- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
16:15

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Framåt.

15

sysselsatta. I november förra året såldes fabri:
ken till ett bolag i Lybeck. När så sommaren
detta år inträffade, fingo som vanligt en del ar-
beterskor kvarstanna öfver densamma men till-
sades, att de ej skulle få ut sin för vintern inne-
stående lön, förr än de arbetat hela sommaren.
Detta förklarade arbeterskorna sig ej vilja gå in
på. Man sökte då tvinga dem dertill genom Inwn-
ger. Några, som hade penningar, reste då hem,
lemnade sin lön i sticket, men de öfriga måste,
sedan de svält 4 5 dagar, finna sig i sitt öde.
De hafva dock sedermera instämt bolaget till
domstol.

Det är cerhördt, att dylika tilldragelser kunna
passera, men huru betecknande äro de ej för
vårt nuvarande kapitalistsamhälle.

Nya Sambillet.
EI F

Till minne af Henry Fawcett, den kände |

engelske nationalekonomen och ministern, och af
hans arbete för qvinnors rösträtt aftäcktes i
tisdags en brunn (drinking fountain) i trädgårdarne
på ’Themsens >embankment» i London. Medlen
hade insamlats bland kvinnor på initiativ af lady
Louise Goldsmid, hvilken jemte mr Fawcetts
svägerska, medicine doktor, mrs Garrett Ander-
son, höll tal vid aftäckningsceremonien. Brun-
nen prydes af en porträtt-medaljong af mr Faw-
cett. Aftonbladet.
hå kd
&x

Kvinnornas rösträtt i England. Central:
komitén för nationalföreningen för rösträttens ut-
sträckande till kvinnor (the National Society for
Women’s suffrage) har hållit sitt årsmöte i
Westminster Palace Hotel i London. Detta var
talrikt besökt och bevistades äfven af en mängd
parlamentsledamöter. Miss Lydia Becker med-
delade, att af de 643 parlamentsledamöter, som
återvalts till det nya underhuset, voro 320 med
säkerhet för kvinnans rösträtt; 115 äro emot den,
de öfriga 199:s åsigter i frågan äro icke kända.
Af de 305 kongervativa medlemmarne äro 163,
af de irländska nationalisterna nära hälften, af
de 75 affällige liberale 25 och af Gladstones 174
anhängare 93 för reformen.

Mrs Faccett,
stern Henry Fawcett, sjelf framstående natio-
nalekonom och en af den engelska kvinnorö-
relsens främste lörkämpar, fungerade såsom ord-
förande vid mötet. Hon höll ett med lifligt bi-
fall helsadt tal, hvari hon omtalade den fram-
gång, rörelsen yunnit genom förra årets parla-
mentsval, och hvilken
antagande i andra läsningen. Det nya parla-
mentet tyckes icke blifva mindre gynsamt mot
frågan och föreningen och dess vänner kunde
då hoppas att få se ett snart slut på den långa
strid, som de utkämpat. Ett utmärkande drag i
den nu pågående valstriden voro den del, kvin-
norna tagit i den samma. Några af dessa kvin-
nor vore home rulers, några Gladstonianer, nå-
gra konservativa och andra Hartingtonianer.

Detta vore ett argument för dem, som påstodo, |

att kvinnorna vid valen alla skulle rusa åt ena
sidan. Några kandidater, hvilka icke voro vän-
ner till kvinnofrågan, hade likväl icke försmått
att bedja kvinnor om hjelp vid valen. Om kvin-

enka efter den liberale mini- |

kulminerat i reformens |

I

I nor ansågos lämpliga att förklara politiska frå-
gor och inverka på valmännen, borde de äfven

| anses lämpliga att utöfva valrätt.

Föreningen hade försökt verka genom att öf-
vertyga miänh och kvinnor om, att dess fordrin-
gar voro berättigade och förnuftiga. Ibland i mot:
| gångens ögonblick hade dock dess medlemmar
kunnat tänka, att om någon af dem användt li-
| tet dynamit eller afskjutit ett skott i underhu-
set, skulle nog deras sak gått hastigare framåt.
| Men de hade icke desto mindre valt den bättre
delen och försökt att uppfostra landet och öfver-
| tyga folket, att kvinnornas uteslutande från po-
|| litiska rättigheter icke vore grundadt på någon
| rättvisans princip. Tal. trodde, att de lyckats och
att de fått landet på sin sida, och att det vid
| behof skulle förklara sig till deras förmån.

I Aftonbladet.
|

+ +
x

»Den som har en högre begåfning än an-
| dra bör icke eftersträfva annan belöning än till-
|| fredsställelsen att i högre grad gagna sina med-
| menniskor, Hvarje annan belöning vore ovir-
) dig». Denna mening uttalades af doktor A. F.

erberg på en al «<Socialdemokratiska samfun-
dets: i Stockholm senaste sammankomster, un-
I der hvilken diskuterades: >Begreppet jemlik-
i hete.

LJ 2
å

För praktisk — åtminstone så länge vi ha
kvar den legaliserade prostitutionen — är den
nya sBedlighetsföreningen i Upsala, hvars verk-
’ samhet skall på ut på att nattetid postera per-
soner utanför dörrarne till >lastens prestinnor»,
för att »>hös ungdomen försöka verka en helso-
sam skräck, dock så, att äfven äldre, i dylika
ärenden stadde personer icke få något särskildt
| privilegium på att gå oantastade».

Föreningen »står på egen grund« — är full-
| ständigt Upsalaoriginell — och »är ej något ut-
skott ur federationem. >Upsalaposten« tillön-
| skar företaget framgång.

Det behöfs! —

| ” LJ

| &x

| En frisinnad förlagsförening har bildats på
| initiativ af >»Östgötens» redaktör Isidor Kjellberg.

| Föreningens uppgilt är att förlägga «hufvudsak-

| ligen sådana värderikare, radikala skrifter, hvilka
| på grund af sin tendans icke kunnat finna an

| nan förläggare».

+ kJ
LJ

| Arbetaredemonstrationerna i Briissel d. 15
i denna månad till förmån för allmän rösträtt
synas komma att blifva imponerande. Arbetare-
partiets generalråd lär lyckas få tillsammans
40.000 arbetare i hufvudstaden, och man har an
ledning att hoppas, att generalrådet skall lyckas
upprätthålla en fullständig ordning. Tåget, som
bildas omedelbart efter arbetarnes ankomst, föl-
| jer sedan en i samråd med kommunalmyndighe:
| terna uppgjord marschruta och skall erhålla den
största frihet att demonstrera, vare sig med röda
| fanor eller rop. Trupperna skola vara konsigne

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0335.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free