- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
201

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Framåt.

201

I Presteståndet godkändes med stor ma- | studentexamen samt idka studier vid landets

joritet betänkandet med sistnämnda kläm.

Kvinnas rätt att väljas till medlem af
fattigvårdsstyrelse blef sålunda godkänd af

samtliga stånd, ehuru utskottets förslag un-
dergått särskilda förändringar inom de olika
stånden, så att sammanjemkningsförslag blir
af nöden. Sammanjemkningsförslaget blef der-
efter antaget och har sålunda lagenlig stän-
derpluralitet vunnits för en motion om, ”att
valbar till ledamot i fattigvårds-
styrelse blefve röstberättigad kvin-
lig medlem af kommunen”.

sitetet.

I Borgareståndet väcktes petition af herr
Lille: »att kvinna må vid universitetet efter
aftagda kunskapsprof utan särskildt till
stånd vinna inträde med de rättigheter och
åligganden som tillkomma manlig stude-
rande». — I Bondeståndet väcktes petition
af herr Avellan: »att åt finska kvinnor måtte
beviljas rätt att utan särskild anhållan få
aflägga studentexamen och vid landets uni-
versitet få idka studier».

Dessa petitioner remitterades till ÅAl-
männa besvärsutskottet, som i sin kläm före.
slår: »att rätt måtte beviljas kvinna att ge
nom afläggande af vederbörlig studentexa-
men vinna inträde vid Kejs. Alexanders
Universitet för studiers idkande, dock med
det vilkor, att kvinlig studerande icke får

Kvinnans tillträde till univer-

åtnjuta stipendier eller understöd, som ut- |

tryckligen äro manlig studerande förbe-
hållna, samt att af kvinna aftagdt lärdoms-
prof icke medför vidsträcktare rätt till tjen-
sten än lag och författningar för närva-
rande medqgifva eller framdeles kunna med-
gifva kvinna». — Reservation n:o I af herr
F. Nordlund: »att ifrågavarande petition icke
måtte föranleda till åtgärder från ständernas
sida». — Reservation n:o II af herrar Hedberg
och Norrmén skiljer sig endast i afseende å sti-
pendierna från utskottets betänkande. Dessa
reservanter yrka: »att de kvinliga studenterna
icke äro berättigade att komma i åtnjutande
af andra universitetets stipendier eller under-
stöd än dem, hvilka uttryckligen äro åt dem
bestämda eller beviljade».

I Ridderskapet o. Adeln godkändes herr
A. Schaumans förslag till resolution: att kvinna
berättigas att ulan särskildt tillstånd få aflägga

|

| universitet.
I Borgareståndet antogs herr Lilles kläm
med 50 röster mot 2, hvilka tillföllo utskottets.
I Presteståndet afgålvos 17 röster för
| och 17 emot, hvarefter den aflagda sedeln af-
| gjorde utskottsbetänkandets förkastande.

I Bondeståndet antogs herr Avellans
kläm med 40 röster mot 19, som afgåfvos för
utskottet.

Sammanjemkning blef alltså i denna
fråga nödvändig och blef Allmänna Besvärs-
utskottets sammanjemkningsförslag af:

Presteståndet förkastadt, emedan man
ansåg, att presteståndets förut fattade beslut,
| som innehöll blott och bart en negation, icke
kunde blifva föremål för någon sammanjemk-
ning, samt att det vore sakenligt, att ståndet
respekterade sitt eget beslut, om ock detsamma
utom ståndet icke tillvunnit sig något erkän-
nande.

Af Ridderskapet o. Adeln, Borgarestån-
det och Bondeståndet blef det antaget, och
då alltså ständerpluralitet vunnits för denna
fråga, hafva ständerna beslutit petitionera om:
”att Finlands kvinnor berättigades
att utan särskildt tillstånd få af-
lägga studentexamen samt idka
studier vid landets universitet”.

35
tutionen.

I Presteståndet föreslog biskop Alopeus

Om den reglementerade prosti-

såväl för sin egen del som dertill uppmanad
af Finsk Kvinnoförening, hvilken understöddes
af 5,700 namn samt tvenne hela kommuner,
att ståndet skulle ingå till H. Kejs. Maj:t med
underdånig pelition derom: »att H. Kejs.
Maj:t täcktes i nåder anbefalla ei mindre
afskaffande af den reglementerade prosti-
tutionen och synnerligast den i Helsing-
fors och några andra af landets städer in-
förda regelbundna besigtningen af prosti-
tuerade kvinnor med deraf följande rättig-
het att efter inskrifning i polisens journa-
ler öfva otukt såsom elt yrke, än ock att
otulktsförbrytelsernas gynnande varder, i
öfverensstämmelse med gällande lag, af po-
lis- och åklagaremakten behörigen beifradt>.
— Herr Rosengren föreslog att ståndet, an-
tingen ensamt eller tillsammans med andra
stånd, skulle ingå till H. Kejs. Maj:t med en
underdånig anhållan derom: » att vederbörande
måtte åläggas ofördröjligen fullgöra vår

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0201.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free