- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
20:13

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Framåt.

13

med en skymt af sanningskiärlek kunna påstå,
alt detta skådespel, som så uppenbart är diktadt
i samma anda som hennes föregående, skulle vara
en efterklang af >En skandale», hvilken offent-
liggjordes alldeles samtidigt med fru Agrells så
starkt beslägtade stycke »Dömd>. Det skulle
äfven vara intressant, om Stella Cleve med ett
enda exempel ville belysa, hvilka stycken hon
åsyftar med sin fras, »att herr Benzon skulle för-
skräckas, om han finge följa sin egen Karen ge-
nom alla namnförändringar "och förvandlingar
ända in i tredje och fjerde led, tills hon blir
färglös’ och förbleknad som en skugga.»

Man har icke rätt att kasta ut sådana beskyll-
ningar i luften och gifva sig sken af att dermed
träffa en hel literatur, då man icke är i stånd
att med faktiska exempel ådagalägga sanningen
af sina beskyllningar.

Rent språk, fröken Stella Cleve!

I Fakta!
j Eljest riskerar Ni att blifva liknad vid en af
dessa varnartiga gatpojkar, som vid ett upplopp
springa omkring och kasta in stenar här och
hvar utan afseende på, om de, som bo i husen,
ha någon del i det, som framkallat revolten. Men
en sådan lek är ovärdig den, som vill uppträda
med. anspråk på att kritisera en hel literatur.

Exempel!

| Den som följt med från början bör af an-
mälan ha sett, att »Framåt» är ämnad att
vara ett diskussionsblad, och att hvad hvar
och en skrifver deri, det får han sjelf stå för,

Detta hindrar visserligen icke, attredak-
tionen opponorerar sig mot det ena eller an-
dra, den icke gillar, men redaktionen har
icke tagit det såsom sin uppgift att alltid stå
färdig med att, som man säger, »lägga tårta
på tårta.» Den önskar framför allt, att all-
mänheten tar del i det skrifna och dras med
in i: diskussionen.

Hvad Stella Cleves artikel vidkommer,
ha vi verkligen alltjemt väntat på att få höra
opposition och vi ha anledning tro, att Stella
Cleve. gjort detsamma. Det är derföre med
verkligt nöje vi införa den anonyme bref-
skrifvarens opus och hoppas, att Stella Cleve icke
skall undandraga sig att svara,

börjat med att sätta lif i spelet. En, som
i tro, väl behöflig diskussion öfver vår mo-
erna literatur kan måhända härigenom åstad-
ommas. Redaktionen.

När och Fjärran.

»Blå bandets, berättar Svensk Liraretidn.,
ar anlagts af bela småskolärarinnneseminariet i
vetlanda, Småland, d. v. 8. af seminariets före-
tåndare, lärarinnor och 25 elever.

». € x

Slutligen få vi tacka den anonyme, som |

Då »Socialdemokratiska förbundet» i Stock-
bolm firade årsdagen af tidningen Socialdemokra-
tens utgifvande, omniämdes bl. a, att den som
grundkapital icke haft mer än hundraåtta (108)
kt. att förfoga öfver.

Hr Hjälmar Branting tolade om de närmaste
| framtidsutsigterna. Hvarje ny åsigt, som bryter
| sig fram, har att genomgå trenne stadier: förti-
| gandets, förlöjligandets och förföljelsens: Det för-
sta hade socialdemokratien i Sverige numera för

| alltid lemnat bakom sig. Det andra hade den också
| genomgått, och tecken funnes, som tydde på,
"att den un stode på öfvergången till det tredje.
Sverige har i dagarne haft sin första socialist-
| process, och det blefve nog icke den sista. Reaktio-
|| nen reser i detta ögonblick sitt hufvud djerfvare
| än någonsin. Om till nästa riksdag protektionis:
men segrar, kunna vi vänta ett godsegarerege-
mente, Och härmed följer hela den öfriga reak-
tionen, den kungliga, kyrkliga och junkerliga. De
| spridda krafterna samlas till ett gemensamt anlopp
| mot folkfribheten. Under dessa förbållanden har 50-
II cialismen här, liksom den i Danmark, tills vidare
| att ingå ett förbund med den liberala medelklas-
|| sen... När reaktionens anulopp är tillbakaslaget,
gäller striden mellan socialism och liberalism.

I Hal

Nutidsmandat. Det har varit ett gammalt
bruk, att konfirmanderna i Starby i Skåne gått
I till moderförsamlingen Höja för att af pastorn
der få den vanliga undervisningen. För pågra
veckor sedan började också nattvardsbarnen i
| Starby, 14 till antalet, den sedvanliga vandringen,
| två gånger i veckan, men då föräldrarne märkte.
att den vardt för ansträngande för barnen och
| derjemte tänkte på, att hr kyrkoherden sjelf icke
besvärade sig med undervisningen, utan förbe-
I redde den genom sin adjunkt, sammanträdde
| de och uppsatte en skrift, hvari de begärde, att
j| antingen skulle presten resa till Starby för att
|| undervisa barnen eller ock, ifall de skulle gå till
|| Höja, finge vandringarne in alles icke öfverstiga 30,
| Men deras begäran blef icke bifallen. För-
|| äldrarne läto då helt enkelt barnen bli hemma,
| och när denna inställelse hade räckt i åtta da-
gar — lästes icke på söndagen den sedvanliga
|) bönen för nattvardsungdomen i kyrkan, utan pre-
| sten uppläste i stället en kungörelse, hvarigenom
han sammankallade nattvardsbarnens målsmiän
| till ett möte för att underhandla om strejken.
| Något sådant som detta skulle ha skett i»den
|| gamla goda tiden»!

I

| & &
|

|

Cd

Amerikanska prestanekdoter. 1 olikhet med

| våra andliga pressorgan upptaga ofta de
| kristliga amerikanska tidningarne en mängd

| skämtsamma anekdoter om prester och det kyrk-
liga lifvet.

Se här tvänne dylika:

En prest hördes under högmässan ifrån pre-
dikstolen uppstäsbma följande ovanliga förbön:

»Herre, välsigna de af våra tjensteflickor, hvil-
ka äro hindrade att deltaga i vår gudstjenst,
| derför att deras herrskap ännu ligga och sofvas!

| a

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 21:54:03 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0417.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free