- Project Runeberg -  Den danske Literaturs Historie fra dens Begyndelse til vore Dage
(1881) [MARC] Author: Fr. Winkel Horn - Tema: Danish Literature
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Den danske
LITERATURS HISTORIE
fra dens Begyndelse til vore Dage.

En Haandbog
af
Fr. Winkel Horn.

Første del.
Anden del.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & søn).
Trykt hos Nielsen & Lydiche.
1881.


Preface to the Electronic Edition

In two volumes (bound as one) of 327 + 499 pages, Frederik Winkel Horn in 1881 summarized the "history of the Danish literature from its beginning until our time".

Facsimile images of the pages were scanned in 600 dpi bitonal and are presented here in 120 dpi grayscale.

Project Runeberg uses this work as a source of author biographies when publishing electronic editions of Danish literature. To this end, the long chapters are divided into smaller HTML files, one for each author, with bidirectional links to our presentations of Nordic Authors. This division is yet done only for chapters I and VI.

Contents - Middelalderen, Reformationstiden, Den lærde Tid, Holberg og hans Samtid, Oplysningens Tidsalder, Det nittende Aarhundrede

Alphabetic index - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z, Æ, Ø

Instant canon: By counting the number of book pages devoted to each author, their relative importance (as perceived by this author) can be measured. The measure is inexact for small numbers, as two lines of text (at the bottom of one page and at the top of the next) might count as much as two full pages. Still, here is the top of the list: Oehlenschläger (96), Holberg (52), Grundtvig (47), Kierkegaard (32), Heiberg (23), Ingemann (17), Hauch (17), Eliesen (16), Gyllembourg-Ehrensvärd (16), Ewald (16), Hertz (12), Blicher (12), Andersen (12), Paludan-Müller (10), Møller (10), Bredahl (10), Baggesen (10), Winther (8), Tavsen (8), Kristjern Pedersen (8), Kingo (8), Vedel (7), Brahe (7), Steffens (7), Saxo (7), Brochmand (7), Arrebo (7).


The above contents can be inspected in scanned images: I:title page, I:v, II:titel page, II:i, II:495, II:496, II:497, II:498, II:499

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - I:title page, I:v, II:titel page, II:i, II:495, II:496, II:497, II:498, II:499
Forord av Frederik Winkel Horn - I:i, I:ii, I:iii
Inhold af første Del - I:v
Indhold af anden Del - II:i

I. Middelalderen


Den oldnordiske Literatur - I:3, I:4, I:5, I:6, I:7
Gejstlig Lærdom og Dannelse - I:7, I:8, I:9
Ælnoth - I:9
Sunesøn, Anders - I:10
Sans for Fædrelandets Historie - I:11, I:12, I:13, I:14
Aagesøn, Svend - I:14
Saxo - I:14
Klosterliteratur - I:20, I:21, I:22
Det danske Sprog. Love. Danske Skrifter - I:22, I:23, I:24, I:25, I:26
Folkeviserne. Romantisk Digtning - I:27, I:28, I:29, I:30, I:31, I:32, I:33, I:34, I:35, I:36, I:37, I:38, I:39, I:40, I:41, I:42, I:43, I:44, I:45, I:46, I:47, I:48, I:49, I:50
Den danske Rimkrøniken - I:50, I:51, I:52, I:53, I:54
Katholske Salmer. Hr. Michaels Rimværker - I:54, I:55, I:56
Peder Laales Ordsprog - I:56, I:57
Oversigt - I:58, I:59, I:60, I:61, I:62, I:63, I:64

II. Reformationstiden


Indledning - I:67
Hans Tavsen - I:70
Kristjern Pedersen - I:75
Hans Mikkelsen - I:76
Frants Wormordsen - I:78
Peder Plade - I:85
Niels Plade - I:88
Andre Reformationsmænd - I:88
Eliesen, Povl - I:90
Universitetet - I:105
Historiske Skrifter - I:107
Latinske Poeter - I:109
Psalmer - I:110
Polemisk Digtning - I:113
Satirer - I:115
Skolekomedier - I:118
Hegelund, Peder Jensen - I:125
Ranch, Hieronymus Justesen - I:125
Thøgersen, Peder - I:129
Oversigt - I:131

