- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
16:14

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

14

Ett upprop till Noraens kvinnor. — När och Fjärran.

Kriget hämmar all utveckling och skadar fram:
åtskridande, upplysning och handel, på samma
gång som det föder råhet och osedlighet.

Låtom oss påminna hyarandra om, att alla
nationer äro medarbetare i den stora lifsgerning,
som förer framåt mot fullkomligheten! Låtom
oss lära våra barn, att det är större ära att ar-
beta för fredens gerning än för krigets!

Hvarje fullvuxen kvinna, som i det väsentliga
gillar ofvanslåenae, ombedes att insända sin adress
till fru M. Bajer, född Schläter, Köbenhavn N.,
i fall så behöfves med upplysning om huruvida
namnet skall förtigas. Ansluta sig kvinnoför-
eningar såsom sådana, önskas att omröstningens
resultat meddelar.

För gåfvor till sakens ytterligare främjande
redovisas offentligen. De tills vidare erforderliga
utgifterna bestridas af »>Dansk Fredsförening»
(Köbenbayn N.)

Vänligt sinnade tidmogar anmodas att för
sakens skull välvilligt aftrycka ofvanstående.
Tilläggas några anmärkningar al redaktionen,
skall fru Bajer sätta värde på att få bladet med
dessa sig tillsändt.

När och Fjärran.

Idrott. Vid redogörelsen i Göteborgs Han-
dels- & Sjöfartstidning för Göteborgs Segelsäll-
skaps kappsegling innev. sommar läses bland
annat:

Ombord å >»Gazellen» syntes en dam med
ifver deltaga i manövrerna, en i hög grad gläd-
jande företeelse, som, vi hoppas det, väl kan an:
ses utgöra en början till våra damers aktiva in-
tresse för denna nyttiga och nöjsamma idrott.
1 Köpenhamn förlidet år sköttes ett af de kapp:
seglande fartygen uteslutande af damer, och på
Newyorks rivier segla stora skonare, Bom föras
och manövreras af damer. ,

4 4
+

En kvinlig medicine studerande, fröken
Maria Folkesson, tjenstgör under innevarande
brunnssejour som biträdande lasarettsläkare vid

- Medivi. i Motala Tidn.
kd r
kd
»Fäderneslandet> säger: Det första sven-
ska barnmorskemötet med fru Hedén, Göte:

borg, som ordförande, rådslog om sina angelä-
genheter på ett sätt, som i sanning förtjenar al-
las aktning och erkännande. Mötet ville höja
barnmorskeyrkets sociala anseende. Dertill for-
drades bland annat större kunskapsprof, och att
en af fruntimmer bestående pröfningsnämnd
skulle utvälja barnmorske-elever. »Då männen
anmäla kvinnor till barnmorskor, anmälas ofta
de, som blifvit af dem kränkta«.

Jo, jo, men. Om en »fru» Fredrika Åberg
och många andra skulle skrifva sina memoa-
rer i fullkomlig öfverensstämmelse med verkliga
förhållandet, skulle man nog få höra snygga
saker.

| icke plats för några herrar.

Heder emellertid åt detta möte, som sålunda -
velat taga ett initiativ, behbjertansvärdt nog, till -
något bättre! |

& &
+

Barnmorskemötet hade
Och det var skada,
ty mången man kunde haft godt af att få vara

sÖstgöten» säger:

| med på ett hörn, för att lära sig de i allmänhet
öfver axeln sedda jordegummornas virde och
| deras yrkes höga betydelse.

Af en mötesdelta-
garinna ha vi erfarit, att hon och några andra

| rådgjorde om att få framlagd för mötet den sat-

sen: att hvarje moder bör sjelf vara sina barns
amma; detta både af moral- och helsoskäl.

Den som icke duger att vara amma, den pas:
sar icke heller till att föda barn, har frun för-
silkrat oss och det låter ganska troligt.

>Men min goda frus» — invände vi — c«änk
t. ex. på vår unga krouprinsessa! Ni begär väl
icke, att sjelfva Hennes Höghet skulle förrätta
en så simpel syssla?»

Jo, visst, det begärde gumman på rent all-

| var, hvaraf begripes att »samhällsomstörtande

II
I

teorier» trängt in äfven i den församlingen.
i 3 kr

Kvinnorna i Skuderlöse (Danmark) inbjödo
för någon tid sedan hela omnejden vill möte i
Testrups möteslokal. Den stora mötessalen var
fyld af intresserade deltagare. Fru Hörup och
fröken Hibner bevistade mötet såsom föreläsare,
och landttingsman Chr. Nielsens hustru från
Skuderlöse bad församlingen vara välkommen.
Man hade samlats för att få kännedom om de
föreningar, hvilka höllo på att bildas mellan
hufvudstaden och landet, så att man, ifall man
ville, kunde ansluta sig till dem och få traktens
kvinnor till att understödja männen i den poli-
tiska kampen.

Fru Hörup lyckönskade Köpenhamnarne och
landtborna till att ha funnit hvarandra, påvisade
den nyttiga vexelverkan, som skulle uppstå mel-
lan landets och städernas kvinnor, sade, att det
var de äldre männen, hirr politici, som gjort bör-
jan till denna vexelverkan mellan stad och land,
men de unga, som gjort utslaget. Det var »Ung-
domsföreningarne» på landet, «Studentersamfun-
det» ech >»Fremskridtsklubben» i Köpenhamn,
hvilka tillsammans hade bildat en förening, som
antagligen skulle komma att utbreda sig öfver
hela landet och leda folket in på upplysningens
och framåtskridandets väg.

Sedan fru Hörup slutat, berättade fröken
Hibner sagan om Frode med häntydningar till
det nuvarande politiska tillståndet i Danmark,
hvarpå följde en liflig diskussion, i hvilken flera
af ortens innevånare deltogo.

Mötet började kl. 4 och slutade kl. half 5
e. m.

Lå +
3:

|
Modern slafhandel. På det i närheten af
Penzlin, en liten stad i Mecklenburg, belägna |
godset Dambech drifves af egaren en fabrik för
konservering af grönsaker. Denna fabrik, i hvil-
ken endast kvinliga arbetare från Polen och
Westpreussen användas, hålles endast i gång om
vintern, utom att under sommaren en liten del
af arbeterskorna för åtskilliga arbeten der äro

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0334.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free