- Project Runeberg -  Den danske Literaturs Historie fra dens Begyndelse til vore Dage /
Historiske Skrifter

(1881) [MARC] Author: Fr. Winkel Horn - Tema: Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Uden for Universitetet er det kun ganske enkelte Mænd, der have virket ved Skrifter, saaledes Bondesønnen Jens · Pedersen Grundit, Rektor i Ribe, senere Præst ved Domkirken sammesteds, bekjendt som en udmærket Skolemand, der efterlod sig en Samling Lignelser knyttede til de kristelige Lærdomme. Den blev udgivet af Anders Sørensen Vedel, der havde været optaget i den Opdragelsesanstalt, han havde, og fra hvilken der udgik mange dygtige og betydelige Mænd. Historieskrivningen skete der nogle Tilløb til, men naar et enkelt Værk, som den alt omtalte Skibyske Krønike, undtages, kom der først i det følgende Tidsrum nogen egentlig Frugt deraf. Et af de mærkeligste historiske Skrifter er den umiddelbart efter Reformationens Gjennemførelse forfattede Seditionum liber, der skildrer Borgerkrigen før Kristian den tredjes Tronbestigelse. Det har Interesse ikke blot ved sit Indhold, men ogsaa ved den udprægede humanistiske Dannelse, der kommer til Syne i dets Stil, der er stærkt paavirket af de klassiske Forfattere i Modsætning til den almindelige latinske Krønikestil. Hvem der er Forfatter til dette Skrift, der først blev udgivet i Langebeks Scriptores R. D., lader sig nu ikke afgjøre, mest Rimelighed synes der at være for, at det skyldes Peder Litle, der var Professor ved Universitetet, en af de mest fremragende Humanister *). Medens vi i dette Arbejde saa vel som i den Skibyske Krønike have Skildringer af de samtidige eller saa godt som samtidige Begivenheder, mer eller mindre farvede af Forfatternes særlige Partistandpunkt, træffe vi ogsaa enkelte, der sysle med Historien i videre Forstand. Saaledes har den forhenværende Graabroder Peder Olufsen (Petrus Olai) efterladt sig adskillige historiske Optegnelser, hvoriblandt en Del af ikke ringe Vigtighed. Flere Stykker af hans "Paralipomena", som han paa sit Dødsleje overgav Anders Sørensen Vedel, ere meddelte i Langebeks Scriptores. Kristian den · tredje yndede selv Historien, og under ham fik Danmark sin første Historiograf. Det var Hans Svaning, der 1553 beskikkedes til dette Embede, nærmest med den Opgave, at fortsætte Saxos Værk til Samtiden. Vi opsætte den nærmere Omtale af hans Forfattervirksomhed til det følgende Tidsrum, i hvilket den for største Delen falder. Modersmaalet benyttedes ogsaa nu og da til historisk Fremstilling. Vi have alt omtalt, at Kristjern Pedersen syslede med en Oversættelse og Fortsættelse af Saxos Værk; der vides ogsaa at have været enkelte danske Skrifter om Fædrelandets Historie til af andre Forfattere, men intet af dem blev udgivet, der nævnes bl. a. Henrik Smith, bekjendt som Forfatter til Lægebøger, og hans Broder Herman Veigere. Jon Tursen, hvis Arbejder i Fædrelandets Historie skulle omtales i næste Tidsrum, udgav 1554 en almindelig Verdenshistorie, en Oversættelse af Carions Chronica. Som en ren literær Kuriositet maa nævnes Præsten Niels Pedersens Skrifter, hvis Sprog er antikveret ved Tilføjelse af Endelsen "um" til hvert andet Ord, og som føre Danmarks Ælde tilbage til Syndfioden og i det hele taget ere de første fantastiske Forløbere for dansk Oldforskning.

*) H. F. Rørdam, Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen. S. 10 o. f.


The above contents can be inspected in scanned images: I:107, I:108, I:109

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:59:55 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/dalihist/0refhist.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free