III. Den lærde Tid


Indledning - I:137, I:138, I:139, I:140, I:141, I:142, I:143
Hemmingsen, Niels - I:143
Brochmand, Jesper Rasmussen - I:148
Resen, Hans Povlsen - I:154
Rosenkrands, Holger - I:156
Theologer - I:157, I:158, I:159
Andagtsskrifter - I:159, I:160, I:161
Overtroens Literatur - I:161, I:162, I:163
Naturvidenskaberne - I:163, I:164
Brahe, Tyge - I:164
Rømer, Ole - I:170
Bartholin, Kaspar - I:172
Paulli, Simon - I:172
Kylling, Peder - I:172
Bartholin, Thomas - I:172
Bartholin, Kaspar (d. y.) - I:174
Borch, Ole - I:174
Stensen, Niels (Steno) - I:174
Latinske Poeter - I:176, I:177, I:178
Lætus, Erasmus - I:177
Westhov, Willich - I:177
Bering, Vitus - I:177
Orientalister og klassiske Filologer - I:178, I:179, I:180, I:181
Filosofi - I:181, I:182
Vedel, Anders Sørensen - I:182
Pedersen, Absalon - I:188
Friis, Peder Klausen - I:188
Hvitfeld, Arild - I:188
Tursen, Jon - I:189
Svaning, Hans - I:190
Lyskander, Klavs Kristoffersen - I:190
Pontanus, Johan - I:192
Meursius, Johan - I:192
Stephanius, Stephan - I:192
Worm, Ole - I:193
Studiet af Oldsproget og dets Literatur - I:195, I:196, I:197
Torvesen (Torfæus), Tormod - I:197
Syv, Peder - I:198
Pontoppidan, Erik - I:202
Ravn, Hans Mikkelsen - I:204
Judichær, Søren Povelsen - I:205
Kolding, Povel Jensen - I:205
Kok, Lavrids - I:205
Moth, Mathias - I:206
Den danske Lov - I:206, I:207
Ulfeldt, Leonora Kristine - I:207
Thott, Birgitte - I:207
Poesien - I:207, I:208, I:209
Sthen, Hans Kristensen - I:209
Arrebo, Anders Kristensen - I:210
Terkelsen, Søren - I:216
Bording, Anders - I:217
Kæmpebogen - I:218, I:219
Laurenberg, Hans - I:219
Worm, Jakob - I:220
Madsen, Jakob - I:220
Gerner, Henrik - I:220
Kingo, Thomas - I:220
Engelbrechtsdatter, Dorthea - I:227
Dass, Petter - I:228
Tilbageblik - I:230, I:231, I:232, I:233, I:234, I:235

IV. Holberg og hans Samtid


Holberg, Ludvig - I:239
Videnskabernes Stilling - I:290, I:291, I:292
Pontoppidan, Erik Ludvigsen - I:292
Hersleb, Peder - I:294
Eilschow, Frederik Kristian - I:294
Horrebov, Peder - I:299
Magnusson, Arne - I:300
Gram, Hans - I:301
Langebek, Jakob - I:303
Slange, Niels - I:306
Hojer, Andreas - I:307
Rostgaard, Frederik - I:308
Højsgaard, Jens - I:308
Wadskjær, Kristian Frederik - I:309
Reenberg, Tøger - I:312
Sorterup, Jørgen - I:312
Falster, Kristian - I:313
Stub, Ambrosius - I:314
Brorson, Hans Adolf - I:316
Slutning - I:319, I:320, I:321, I:322, I:323, I:324, I:325, I:326, I:327

