- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 2. årgången. 1887 /
308

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

308

När och Fjärran.

utan de äro” uppstälda till ledning för dem, hvilka
vilja hjälpa oss i denna undersökning.

Genom Edra spalter inbjuda vi nu alla de per-
soner, som äro i den ställning, att de kunna insamla
uppgifter och som ega tillträde till arbetande kvinnor,
att hjälpa oss. I hvarje församling finnes damer; som
tillbringa största delen af sitt lif i och bland de ar-
betande klässernas hem. = Särskildt vända vi oss till
dessa damer, hvilkas takt, oegennytta och medkänsla
tillvunnit dem folkets kärlek. Emellertid önskas också
allvarligt medvärkan af män af alla klasser, som äro
värkligen intresserade af detta företag, och den skall
med hjärtlig tacksamhet mottagas.

Komitén. ledes" af inga förut fattade åsikter och
har inga teorier att försvara.

Walter Besant.
Hederskassaförvaltare i komitén för mötet rörande
arbetande kvinnor.

Adelphi Hotel, Adam Street, London W. C.

(,Times» Aug. 87.)

Mr Walter Besant offentliggjorde nyligen ett bref,
däri han begärde underrättelser om de arbetande kvin-
nornas i London lefnadsförhållande i afsikt att samla
ett antal fakta för behandling vid ett möte, som skall
hållas här i slutet af året. En underkomité och ett
antal personer, som skola värkställa undersökningar,
hafva sedan blifvit tillsatta, och här nedan följer en
förteckning på de frågor, de hafva att ställa till de arbe-
tare, de meddela sig med: 1:0. a) Från landet eller
född i London? bj) Därest från landet, huru länge har
ni (eller hon) varit i London? c) Om från landet, hvarför
kommit till London? 2:0, a) Nuvarande ålder? b) Ogift,
gift eller änka? c) Om gift, hvarför arbetar ni (eller
hon)? 3:0. a) Antal familjemedlemmar? Antal ar-
betande medlemmar, särskildt kvinnor och flickor
(jämte deras sysselsättningar, om de kunna utrönas)?
4:0. a) Antalet rum? -b) Deras storlek och läge? c)
Hyran? 5:0. a) Huru se rummen ut? Finnes. b)
någon betäckning på gollfvet? c) någon fogel eller
blommor? d) målningar, teckningar eller bilder, böc-
ker eller musikaliska instrument? 6:0: a) Om gift-
parets ålder vid giftermålet? ’b) Om tidigt gifta, skä-
len härför? c) Hvilka voro utsikterna vid giftermålets
ingående, och huru ha de gått i uppfyllelse? 7:0.
a) Antalet barn (lefvande och döda)? -8:0. Helso-
tillståndet; och a) brukas sjukhus, kostnadsfri läkare,
hjälp och medicin? 9:0. Förekommer dryckenskap
allmännare i sysselsättningen och, om så är fallet, a)
hvad är orsaken? 10:o. a) Hvilken literatur läses?
b) Hvika vederkvickelser? c) I annat fallj huru till-
bringas den lediga tiden? d) Besökas någonsin folk-
bibliotek, taftegallerier eller museer? 11:00. a) Huru
länge gått i skolan? b) Var den undervisning, som
lämnades därstädes, till nytta sedan i lifvet? c) Hvilka
inflytelser hafva förnämligast invärkat på lefnadsbanan?
12:0.. a) Medlem af någon fackförening eller hjälp-
kassa; och, om så är, b) huruledes har medlemskapet
visat sig fördelaktigt? c) Finnes någon försäkring för
dödsfall eller ålderdom? d) Är ni (eller hon) i stånd
att af arbetsförtjänsten spara något för »rägndagars?

Den offentliga prostitutionen i Aarhus har
blifvit upphäfd. Stadens tidningar framställa denna
tilldragelse och dess förhistoria sålunda: Prostitu-
tionen i Aarhus anordnades af polismästaren, men
sedermera har uppstått en smula tvifvel om, huru-

vida han ensam var berättigad till att företaga ett?
sådant steg. Saken debatterades, och under senaste
stadsfullmäktigesammankomst, fick polismästaren ett
förtroendevotum af stadsfallmäktige, hvilka förkla-
rade sig vara öfverbevisade om, att han inrättat
prostitutionsväsendet på bästa sätt och äfven fram-
deles skulle komma att omhändertaga stadens moral
och sundhet till deras belåtenhet. Vidare hade pro-
vincialläkaren sagt, att polismästarens ingripande
hade åstadkommit en betydlig minskning af antalet
veneriska sjukdomar och stadsläkaren ansluter sig
fullständigt till denna mening.

Men nu har ministeriet inskridit med ett be-
slut, hvilket helt och hållet omvändt situationen.
Ministeriets skrifvelse går nemligen ut på, att po-
lismästaren icke i förordningen af den 10:de april:
1874 (om föranstaltningar mot venerisk smitta) har
haft rättighet att på egen hand anordna en prosti-
tution, utan att der skall förefinnas ett af stadsfull-
mäktige antaget regulativ. Saken är således der-
med lagd i stadsfullmäktiges händer.

Samtliga inskrifna qvinnor infanno sig hos po-
lismästaren, aflemnade sina kort, och mottogo kort
och godt. tillsägelsen om att lifnära sig på annat
sätt. Hura de skola bära sig åt härmed i ett sam-
hälle, hvilket säkerligen stänger till för dem på alla
områden, tyckes man icke hafva tänkt på; det blir
deras egen sak.

(2 Socialdemokraten.»)

Dom. Köpenhamns hof- och statsrätt har
dömt redaktören af Politiken; Hörup, till 100
kronors böter för Georg Brandes” artikel i sedlig-
hötsfrågan emot fröken Grundtvig, hvaremot förfat–
taren, d:r Brandes, hvilken åtalats af fröken Grundt-
vig, blef frikänd, emedan artikeln endast var under-
tecknad med ,,G.: B. genom hvilket märke rätten
icke ansåg Brandes hafva namngifvit sig:

Å
SR Sr

>FRAMÅT» utkommer den 1 och 15
i hvarje månad. Prenumeration kan ske
hos hrr. bokhandlare och genom pöstverket.
Pris: Kr. 3: 50 för år, postarvode 35 öre,
Lösnummer: 25 öre. Annonspris: Kr. 20
för hel sida. Del af sida betingar mot-
svarande del af pris: Annonser mottagas å
»Framåts» annonsbyrå, Magasinsgatan 12,
III, alla hvardagar kl 5—6 e. m.

I redaktionsangelägenheter hänvände

man sig till fru Abna Breinholm- Åkermark.

Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1887. |

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:47 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1887/0378.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free