- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
6:10

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

10

Kvinlig läkareverksamhet.

särdeles. som det, såsom vi sökt visa,
står i fullkomlig samklang med hennes
natur och själsriktning.

Den stora fördelen för kvinliga patien-
ter af att kunna vända sig till kvinliga
läkare, som äga erforderlig kunskap och
skicklighet, är så iögonfallande, att den
väl knappast kan förbises af någon, som
söker sanningen med oväld och ärlighet.
De allra flesta kvinnor ha någon gång i
sitt lif med en känsla af plågsamt obe-
hag, med ett våldsamt kväfvande af den
kvinliga blygsamhetens betänkligheter och
invändningar af en hård nödvändighet
drifvits att — i brist på annan utväg —
skänka en läkare förtroende och begära
råd af honom. Och många ha, afskräckta
af dessa betänkligheter, så länge uppskju-
tit konsultationen, att sjukdomen hunnit
vinna en utbredning och en styrka, mot
hvilka den omsider kallade läkaren in-
genting förmått, hvarför också det slut-
liga. resultatet blifvit döden eller långva-
riga. obotliga lidanden. Visserligen för-
slöar mången gång vanan småningom
hos kvinnan den: känsla, som reser sig
mot rådfrågandet af läkare uti dylika
fall, men hos de ädlast och finast orga-
niserade fortlefver den alltid. Och det
kan dessutom tagas för afgjordt, att dess
förslöande ej inverkar : fördelaktigt på
själskonstitutionen. Hvad åter vidkom-
mer det förhållande, som sålunda uppstår
mellan läkaren och patienten, så är det
visserligen i sig sjelft fullkomligt oskyl-
digt, ehuru alltid obehagligt för den se-
nare, innan hon blifvit rätt härdad. Men
det kan endast alltför lätt antaga en be-
tänklig form. -Afven om — såsom vi äro
böjda att antaga — den svenska läkare-
kåren i afseende på heder och rättskänsla
står högre än något annat lands, så torde
dock inom den finnas de, som ej kunna
afhålla sig från att i någon mån miss-
bruka sin ställning, när de frestas dertill
al tillfället. Och det gifves andra ej så
sällan förekommande omständigheter, som
tillräckligt vitna om gagneligheten af en
reform, hvilken försäkrar kvinliga sjuka
om: tillgång på vetenskapligt bildade lä-
karinnor. Patienten blir i viss mån och
af mer än en anledning beroende af sin
läkare, och hon måste mången gång för-
draga af honom hvad hon icke skulle
tåla al en annan. Dertill kommer, att

II
| en viss tolerans betingas af sjelfva svag-
| hetstillståndet.
| nat sig af detta, för att genom den ani-

Att läkare fordom begag-

| mala magnetismen vinna ett otillbörligt

och skadligt inflytande öfver sina patien-
ter, är väl bekant. Andre, som ej i or-
dets egentliga bemärkelse varit magne-
tisörer, ha dock förträffligt förstått be-

| gagna sig af detta tillstånd för att till-
’ skansa sig en makt öfver den sjukas själ,

som mången gång ej upphört med sjuk-
domen. Tillfällena för läkaren att grund-
lägga en sådan makt äro många. och
goda. BSärskildt kan han dervid tillgodo-
göra sig den hos kvinnan vanligen så

| starka tacksamhetskänslan samt den djupa

och mäktiga känslan af beroende, som
öfvertygelsen om egen sjuklighet och

| svaghet samt om läkarens ej sällan öf-

’ väcka hos henne.

verskattade skicklighet är så egnad att
Den rosenfärg, hvari
somliga fruntimmer skildra sina. läkare

i och deras bedrifter på det medicinska

området, röjer merendels, att desse för-
värfvat sig ett ingalunda önskvärdt infly-
tande öfver sina kvinliga patienters upp-
fattning, inbillningskraft och känslor.
Följderna häraf äro ingenting mindre än
tillfredsställande. Så ha t. ex. äkten-

skapliga förbindelser uppkommit, hvilka
ej inneburit någon borgen för kontra-

henternas framtida sällhet och ej sällan
blifvit. olyckliga, emedan de ej grundats
på deras verkliga kännedom om hvyaran-
dras karaktärer, utan på ett tillfälligt

| närmande under förhållanden, då åtmin-

stone den ena parten icke varit sig sjelf
fullt mäktig. Stundom har det inträffat,
att felet hufvudsakligen legat hos patien-

ten, då tacksamheten och beundran: för

| ler

|

|

|
|

läkaren framträdt alltför entusiastiskt el-
sentimentalt, och då koketteriet ej
varit främmande för sjukrummet, ehuru
det der väl allra minst är på sin plats.
På hvad här antydts, skulle talande -ex-
empel kunna anföras ur verkligheten.
Och hvarje person med någon verldser-
farenhet har haft tillfälle att iakttaga ett
och annat i den vägen, och den, som
äger någon skarpsinnighet, kan äfven

| sluta dertill a priori.

Annu andra skäl för den kvinliga lä-

| kareverksamheten skulle kunna anföras,
| Ett sådant är sannolikheten, att hvad

som kallas »läkareblick» skall förekomma

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0124.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free