V. Oplysningens Tidsalder


Oplysningens Tidsalder - II:3, II:4, II:5, II:6, II:7, II:8, II:9, II:10
Balle, Nikolaj Edinger - II:10
Bastholm, Kristian - II:11
Horrebov, Otto - II:15
Møller, Malte - II:15
Soranerne - II:16, II:17
Rothe, Tyge - II:17
Naturforskere - II:18, II:19, II:20, II:21
Suhm, Peter Frederik - II:21
Schøning, Gerhard - II:23
Riegels, Niels Ditlev - II:24
Sneedorf, Frederik - II:25
Malling, Ove - II:25
Schlegel, Johan Heinrich - II:25
Ancher, Peder Kofod - II:26
Tidskrifterne - II:26, II:27
Pram, Kristen Henriksen - II:27
Rahbek, Knud Lyne - II:29
Nyerup, Rasmus - II:34
Abrahamson, Hans Werner Frederik - II:35
Heiberg, Peter Andreas - II:36
Bruun, Malte Konrad - II:38
Baden, Jakob - II:40
Sporon, Benjamin Georg - II:41
Tidens Opfattelse af Poesien - II:41, II:42, II:43, II:44
Stenersen Peder Kristoffer - II:44
Tullin, Kristian Braunmann - II:45
Ewald, Johannes - II:47
Bredal, Nils Krog - II:62
Goiske, Peder Rosenstand - II:62
Brun, Johan Nordal - II:63
Wessel, Johan Herman - II:64
Norske Digtere - II:68, II:69, II:70
Storm, Edvard - II:70
Danske Digtere - II:70, II:71
Thaarup, Thomas - II:71
Samsøe, Ole Johan - II:71
Sander, Kristian Levin - II:72
Biehl, Charlotte Dorothea - II:72
Falsen, Enevold de - II:73
Olufsen, Oluf Kristian - II:73
Baggesen, Jens - II:74
Det attende Aarhundredes Slutning - II:83, II:84, II:85, II:86, II:87

VI. Det nittende Aarhundrede


Oehlenschläger, Adam Gottlob - II:91
Steffens, Henrik - II:97
Staffeldt, Adolf Wilhelm Schak von - II:186
Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin - II:188
Ingemann, Bernhard Severin - II:235
Hauch, Johannes Carsten - II:251
Bredahl, Christian Hvid - II:267
Blicher, Steen Steensen - II:276
Møller, Poul Martin - II:287
Winther, Rasmus Villads Christian Ferdinand - II:296
Andersen, Hans Christian - II:303
Heiberg, Johan Ludvig - II:314
Hertz, Henrik - II:336
Paludan-Müller, Frederik - II:347
Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine Christine - II:356
Carl Bernhard - II:371
Det æsthetiske Liv i Tyverne og Trediverne - II:374, II:375, II:376
Aarestrup, Carl Ludvig Emil - II:376
Bagger, Carl Christian - II:377
Bødtcher, Ludvig Adolf - II:378
Holst, Hans Peter - II:380
Overskou, Thomas - II:382
Wilster, Christian Frederik Emil - II:384
Boye, Caspar Johannes - II:384
Thiele, Just Mathias - II:385
Jacobsen, Peter Vilhelm - II:386
Hansen, Frantz Johannes - II:386
Thisted, Valdemar Adolph - II:386
Hansen, Hans Peter Koefod - II:387
Møller, Peter Ludvig - II:387
Chievitz, Poul - II:388
1848
Ploug, Carl Parmo - II:389
Hostrup, Jens Christian - II:391
Richardt, Christian Ernst - II:394
Kaalund, Hans Vilhelm - II:398
Bøgh, Erik - II:401
Molbech, Christian Knud Frederik - II:404
Lembcke, Edvard - II:406
Fibiger, Johannes - II:407
Arentzen, Kristian - II:407
Goldschmidt, Meir Aron - II:408
Brosbøll, Johan Carl Christian - II:413
Ewald, Herman Frederik - II:415
Lange, Thomas - II:417
Bergsøe, Vilhelm - II:420
Schack, Hans Egede - II:422
Jerichau-Baumann, Elisabeth - II:422
Den gamle og den nye Skole - II:423, II:424, II:425, II:426
Drachmann, Holger Henrik Herholdt - II:426
Schandorph, Sophus - II:430
Jacobsen, Jens Peter - II:432
Topsøe, Vilhelm Christian Sigurd - II:435
De nyeste Realister - II:436, II:437
Theologer, filosofer
Mynster, Jakob Peter - II:437
Clausen, Henrik Nicolai - II:439
Martensen, Hans Lassen - II:441
Kierkegaard, Søren Aabye - II:443
Eirikson, Magnus - II:474
Sibbern, Frederik Christian - II:475
Ørsted, Hans Christian - II:476
Ørsted, Anders Sandøe - II:476
Nielsen, Rasmus - II:477
Brøchner, Hans - II:478
Heegaard, Sofus - II:479
Høffding, Harald - II:479
Brandes, Georg Morris Cohen - II:480
Historikere, Sproggranskere, Naturforskere o. s. v. - II:485, II:486, II:487, II:488, II:489, II:490, II:491

