldiga att vara dem till tjänst med sitt
   lekamliga goda. --
 28. När jag så har fullgjort detta och lämnat i deras händer vad som
   har blivit insamlat, ämnar jag därifrån begiva mig till Spanien
   och taga vägen genom eder stad.
 29. Och jag vet, att när jag kommer till eder, kommer jag med Kristi
   välsignelse i fullt mått.

 30. Och nu uppmanar jag eder, mina bröder, vid vår Herre Jesus
   Kristus och vid vår kärlek i Anden, att bistå mig i min kamp,
   genom att bedja för mig till Gud,
 31. att jag må bliva frälst undan de ohörsamma i Judeen, och att det
   understöd som jag för med mig till Jerusalem må bliva väl
   mottaget av de heliga.
 32. Så skall jag, om Gud vill, med glädje komma till eder och
   vederkvicka mig tillsammans med eder.

 33. Fridens Gud vare med eder alla. Amen.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/45_15.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free