- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
143

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Framåt

143

sändande af en representant för föreningen till
den internationella qvinnokongressen i Washington,

frågor rörande arbetsbyråns verksamhet,

8 offentliga föredrag hafva hållits, neml: on
samuppfostran, al fröken L. Hagman i Abo, Tam-
merfors och Tavastehus; om valet af lefnadsbana
för qviman, af fröken Wera Hjelt i Ekenäs, Hel-
singfors och Abo samt, på inbjudning af föreningen,
tvenne föredrag i Helsingfors af den framstående
svenska skriftställarinnan fröken Ellen Key: om gift
qvinnas eganderätt. Af dessa föredrag har fröken
Hagmans utkommit i tryck på svonska och finska.

Expositionen af reformdrägtmodeller från Drägt-
reformföreningen i Stockholm war talrikt besökt.
Glädjande är, att denna driägt numera ej är någon
sällsynthet, åtminstone i hufvudstaden, utan kommit
i bruk för flickor i skolåldern. Äfven på andra
orter: har man visat intresse för denna praktiska
drägtreform, hvilken äfven lyckats vinna läkares
uppmärksamhet och gillande. Föreningen har till-
satt en permanent bestyrelse, hvilken lemnar upp-
lysningar i hithörande frågor, anskaffar mönster m,
m. Modellerna kunna fortfarande beses å förenin-
gens arbetsbyrå.

önligt sina stadgar eger föreningen verka för
qvinnans höjande äfven i sedligt afseende och har
densamma icke kunnat blunda för, hvilket demora-
liserande inflytande tillvaron af en reglementerad
prostitution måste utöfva och hvilken kränkning den
innebär mot hela vårt kön. I betraktande häraf, har
föreningen icke haft samvete att förhålla sig passiv
gent emot ett ondt, som måste beröra gvinnan som
moder, uppfostrarinna och menniska. Föreningen
vände sig derföre till medborgare och medborgarin-
nor i alla delar af landet med uppmaning att un-
derteckna: en petition om afskaffande af den regle-
menterade otukten. lHHärjemte anhöll föreningen, att
endast sådana namn blefye tecknade, hvilka repre-
sentera. en åsigt. Denna petition öfverlemnade för-
eningen till herr biskop Alopseus med anhällan, att
han ville antaga sig saken vid stindermötet, hvilket
han äfven gjorde. I anledning häraf har föreningen
af en presteståndets medlem offentligt klandrats och
mot. oss (icke mot reglementeringens upphofsmän)
har utslungats skriftens ord: shyilken som förargar
en af dessa små, som tro på mig, honom vore
bättre, om en qvarnasten vore bunden vid hans hals
och han sänktes ned i hafvets djup». Samme ta-
lare betecknade masspetitioner i allmänhet såsom
något klandervärdt, i det de utöfva ett sidoinflytande
(vaiknutukset syrjältä) på folkets representanter, Hvad
beträffar landets ”qvinnor kan det knappt förebrås
dem, att de försöka utöfva åtminstone ett sidoinfly-
tande, så länge de, endast på grund af sitt kön,
sakna rättighet att deltaga i valet af folkets repre-
sentanter. Inom vår folkrepresentation hafva dock
funnits och finnas min, hvilka genom sin humani-
tet och sitt tillmötesgående kommit oss att glömma,
huru rättslösa vi qvinnor äro i ofvanberörde hbänse-
ende, i det de framfört önskningsmål äfven från «de
stummas läger».

Det pris, stort 400 mk, hvilket föreningen ut-
fästat för eu populär afhandling rörande bristerna i
qvionans uppfostran och medlen att afbjelpa de-
samma, har föreningen, på erund af prisnämndens
utlåtande, tilldelat fröken Lucina Hagman för täflings-
skriften «Naisten kasvatuksesta. Havaintoja ja mi-
etteitä», hvilken med det snaraste utkommer äfven i
svensk öfversättning,

Det offentliga diskussionsmöte, till hvilket före-
ningen inbjöd qvinnor af H:fors kommun d, 3 de-
cember, var talrikt besökt, och mötet enade sig om
följande resolution:

«Mötet anser, all ett större intresse å qvinrnor-
nas sida borde ådagaläggas för de kommamala arn-
gelägenheterna och valen.»

Tyvärr uppfyldes dock detta önskningsmål icke
vid det följande stadsfullmäktigvalet, alldenstund
färre: qvionor (liksom män) nu deltogo deruti mot
året förut.

Qvinnoföreningens. arbetsbyrå har under året
anlitats af 776 arbetsgifvare, af hvilka 346 husmö-
drar, samt 922 arbetssökande, inberäknadt 599 ftje-
narinnor. Arbetsvärdet (dels för fasta platser, dels
för tillfälligt arbete) utgjorde omkring 10,048 mk
25 p. Häri är dock icke inberäknadt värdet af det
arbete, som anskaffats åt tjenarinnor, Byråns in-
komster inclusive bidrag från föreningen m. m. var
4,698 mk 44 p. utgifterna 2,956 mk 53 p. Behåll-
ning till 1888 1.741 mk 91 p.

Utom ofvannämnda frågor hafva äfven åtskil-
liga andra diskuterats. Bland dessa må nämnas
frågan, om hvilka åtgärder föreningen kunde vidtaga
för att bidraga till utvidgande af qvinnans arbets-
område, Denna omfattades med intresse och för
dess närmare beredande nedsatte föreningen en ko-
mite, som föreslog, att till en början föredrag borde
hållas öfver ämnet och arbetsbyrån utvidgas derhän,
att upplysningar derstädes erhölles om olika arbets-
områden för qvinnor.

Begge dessa förslag godkändes, men det senare
lemnades, jemte andra i samma fråga, tillsvidare
heroende.

Medlemmarnes antal i centralföreningen var 05.
Af dessa hafva 31 fungerat såsom medlemmar i
föreningens komitéer, bestyrelser m. m. 21 regande
halva närvarit vid föreningens möten.

Under året har Wiborgs Qvinnoförening anslu-
tit sig som filial till Finsk Qvinnoförening.

Kassarapport för 1887.

Inkomster:
3ohållning från år 1886 — oo 1,060: 55
Méedlemsafgifter = sooooooo oo ooo 480: —
LIVORAMSLOR ocg ones NÖT OG
Räntor 49: 48
Diverse 48: —
Summa 2,317: 56
Utgifter:

Bidrag till arbetsbyrån .....- — 400: —
1500) EG (0) vale LV: Va SRS ERA SS NERE IRS gra ae
FÖrRSkpTEt US as fal Ear AN
Diverse tryckningskostnader..... 353: 60
V3 4 00370) 615123 EES RER REA VESA SL RT Bi load
Reformdrägtsmodeller dn rg
För valanvisningar «i 139: 00
Stenograliskt protokoll = 25: —
FOE JOKAl MN Mooostsa osa Ann ÅL ARD
LIVORBÖ. sr NL RS ÖLOD
Sa 1646; 22

Kassabehållning till 1888. 671: 34

Summa 2

Sedan revisionsberättelsen upplästs och decharge
meddelats såväl föreningens skattmästare som direk-
| tionen för arbetsbyråv, skreds till val af föreningens

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0143.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free