Register


A
Aagesøn, Svend - I:14
Aarestrup, Carl Ludvig Emil - II:376
Abildgaard, Peter Christian - II:20
Abrahamson, Hans Werner Frederik - II:35
Albretsen, Peder - I:105
Allen, Carl Ferdinand - II:489
Ancher, Peder Kofod - II:26
Andersen, Gudmund - I:197
Andersen, Hans Christian - II:303
Arentzen, Kristian - II:407
Arnesen, Anton Ludvig - II:383
Arrebo, Anders Kristensen - I:210
Aslaksen, Kort - I:158, I:170, I:179
B
Baden, Jakob - II:40
Baden, Torkild - I:202
Bagger, Carl Christian - II:377
Baggesen, Jens - II:74, II:140
Balle, Nikolaj Edinger - II:10
Bang, Herman - II:437
Bang, Kristen Steffensen - I:159
Barfod, Poul Frederik - II:490
Bartholin, Kaspar - I:172
Bartholin, Kaspar (d. y.) - I:174
Bartholin, Rasmus - I:170
Bartholin, Thomas - I:172
Bartholin, Thomas (d. y.) - I:195
Bastholm, Kristian - II:11
Bennet, Silvia - II:437
Bergsøe, Vilhelm - II:420
Bering, Vitus - I:177, I:193
Bibeloversættelse, ældste danske - I:26
Biehl, Charlotte Dorothea - II:72
Bille, C. Steen A. - II:494
Blicher, Steen Steensen - II:276
Borch, Ole - I:174, I:176
Bording, Jakob - I:107
Bording, Anders - I:217
Boye, Caspar Johannes - II:384
Brahe, Sofie - I:169
Brahe, Tyge - I:165
Brandes, Georg Morris Cohen - II:425, II:480
Brandt, Frederik - I:227
Brandt, C. J. - II:492
Bredal, Nils Krog - II:62
Bredahl, Christian Hvid - II:267
Brochmand, Jesper Rasmussen - I:148
Broder Niels - I:53
Broder Russes Historie - I:115
Brorson, Hans Adolf - I:316
Brosbøll, Johan Carl Christian - II:413
Brunsmand, Johan - I:163, I:227
Brun, Johan Nordal - II:63
Bruun, Chr. - II:491
Bruun, Malte Konrad - II:38
Brøchner, Hans - II:478
Bugenhagen, Johan - I:106
Bugge, Thomas - II:20
Bødtcher, Ludvig Adolf - II:378
Bøgh, Erik - II:401
Børup, Morten - I:61
C
Capeteyn, Peter - I:107
Carit Etlar - II:413
Carl Bernhard - II:356, II:371
Chievitz, Poul - II:388
Clara Raphael, se Fibiger, Mathilde
Clausen, Henrik Nicolai - II:208, II:439
Clavius, Claudius - I:22
D
Dass, Petter - I:227, I:228
Dialogus - I:116
Drachmann, Holger Henrik Herholdt - II:426
Dødedansen - I:117
E
Eilschow, Frederik Kristian - I:295
Eirikson, Magnus - II:475
Eliesen, Povel - I:90
Engelbrechtsdatter, Dorthea - I:227
Erikskrønike - I:26
Erlandsen, Jakob - I:10
Ewald, Herman Frederik - II:415
Ewald, Johannes - II:47
Evfemiaviser - I:48
F
Fabricius, Johan Christian - II:20
Fabricius, Otto - II:19
Falsen, Enevold de - II:73
Falster, Kristian - I:313
Fasting, Claus - II:69
Fibiger, Johannes - II:407
Fibiger, Mathilde - II:423
Fleischer, Esaias - II:20
Flemløse, Peder Jakobsen - I:170
Folkebøger - I:48
Folkeviser - I:27
Forchhammer, Johan Georg - II:493
Frandsen, Hans - I:109
Frankenau, Rasmus - II:71
