- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
15:11

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Framåt.

1

var hans sista, smärtsamma afsked till den
bärliga ramen krivg deras kärleks sommar-
saga.

=— Det är förbi, Aimée. Låt mig nu få
ro dig hem öfver sjön för sista gången. In-
gen ser det.

När och Fjärran.

Folkets Tidskrift är namnet på en ny pu:
blikation; utgifven af folkhögskoleföreståndaren
Teodor Holmberg, och hans fru Cecilia Holm-
berg, född Bååtb. I sin anmälan angifver sig
tidskriften »vilja framför allt rikta sin uppmärk
samhet åt mera betydelsefulla ting och spörsmål,
som vår tid redan i mängd eger och ständigt fram-
alstrar, som beröra alla och derföre af alla
kunna medl intresse omfattas. Tidskriften vill
äfven följa folkhögskolors, arbetareinstituts, före-
drags-, diskussions-, landtmanna- och ynglingaför-
eningars värksamhet.>

Utkommande den 1 och 15 i hvarje månad med
ett sextonsidigt häfte, lemnas den för det billiga
priset af endast 80 öre för halfår. N:r 1 inne
håller:

Anmälan. — Eva Wigström (Ave): Spegelbil-
der. — 4. U. Bååth: Nöjd (dikt) — Cecilia Holm-
berg: Rosor och flöjtspel. — Böcker för menige
man. — J. Vennerholm: "Trumsjuka hos nötkrea-
turen: — Björnstjerne Björnsson på Aulestad. —
Povl Bjerge: Bref från Danmark. — Diverse.

LJ x
x

sSedlighetsförening. Under diskussion inom
»Studentersamfundet i Kristiania om sedlighets
saken kom älven på tal, hvad som borde göras
för att verka och bevara det sedliga lifvet bland
den akademiska tngdomen. Bland medel, som
föreslogs, var bildandet af en akademisk förening
i syfte att arbeta för sedlighetens sak bland de
akademiske medborgarne. På framlagda listor
tecknade sig omkring 40 medlemmar af de sär-
skilde fakulteterna, På ett derefter hållet möte
framhölls såsom maktpåliggande för medlemmar-
ne att:

1. Förfäkta satsen, att lagen om en sedlig
renhet är lika bindande för män Bom för kvinnor.

2. Söka motarbeta allt opassande tal och osed
ligt skämt.

3. Bemöta kvinna med aktning och söka be-
skydda henne mot förolämpningar och förnedring.

4. Söka sprida dessa grundsatser blanä kam-

raterna och bistå hvarandra som bröder.
LJ 2.

»x

Talan å försmnmelse att hålla bouppteck-
ning. N. Larsson i Ruda instämde, berättar Afton-
bladet, till rådhusrätten i Vestervik sin barnl’s af-
lidne sons enka med påstående, att hon, som icke in-
nan lagstadgad tid af 3 månader efter dödsfallet låtit
förrätta bouppteckning efter mannen, måtte på
grund af 9 kap. 58 ärfdabalken åläggas, att till Lars-
son sågom mannens närmaste arfvinge utlemna !/,
af tillgångarne i boet. Detta stämningspåstående

bestreds af enkan under åberopande af ett mel-
lan makarne upprättadt, laga kraftvunnet testa-
mente, hvilket genom att tillägga den af Mmakar-
ne, som öfverlefde den andra, eganderätt till all
boets egendom, fråntagit Larsson arf efter sonen.
Det lagrum, hvarpå stämningspåståendet grunda-
des, lyder: >»Försummar den make, som efterletfver,
att i rättan tid låta uppteckna egendomen, miste
fjerdung af allt, hvad den i samfäldt bo eger,
och den tage arfvingarne.»> (

Rådhbusrätten och Göta hofrätt ansågo det
åberopade lagrummet tillämpligt på förevarande
fall, men Högsta domstolen ogillade käromålet,
medan Larsson genom omförmälda testamente
frånkänts arfsrätt och vid sådant förhållande
den rätt, som enligt 9 kap. 5 $ ärfdabalken till-
kom arfvinge mot efterlefvande make, hvilken ej
i rätt tid låtit uppteckna egendomen efter den
döde, lagligen ej kunde i förevarande fall af
Larsson göras gällande.

&x xx
+

Gymnastik för arbeterskor. Inom de af
mr Maude Stanley stiftade föreningarne Soho-
klubben och. hemmet för unga arbeterskor har
tillfälle till gymnastik en gång i veckan beredts
för medlemmarne af nämde föreningar. Omkring
30 unga kroppsarbetande kvinnor samlas hvarje
ousdags afton för mottagande af gymnastikunder-
visning. Under en nyligen föranstaltad uppvis-
ning, visade sig flickorna redan ha förvärfvat be-
tydlig färdighet såsom gymnaster. Ettisanning
efterföljansvärdt exempel, hvilket skulle medföra
stort gagn för alla, hvilka på grund af sin Sys-
selsättning äro dömda till ett stillasittande lif.

x $ +

Den kungliga svenska rättvisan. Såsom be-
kant hade lärarinnorna vid Jönköpings folkskolor
yrkat att med alseende å hyresersättning och
vedbrand åtnjuta lika förmåner med lärarne.
Detta yrkande har af kongl. m:t afslagits.

Men dessa äro, tyvärr, icke ensamme om att
med temligen dyr plikt få försona brottet att vara
födda kvinnor.

& &x

+
Fröken Maria Velleda Farné, som antagits

| till lifmedikus hos drottning Margaretha af Ita-

lien, har nu äfven blifvit utnämd till läkare för
statens kvinliga telefonister i Rom.
x Lä
LJ

Ernesta Paper har af telegrafstyrelsen blifvit
utnämd till läkare för statens kvinliga telegra-

fister i Florence. Hon är gift och omtalas så-
som öm och omsorgsfull moder.
kd +
x

Striden för Kvinnans i England rösträtt.
Den 15 förra månaden höll centralkomitén för
nationalföreningen för rösträttens utsträckande
till kvinnor sitt årsmöte i London under ordfö-
randeskap af mrs Fawcett, enka efter den liberale
ministern Henry Fawcett och sjelf en af kvinno-
sakens ifrigaste förkämpar i England. Hon höll
ett med lifligt bifall helsadt tal, hvari hon om-
talade den framgång, rörelsen vunnit genom förra

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 5 09:43:39 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0315.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free