- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
83

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Framåt. 83

567 platser "blefvo 300 tillsatta genom herbergets
bemedling. 158 med herbergets »egna» flickor och
142 med »främmande» flickor. Utom dessa 142
hafva 87 »främmande» flickor anmilt sig för erhål-
lande af platser;

Detta växande förtroende få vi icke tänka oss
bero derpå, att herberget särskildt skulle hafva att
bjuda på dugliga och pligttrogna tjenarinnor, utan
får snarare tillskrifvas den omständigheten, att vi
här i allmänhet hafva någon kännedom såväl om
flickornas fel som om deras förtjenster, och då vi
meddela hvad vi veta, får arbetsgifvaren härigenom
alltid någon ledning för bedömande af personens
lämplighet för det åsyftade användandet. Denna
arbetsgrens — tillväxt tager nästan uteslutande en
persons tid i anspråk, särdeles då dertill lägges alla
visiter af herbergets f. d. gäster, som behöfva »titta
hem» för att få ett godt råd eller ett deltagande,
uppmuntrande ord,

Ehuru herberget endast är afsedt att lemna skydd
och bostad till ordentliga tjenarinnor, måste man
dock stundom emottaga en eller annan, som på ett
eller” annat sätt kommit litet på afvägar. Här fin-
nes också en sådan mängd svåra, ja rent af förderf-
bringande platser, i hvilka tyvärr en stor del af de
inflyttande landsflickorna hamna, att det alls icke
bör väcka förundran, att det unga, obefästade sin-
net blir förvilladt. Emellertid kan jag med inner-
lig glädje säga, att mer än en sådan flicka fått kraft
att öfvervinna sina dåliga vanor eller sitt förvildade
lynne och i en ordentligare plats med allvar biuder
till att fullgöra sina pligter.

Herberget var under år 1886 öppet i 337 dagar
och lemnade herberge till 398 flickor i 3,894 dagar
samt 1887 öppet hela året eller 365 dagar, under
hvilken tid 441 flickor der hade bostad i tillsam-
mans: 3,265 dagar. I medeltal för hvarje år räknadt
gör detta mellan 10 och 11 flickor för hvarje dag
och mellan 8 och 9 dagar för hvarje flicka.

Af dessa 839 flickor ha 174 varit under 20 år,
455 mellan 20 och 30, 150 mellan 30 och 40 år
samt 60 öfver 40 är gamla: och hafva 565 fått
platser, deraf 242 genom herbergets bemedling, 1
återgått till den lemnade platsen, 33 hemrest, hvaraf
5 fått hjelp af herberget eller Federationens hjelp-
komité, 14 intagits på sjukhus, 5 fått plats vid andra
hem (3 vid hemmet för sjukliga tjenarinnor), 4 rest
till Amerika. 1 öppnat egen affär, 34 skaffat sig
anman bostad, en del af dessa ha fått stadigvarande
arbete, 64 haft tillfälligt i staden såsom resande,
2 blifvit bortvisade för oordentligt uppförande, resten
eller 115 lemnat herberget utan att vidare låta höra
af sig; men då detta i synnerhet eger rum vid flytt-
ningstiderna är antagligt, att största delen af dessa
också erhållit plats. Beträffande födelseorten hafva
168 varit födde i Stockholms stad eller län, 85 i
Kalmar stad och län, 70 i andra delar af Småland,
76 i Södermanland, 47 i Vermland, 39 i Vestergöt-
land och 40 i Östergötland, dernäst komma Ble-
kinge,, Nerike, Upland, Vestmanland, Öland, Norr-
land 0. s.v. Från Finland ha vi haft 19, från Norge
3, från Frankrike 1, från Ryssland 1 ock från Tysk-
land 1.

De unga landtflickorna röna stor efterfrågan
vid herberget. Jag förmodar derför, att så äfven
är förhållandet vid komissionskontoren, Då dessa
unga flickor ofta visa en bedröflig brist på duglig-
het och ordning, skulle det i sanning vara en god
bjelp för dem vid ankomsten hit, om de på sina

hemtrakter hade fått någon praktisk undervisning
i vanliga hushållssysslor. Mindre hushållsskolor, litet
hvarstädes i landsorten, skulle! derför vara af obe-
stridligt stor nytta. Emellertid kan man ju icke
öfverallt få sådana till stånd; men hyad som skulle
kunna göras i alla delar af landet det vore, att pri-
vata familjer toge sig an en eller annan af de flickor,
som vore dem närmast och läte dem i sitt hem
erhålla de första begreppen om ett ordentligt arbe-
te. sinomhus». Detta vore ju i det stora hela icke
någon så stor uppoffring från familjens sida, men
skulle vara af utomordentligt stor nytta för de unga
och rädda många af dem från förderfyets väg, då de
anlände till de störa städerna; ty okunniga, som de
fleste af dem nu äro, tvingas de att åtaga sig plat-
ser der mycket »släp« förekommer, men der de to-
talt sakna ordvingens inflytande. Och hvad som
ökar det sorgliga 1 saken är, att den moraliska stånd-
punkten på dessa »släp-platser« ofta nog är så bedröf-
ligt låg, att den stackars flickan snart förvillas och
tager farväl af sitt bättre jag.

T Oktober 1886 började vi lemna mat för hela
dagen till flickorna. Dittills hade, såsom bekant,
endast lemnats kaffe på morgonen. Ehuru herber-
get först med detta i full mening blef hvad det borde
vara, ett »hem» för de derstädes boende flickorna,
har jag likväl sedan någon tid, af ekonomiska skil,
måst afvika något från denna regim och lemnar
numera endast mat för hela dagen till sådana, som
äro alldeles i saknad af penningar, eller, till sådana
som äro sjuka.

Vår lilla. förening till beredande af sjukhjelp
för tjenstflickor, har under åren 86 och 87 forsatt
sin verksamhet under så lyckliga omständigheter,
att sjukhjelp endast behöft utdelas till 7 flickor med
30 kronor 75 öre. Kapitalet har under dessa år
vuxit till 79 kronor:

Af herbergets kapital. 5,000 kronor, har uttagits
980 kronor. För återstoden 4020 äro inköpta 4 st.
5 9/, obligationer. Den till herbergets förmån hösten
1856 anordnade försäljningen inbringade något öfver
2,000 kronor. Äfven har herberget från bokhandlar-
firman Iooström & C:o fått emottaga behållningen
af en försåld bok, nära 900 kronor. Från fattig-
värden har under år 1887 erhållits ett bidrag af 300
kronor.

Herberget är sedan den 1 sistlidne Oktober in-
rymdt i en ganska lämplig och treflig lokal: huset
N:o 7 Klara östra Kyrkogata. Här ha yi temligen
godtutrymme, isynnerhet som omsättningen är rask
och vi i allmänhet icke få behålla flickorna många
dagar. Men vi sakna tyvärr vid denna lägenhet
en ganska wvigtig sak, nämligen tvättstuga — och
badrum! Ett önskningsmål vore att en dag få her-
berget under eget tak och få egen tvättstuga, —

(Här följer inkomster och utgifter uppsumme-
rade). S

Till sist boder jag att få utsäga ett varmt tack
till alla — såväl vänner som den stora allmänheten
— hvilka moraliskt. eller ekonomiskt understödt her-
berget under dessa år. Deribland må särskildt näm-
nas den af hufvudstadens yngre läkare, som, allt
sedan hösten 1886, afgiftsfritt lomnat herberget
sjukvård.

Stockholm i Januari 1888.

Lina Nordwall.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0083.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free