Fredericia, J. A. - II:491
Frimann, Claus - II:68
Frimann, Peter Harbo - II:68
Friis, Peder Klausen - I:188
Friis, Jørgen - I:157
G
Gerner, Henrik - I:161, I:203, I:220
Gheysmer, Thomas - I:16, I:21
Gjellerup, Karl - II:436
Glad, Rasmus, se Lætus
Goiske, Peder Rosenstand - II:62
Goldschmidt, Meir Aron - II:408
Gram, Hans - I:301
Grand, Jens - I:10
Grundit, Jens Pedersen - I:108
Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin - II:134, II:189
Grundtvig, Svend - II:492
Guldberg, Ove Høegh - II:17
Gunner, Biskop - I:10
Gunnerus, Johan Ernst - II:20
Gyldenmund, Oluf - I:107
Gyllembourg-Ehrensvärd, Thomasine Christine - II:356
H
Hammerich, Martin - II:493
Hansen, Frantz Johannes - II:386
Hansen, Hans Peter Koefod - II:387
Hansen, Kristjern - I:122
Harder, Henrik - I:178
Harpestræng, Henrik - I:25
Hauch, Adam Vilhelm - II:20
Hauch, Johannes Carsten - II:251
Heegaard, Sofus - II:479
Hegelund, Peder Jensen - I:125
Heiberg, Johan Ludvig - II:167, II:314
Heiberg, Peter Andreas - II:36
Helgesen, Povel, se Eliesen
Helvedes Badstue - I:118
Helveg, L. N. - II:492
Hemmingsen, Niels - I:143
Henningsen, Emanuel - II:424
Hersleb, Peder - I:294
Hertz, Henrik - II:336
Hojer, Andreas - I:298, I:307
Holberg, Ludvig - I:239
Holm, Edvard - II:491
Holst, Hans Peter - II:380
Horrebov, Otto - II:15
Horrebov, Peder - I:299
Hostrup, Jens Christian - II:391
Hvitfeld, Arild - I:189
Høffding, Harald - II:479
Højsgaard, Jens - I:308
Høyen, Niels Lauritz - II:493
I
Ingemann, Bernhard Severin - II:235
J
Jacobsen, Jens Peter - II:432
Jacobsen, Peter Vilhelm - II:386
Jensen, Peder - I:213
Jerichau-Baumann, Elisabeth - II:422
Jersin, Jens Dinesen - I:158
Jonsen, Arngrim - I:196
Jonsen, Runolf - I:197
Judichær, Søren Povelsen - I:205
K
Kaalund, Hans Vilhelm - II:398
Karl Magnus' Krønike - I:49
Kierkegaard, Søren Aabye - II:443
Kingo, Thomas - I:221
Klausen, Peder, se Friis
Knud Biskop - I:22
Knudsen, Bertel - I:202
Kok, Lavrids - I:205, I:219
Kok, Oluf - I:155
Kolding, Povel Jensen - I:158, I:205
Krabbe, Erik - I:117
Kraft, Jens - II:16
Krag, Anders - I:181
Krag, Niels - I:179, I:185
Kratzenstein, Kristian Gottlieb - II:20
Kruse, Laurids - II:375
Kylling, Peder - I:172
L
Laale, Peder - I:56
Lange, Julius - II:493
Lange, Thomas - II:417
Lange, Thor - II:425
Langebek, Jakob - I:303
Laurenberg, Hans - I:178, I:179, I:219
Lavrentsen, Peder - I:89
Lehmann, Orla - II:493
Lembcke, Edvard - II:406
Lindberg, Jakob Chr. - II:494
Litle, Peder - I:108
Longberg, Kristen - I:170
Lov, danske - I:207
Lov, jydske - I:25
Love, sjællandske - I:25
Lov, skaanske - I:25
Lucidarius - I:26
Ludus de sancto Kanuto - I:123
Lund, Troels - II:491
Lyngbye, Kristen Jensen - II:492
