- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
94

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

94

När och Fjärran.

Der en död kropp ligger, der församla
sig örnarne. De små fåglarne bygga sina
nästen 1 gräset och roffåglarne i höga träd.

[olla

När och Fjärran.

Bidrag till nattvardsstatistik för Stockholm,

I April månad 18586 vände sig en medlem af För-
eningen för religionsfrihet till pastor primarius F.
Fehr och anhöll med stöd af trycktrihetsförordningen
att få veta, huru många af storkyrkoförsamlingons
konfirmerade personer, som under senast förflutna
äret begått nattvarden. Den ifrågavarande medlom-
men sade sig mycket väl veta, att den begärda
uppgiften icke vore egnad att ställa tillståndet inom
sfatskyrkan uti någon fördelaktig dager, men han
trodde, att alla — statskyrkans vänner lika väl som
hennes motståndare — skulle vara intresserade af,
att saken blefve känd, sådan den verkligen yar.
Pastor primarius, tv cksam rörande skyldigheten att
lemna den äskade uppgiften, begärde uppskof för
att under tiden inhemta sina embotsbröders mening.
Efter några dagar och sedan han dessutom rådfört
sig med »en af Sveriges ledande statsmän» — man
har gissat på statsrådet Hammarskiöld blef
emellertid hans svar nekande. Han ansåg sig icke
skyldig att lemna den begärda upplysningen, ome-
dan santeckningarne rörande nattvardsbegåendet voro
af fullkomligt enskild natur och endast gjordes för
presterskapets ogen räkning.»’ Såsom en egendom-
lighet förtjänar ihågkommas, att pastor primarius
vägrade gifva sitt svar skriftligt. Han stödde sig
äfven äv ulinnan på auktoriteten af den åberopade
statsmannen, hvilken yttrat: »för all del ge ingen-
ting skriftligt, ty det behöfs icke».

Man gick nu i författning med att på annan
väg nå det åsyftade målet genom att söndag efter
söndag i hufvudstadens kyrkor > räkna nattvardsgä-
storne, och åtogo sig flero af Föreningens medlem-

’ Denna åsigt om nattvardslängdernas »enskilda

Sr måste emellertid halva varit temligen ny.
Ty år 1884, då pastor primarius i likhet med rikets
öfriga presterskap till riksarkivet inlämnade förteck-
ning på de böcker, som tillhörde kyrkans avkiv, hade
han bland dem äfven upptagit nattvardsl ängder na.

Genom: ett kungligt utslag af 9 Juli 1869 äro
dessutom klockarne ålagde att biträda presterskapet
med antecknande af de personer, som angitva. sig
till skriftermål och nattvardsgång. Men icke kunna
väl klockarne hafva skyldighet att vara presterskapet
behjelplige vid förandet af sådana anteckningar, som
äro saf fullkomligt enskäld natur»!

> Ofvanstående redogörelse ir meddelad efter
en af den här ofvan åberopade föreningsmedlemmen
lämnad rapport.

3 Nattvardsbegåendet inom «de separatiska kyr-
korna har härvid lämnats alldeles utom räkningen,
då det endast gällt att ådagälägga tillståndet inom
sjelfva statskyrkan.

mar beredvilligt detta ganska tidsödande arbete. Det
är de sålunda insamlade primäruppgifterna, som
Förevingen nu går att offentliggöra. —— — — —

(Här följer en detaljerad uppräkning från olika
församlingar, hvilken, i följd af bristande plats, måste
uteslutas.)

Beroenéde på plägseden att
anse skärtorsdag, låvgfredag och de båda päskda-
garne såsom särskildt egnado för nattvardens firande
äro. siffrorna för dessa dagar mer än vanligt höga.
Bortser man altså från dem, erhåller man för de
öfriga nattyardsgångarne följande siffror såsom angif-
vande medeltalet al nattvardsgäster för hvarje natt-
vardsgång inom följande 8 församlingar (de öfriga
äro för obetydliga för att nämnvärdt inverka på
resultatet i det stora hela), nämligen inom Adolf
Iredriks 29, Jakobs och Johannis 26, Katarina 34,
Klara 32, Kungsholms 13, Ladugårdslands 37,
Maria 41 och Nikolai 14. Utom nattvardsgån-
garne vid påsk kan man uppskatta de tillernade?
nattvardsgångarno till: i Ad. Fr. 40, i Jak. och Joh.
36, i Kat. 34, i KL 48; 1 Kungsh: 25, i Ladug.
40: (2), i Mats 25-och 1 Nik. 25. Multiplic orade med
nyss anförda siffror, lämna dessa nattvardsgångar
alltså följande antal nattvardsgäster, nämligen för
Ad. Fr. 1160, för Jak. och Joh, 936, för Kat. 1156,
för KI. 1536, för Kungsh. 325, för Ladug. 1480, för
Mar. 1025 och för Nik, 350. Läggas härtill natt-
SVRASSKarenna under påskdagarne, resp. 224, 209,
172; 241; 52, 399, 1385; t37, vliv hela antalet under
året i Ad. Er. 1384, i Jak. och Joh, 1145, i Kat.
ISS) TU ISSN (Nee Gl Kungsh. 377, i Ladug. 1879. i
Mar. 1263 och i Nik. 487 (summa 9,640).

I de resp. församlingarne utgjorde folkmängden
den ?!/,, 1886: 31,609, 24 620), 34.739, 17.702, 20,006;
NÅ 325, 20, 397 och 11, 552 Af dessa halva
(ÖR avsetts konfirmerade, di vå 8. resp, 24009
18.964, 20,48, 13,081, 1D:405, 20.7 43, 22.636. och
5.505 (summa, 159,361). Nattvardsgisterna under
ett är skulle alltså enligt denna beräkning utgöra

inom Adolf Fredriks församling 5,69 "/, af de kon-
firmerade, inom Jakobs och ÖRANS "församlingar

6,04 2/, mom Katarina 4,96 /,, inom Klara 13,04 "0

inom Kungsholms 2:45 ”/,, mom EKadugårdslands
6,54 9/0, inom Maria 5,58 ?/, och inom Nikolai för-
samling 57 2/0, eller för alla församlingarne till-
samman. 6,04 yn d. v. s. ej fullt hvar 16 person.
Dessa siffror kunna emellertid anses icke obetydligt
förj höga, beroende derpå, att mången nattvardsgäst
går till nattvarden 2 eller flero gånger om året. Ja,
det finnes t. o, m. personer, som fira nattvarden hvar
fjortonde dag. Finge man nu antaga, att hvarje natt-
vardsgiäst öfver hufvud taget ginge till nattvarden
2 gängor om året, Skullo man endast komma-till
hälften så höga siffror, som de ofvan anförda. Då
denna förutsättning emellertid sannolikt icke är rik-
tig, torde ett sådant resultat få anses för lågt. Man
kan derför påstå, att inom de nämnda församlingarne
mer iän hear trettiondearulre men ieke Ivear sextonde
person under året begått nattvarden.

TI afscende på förhållandet mellan de båda könen
har det visat sig, att af 6051 personor endast 1268

t Härvid bör dock & rkas, aft flera nattvards-
gångar måste inställas af brist på tillräckligt antal
deltagare, såsom nogsamt framgår af de ofvan med-
delade uppgifterna;

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0094.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free