- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 2. årgången. 1887 /
338

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

338 När och

Fjärran.

ätt göra rättvisa. Nej, utan att sjelf märka
det, har hon låtit sin önskan att i den all-
männa meningen skada och misskreditera det
Unga Sverige taga öfverhand. Härutaf har
hennes slutsats varit dikterad. Hon kunde
lika gerna skrifvit den i början som i slutet,
ty den hade kommit med, hvilken bevis-
föring förf. än haft. Detta hennes tillvägagå-
ende måste stämplas som ett lilterärt brott.
Karl af Geijerstam.

SP

När och Fjärran,

Kvinnans inväljande i fattigvårdsstyrelse och
skolråd. Som bekant har vid riksdagen fråga väckts
om sådan ändring i gällande lagstiftning, att hinder
icke må möta för att i kommunala angelägenheter
röstberättigad kvinna må kunna såväl i stad som på
landet inväljas till ledamot af skolråd och af fattig-
vårdsstyrelse, der deuna å landet icke icke utgöres
af kommunalnämnd. I denna fråga kar k. m:t, med
anledning af riksdagens skrifvelse i ämnet, infordrat
yttranden från länsstyrelserna. K. bfhde i Göteborgs
och Bohus län hav afgifvit följando utlåtande:

»På de af riksdagen anförda skäl anser Rders
M:ts befallningshafvande det vara af gagn för sam-
hället, om: tillfälle genom en förändrad lagstiftning
bereddes till kvinnas inväljande i fattigvårdsstyrelse
och skolråd. Hvad särskildt beträffar fottigvårds-
styrelse äro åtskilliga af de en sådan styrelse till-
hörande åligganden och deribland synnerligen de,
som röra fattiga barns vård och uppfostran, af be-
skaffenhet att vil egna sig för det kvinliga skap-
lynnet samt att med fördel kunna anförtros kvinlig
verksamhet. Med fog torde dock den inskränkning,
som innefattas i riksdagens skrifvelse angående val-
barheten, eller att endast å kommunalstimma röst-
berättigad kvinna skulle kunna väljas, knappast an-
ses vara lämplig, enär derigonom skulle förhindras
inväljandet af många kvinnor, som för ifrågavarande
uppdrag egde både håg och fallenhet. Eders K.
M:ts befhde anser jemväl olämpligt, att kvinna
skulle, i likhet med hvad nu finnes stadgadt om
man, kunna tvingas deltaga i ofvansagda bostyr,
hvadan de stadganden, som gilla om skyldighet för
man att att åtaga sig dylikt bestyr, icke torde böra
böras gällande i fråga om kvinna.

almö länsstyrelse. Under de senaste ärti-
ondena hafva kvinnorna inom medelklassen i vårt
land erhållit en långt mera grundlig bildning in
tillförene, så att många bland dem äro kompetenta
att jemte minnen deltaga i samhällsarbetet i flore
riktningar. Det torde således icke vara svårt, allra
minst i städerna, att finna kymnor, som med heder
fylla en plats i en fattigvårdsstyrelse eller i ett
skolråd; och tvifvelsutan gilves det många bland
dem, som önska sig en sådan verksamhet och iro
i den ställning, att de utan olägenhot kunna offra
tid och krafter åt t. ex. den i den und. skrifvelsen
särskildt påpekade detaljen att tillse, det barn, hvil-

kas underhåll åligger fattigvårdssamhället, orhålla
vård och kristlig uppfostran. Äfven skolråden torde
vara en passande verksamhetskrets för kvinnor, dock
måhända mindre än fattigvårdsstyrelserna.

K. m:ts befallningsbafvande kan alltså icke an-
nat än biträda de motiv, hvarpå riksdagens fram-
ställning är fotad och tillstyrker densamma.

Linsstyrelsen i Vesterås säger i slutet af sitt
utlåtande — — — samt E. K. N:ts befallningshaf-
vande anser olämpligt, att kvinna skulle kunna mot
sin vilja åläggas att möjligen med åsidosättande af
den verksamhet inom hemmet och familjen, hvartill
hon otvifvelaktigt bäst lämpar sig, öfvertaga kom-
munalbestyr, får BE. K. M:ts befallningshafvande i
underdånighet afstyrka ifrågavarande lagförändring.

Länsstyrelsen i Örebro framhåller bland annat,
att länsstyrelsen, utan att vilja förneka, att det i
vårt land gifves kvinnor, hvilka, om befattningen
såsom ledamot i skolräd eller fattigvårdsstyrelse
blefve dem uppdragen, skulle med samvetsgrann nit-
älskan och framstående skicklighet sköta den samma
och sålunda framgångsrikt verka i skolans och fat-
tigvårdens tjänst, dock anser sig icko kunna annat
än afstyrka bifall till riksdagens ifrågavarande an-
hållan.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län tillstyrker bifall,
under förutsättning att fullständiga stadganden om
vilkoren för rättighet att afsäga sig sådant uppdrag
meddelas, samt hemställer, huruvida icke ålders-
gränsen måtte sittas något lägre än för mannen,
exempelvis till 55 år, och om icke kroppslig svag-
het för henne må anses utgöra sådant förhinder,
som bör godkännas som skäl för afsägelse.

Upsala domkapitel har i afgifvet yttrande för-
klarat, att domkapitlet icke anser tillräckliga skäl
vara för handen att tillstyrka den ifrågasatta behö-
righeten för kvinna att inväljas i skolråd.

Domkapitlon i Skara, Strängnäs, Vosterås, Vexiö,
Göteborg och Hernösand hafva tillstyrkt och endast
Lunds och Tinköpings domkapitel afstyrkt reformen.
Sist nämnda domkapitel är dock modig nog att för-
klara sig sicko frukta några faror af den ifrågasatta
reformen.»

En internationell kvinnokongress skall af-
hållas i Washington från den 25 mars till den 1
april 1888. Den amerikanska kvinnorösträttsföre-
ningen utsänder inbjudningar och anordnar det hela.
Föreningens korresponderande sekreterare, Rachel
Foster, har sändt inbjudningar till alla länders
kvinnoföreningar.

Uti inbjudan anmodas om att afsäinda ett visst
antal representanter till kongressen, samt att inom
den 15 növember meddela namn och adress på
dem, som utsetts härtill.

RBepresentanterna erhålla
underhöll.

Med inbjudan följer en skrifvelse, hvilken lyder
sålunda:

Den första allmänna fordran på kvinnors lik-
ställighet med män i ekonomiskt, politiskt och soci-
alt afseende, framfördes på ett möte 1848 i Seneca
Falls, New-York.

För att högtidlighålla 40-årsdagen af denna
tilldragelse sammankallas en interaationell kvinno-
kongress under National Wowem Suffrage Associa-

under mötet fritt

tion’s ledning i Albany’s operahus, Washington, den

"EEE

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:47 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1887/0416.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free