Lyskander, Klavs Kristoffersen - I:191, I:219
Lætus, Erasmus - I:177
M
Mac Alpin, John - I:107
Madsen, Jakob - I:220
Madvig, Johan Nicolai - II:493
Magnusen, Finn - II:486
Magnusson, Arne - I:300
Malling, Ove - II:25
Martensen, Hans Lassen - II:441
Meursius, Johan - I:192
Michael, Hr. - I:55
Mikkelsen, Hans - I:77
Molbech, Christian - II:488
Molbech, Christian Knud Frederik - II:404
Monrad, Ditlev Gothard - II:493
Morsing, Kristjern Terkelsen - I:107
Moth, Mathias - I:206
Müller, Ludvig Christian - II:490
Müller, Otto Friedrich - II:19
Müller, Peter Erasmus - II:486
Mynster, Jakob Peter - II:211, II:437
Møller, Malte - II:15
Møller, Peter Ludvig - II:387
Møller, Poul Martin - II:287
N
Nielsen, Anton - II:424
Nielsen, Jakob - II:424
Nielsen, Rasmus - II:477
Nielsen, Zakarias - II:424
Nold, Kristian - I:159, I:179
Nyerup, Rasmus - II:34
O
Oeder, Georg Christian - II:19
Oehlenschläger, Adam Gottlob - II:91
Olafsen, Magnus - I:197
Olufsen, Oluf Kristian - II:73
Olufsen, Peder - I:108
Overskou, Thomas - II:382
P
Paludan-Müller, Caspar Peter - II:490
Paludan-Müller, Frederik - II:347
Paulli, Simon - I:172
Pedersen, Absalon - I:188
Pedersen, Kristjern - I:75
Pedersen , Niels - I:109
Peder Smed og Adser Bonde - I:117
Petersen, Niels Matthias - II:486
Petræus, Theodor - I:179
Plade, Niels - I:85, I:88
Plade, Peder - I:85, I:107
Ploug, Carl Parmo - II:389
Pontanus, Johan - I:192
Pontoppidan, Erik - I:178, I:202
Pontoppidan, Erik Ludvigsen - I:292
Pram, Kristen Henriksen - II:27, II:28
R
Rachløv, Jesper Rasmussen - I:227
Rahbek, Knud Lyne - II:27, II:29
Ranch, Hieronymus Justesen - I:125
Rask, Rasmus Kristian - II:492
Ravn, Hans Mikkelsen - I:204
Recke, Adolph - II:388
Recke, Ernst v. d. - II:424
Reenberg, Tøger - I:312
Rein, Jonas - II:70
Reinhardt, Joakim - II:437
Resen, Hans Povlsen - I:155
Resen, Peder - I:189, I:197
Richardt, Christian Ernst - II:394
Riegels, Niels Ditlev - II:24
Riis, Jørgen - I:323
Rimkrøniken - I:50
Rosenberg, Carl - II:490
Rosenkrands, Holger - I:156
Rosing, Michael - II:425
Rostgaard, Frederik - I:308, I:316
Rothe, Tyge - II:17, II:20
Rømer, Ole - I:171
Rørdam, Holger Frederik - II:492
S
Sadolin, Jens Jørgensen - I:110
Sadolin, Jørgen - I:89, I:112
Saxo - I:14
Samsøe, Ole Johan - II:71
Sascerides, Johannes - I:110
Sander, Kristian Levin - II:72
Schack, Hans Egede - II:422
Schandorph, Sophus - II:430
Schiern, Frederik Eginhard - II:490
Schjødte, Jørgen Christian - II:493
Schlegel, Johan Elias - I:323
Schlegel, Johan Heinrich - II:25
Schmidt, Rudolf - II:425
Schytte, Andreas - II:17
Schouw, Joachim Frederik - II:493
Schøning, Gerhard - II:21, II:123
Sibbern, Frederik Christian - II:475
Sinning, Jens - I:107
Skeel, Mogens - I:250
