- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 2. årgången. 1887 /
152

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

När och Fjärran.

derföre är den ej vederlagd. Det är ock af största
vigt att höra deras åsigt i ifrågavarande -sak.

Tänk oss en prostitutionens försvarare, t.ex.
Lecky, uppträdande inför en hop af Londons arbe-
tare på Trafalgar square för att bevisa dem prostitu-
tionens nytta. Han skulle framställa sin mening
ungefär så här:

Mine herrar! Prostitutionen är ett nödvändigt
ondt, åtminstone för oss män ur de styrande klas-
serna. Funnes ej denna afledare, vore vi ej sikra
för våra kvinnors dygd. Det står redan nu dåligt
till, hvilket rättegångsför händlingarne allt ibland om-
för mäla, men under andra omständigheter skulle det
blifva än värre. Sannt år visserligen, att vi låna
era kvinnor på en tid, men hvad gör det?
dem ju igen sedan, om än ej alldelesi samma skick
På så sätt kan ju, mina herrar, prostitutionen i i för-
synens hand bli ett medel att utplåna ståndsskilna-
den och närma klasserna till hvarandra.

En gatsten i pannan på herr Eecky blefve
sannolikt svaret på hans argument. "Arbetarnes logik
är denna: Kan det boövisas, att prostitutionen är
nödvändig för samhället, så kasta vi detta samhälle
ur sadeln.

Att, såsom d:r Wretlind påpekat, äfven arbe-
tarne föra ett lastbart lefnadssätt, att många af dess
kvinnor förföras af arbetarne sjelfva, hör ej till sa-
kens sociala betydelse. Det är en himmelsvid skil-
nad på en förförd och en prostituerad kvinna. Den
förra är, om man så vill, fallen, men ej förfallen.
Den största skuld, att de förförda kvinnorna kastas
i prostitutionens armar är att söka hos öfverklassen,
företrädesvis hos öfverklassens kvinnor. Dessa
dygderika matronor, »upprätthållarne af renhet och
dygd, afskeda för en eller annan" förseelse sina
tjenstflickor. Hvar dessa hamna, bekymrar dem ej.
Förgår sig sonen eller någon annan manlig anför-
vandt mot sedligheten, tillåter ej det moderliga hjer-
tat, att han skyddslös kastas ut: bland frestelser af
alla slag, men med en tjenstflicka är det ej så noga.
Men säger ej dem deras katekes, att de skola varai
föräldrars ställe för sitt tjenstefolk? Sköna föräldrar!

Bordeller’ upprättas af myndigheterna för att
koncentrera smitta, säger man. För att befrämja
sundheten bör dock vida mer göras. Andra åtgär-
der fordras än polismaktens ingripande. Ett verk-
samt medel vore att utrota fördomen, att dylika
sjukdomar vore ett straff. Ty äfven under religions-
utöfningar kan smittan spridas till en fullkomligt
oskyldig. Såsom exempel härpå må anföras, huru-
som genom kyssande af helgonbilder smitta be-
fordrats. Och det oskyldiga barnet, som födes af
sjuka föräldrar, för hvad har det förtjenat att straffas
så förfärligt? Det är i frimsta rummet läkarens
pligt att bidraga till dessa föreställningars försvin-
nande, - Det enda verksamma botemedlet mot allt
det sexuella eländet i samhället är tidiga äktenskap.
På grund af våra dagars stora fordringar i ekono-
miskt hänseende, framflyttas äktenskapet till en be-
tydligt "sevare tidpunkt in förr. Och detta just
inom de bildade klasserna; Man fordrar, att våra
unge män skola under sin skönaste och kraftigaste
ålder föra ett munklif, som dock är omöjligt utan
den religiösa drifkraften. Derföre skola alla andra
försök att lösa denna samhällsfråga vara fullkom-
ligt fruktlösa. Tidiga förbindelser möjliggöras deri-
genom, att inom äktenskapet ej ett obegränsadt an-
tal barn födes. Ty äktenskapet har jemte slägtets

Ni =

fortsättande äfven ett annat mål: man och kvinna
skola vara hvarandras trogna hjelp och stöd. Kan
ej äktenskapet helt uppfylla båda dessa ändamål,
bör det dock få fylla något.

Skulle slutligen till de unga bildado kvinnorna
vilja rikta följande ord: lagen bestämmer, att du
från fylda 21 år har full förfoganderätt öfver din
person. Känner och älskar du en ung man tillräck-
ligt för att vilja lefva tillsammans med honom, nöj
dig ej då med att likt en borgfröken sitta och vänta,
under det du drifver honom ut i verlden för att
under mångårig kamp skaffa medel till er bosätt-
ning. Sällan kommer någon oskadd tillbaka från
den kampen. Tänk på, att det står i din makt att

RNE OSA:

hjelpa er båda till ett lyckligt lif och på samma”

gång rädda någon af dina systrar bland de arbe-
tande kvinnorna åt unge män af sin egen klass. så
länge iännu ej allt hvad klass heter är borta från
jorden.

I franska romaner och teaterstycken frågas ofta:
hvar är kvinnan? Jag skulle äfven vilja så fråga,
ehuru i annan mening. Hvar är den bildade klas-
sens kvinna? Huru uppfyller hon sin bestämmelse
att vara den man, hon älskar, till tröst och stöd?
Komma ej våra kvinnor till insigt om, att äfven de
behöfvas i striden mot samhällets fiender, så är
prostitutionen evig, åtminstone lika evig som det
nuvarande samhället.

Riittelser :

No. 6, artikeln »TAiteraturs, sid. 100, spalt 2, rad
3 nedifrån står 1886 läs 1863.

samma artikel, sid. 102, spalt 1, rad 9
nedifrån står »sådan såsoms, läs »såsom«.
artikeln »En Nutidsbiografis, titelbladet å
omslaget, rad 4 uppifrån under »Innehålls-

i No. S,

Har du’ frimod och ädelsinne nog härtill?

förteckning« står »Benjamin Thomtess läs -

Benjamin Thomén.

sid 129, spalt 2, rad 18 nedifrån stårsom-

ständighets, Väs >omständlighet.«
sid 130, spalt 1,
dentluftenz«z, läs »studentlifret.s«

rad 13 uppifrån står »stu-

»FRAMÅT>» utkommer den 1 och 15

i hvarje månad. Prenumeration kan ske
hos hrr. bokhandlare och genom postverket.
Pris: Kr. 3: 50 för år, postarvode 35 öre.
Lösnummer: 25 öre. Annonspris: Kr. 20
för hel sida. Del af sida betingar mot-
svarande del af pris. Annonser mottagas å
»Framåts» annonsbyrå, Kungsgatan 60, alla
hvardagar kl. 12—1 e. m.
I redaktionsangelägenheter
man sig till frk. Alma Åkermark, 2:dra
Långgatan 40, Göteborg (träffas tisdag och
fredag 1—2 e. m.)

Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 188587.

hänvände

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:47 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1887/0186.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free