Skolekomedier - I:118
Skotte, Peder - I:105
Slange, Niels - I:306
Smith, Henrik - I:109
Smith, Sofus Birket - II:491
Sneedorf, Frederik - II:25
Sneedorf, Jens Schelderup - II:16
Sorterup, Jørgen - I:312
Sperling, Otto - I:180, I:195
Spandemager, Hans - I:111
Sporon, Benjamin Georg - II:41
St. Aubain, Andreas Nicolai de - II:371
Staffeldt, Adolf Wilhelm Schak von - II:186
Steenstrup, Japetus - II:493
Steenstrup, Johannes - II:491
Steffens, Henrik - II:97
Stenersen Peder Kristoffer - II:45
Stensen, Niels (Steno) - I:159, I:174
Stephanius, Stephan - I:192
Sthen, Hans Kristensen - I:124, I:209
Storm, Edvard - II:70
Strøm, Hans - II:20
Stub, Ambrosius - I:314
Stub, Ivar - I:155, I:179
Suhm, Peter Frederik - II:21
Sunesøn, Anders - I:10, I:21
Svaning, Hans - I:109, I:190
Svendsen, Brynjulf - I:196
Syv, Peder - I:199, I:218
Sørensen, C. Th. - II:491
Søtoft, Nicolai Bierfreund - II:375
T
Tavsen, Hans - I:71, I:84, I:106, I:111, I:113
Terkelsen (Morsing), Kristjern - I:107
Terkelsen, Søren - I:216
Thaarup, Thomas - II:71
Theodorus - II:475
Thiele, Just Mathias - II:385
Thisted, Valdemar Adolph - II:386
Thomsen, Christian Jürgensen - II:487
Thomsen, Vilhelm - II:492
Thomæsen, Hans - I:111
Thott, Birgitte - I:207
Thyregod, Christen Andersen - II:424
Thøgersen, Peder - I:129
Tidemand, Peder - I:89
Tode, Johan Clemens - II:70
Topsøe, Vilhelm Christian Sigurd - II:435
Tord Degn - I:22
Torvesen (Torfæus), Tormod - I:197
Trojel, Peder Kofod - II:70
Trojel, Peder Magnus - II:70
Tullin, Kristian Braunmann - II:45
Tursen, Jon - I:89, I:109, I:189
Tuxen, J. C. - II:491
Tøndebinder, Klavs Mortensen - I:111
U
Ulfeldt, Leonora Kristine - I:207
V, W
Wadskjær, Kristian Frederik - I:310
Vahl, Martin - II:19
Vandal, Hans - I:159
Vandal, Peder - I:202
Vaupell, Christian - II:493
Vedel, Anders Sørensen - I:182
Wegener, Caspar Frederik - II:488
Veigere, Herman - I:109, I:118
Vejle, Hans Knudsen - I:156
Werlauff Erik Christian - II:488
Wessel, Johan Herman - II:64
Westergaard, Niels Ludvig - II:493
Westhov, Willich - I:177
Vibe, Johan - I:69
Wichman, Bertel - I:217
Vigilies - I:117
Wilster, Christian Frederik Emil - II:384
Wimmer, Ludvig - II:492
Winther, Rasmus Villads Christian Ferdinand - II:296
Vinding, Povl - I:179
Vinding, Rasmus - I:179
Vinstrup, Peder - I:179
Worm, Jakob - I:220
Worm, Ole - I:171, I:194
Wormordsen, Frants - I:78, I:88
Worsaae, Jens Jacob Asmussen - II:487
Z
Zetlitz, Jens - II:70
Æ
Ælnoth - I:9
Ø
Ørsted, Anders Sandøe - II:476
Ørsted, Hans Christian - II:476

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:59:55 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dalihist/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free