- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
202

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

202

Från Finska Landtdagen 1888.

lags tydliga, orubbliga bestämningar genom
att utrota alla af vederbörande tillåtna pro-
stituttons- eller otuktsnästen».

I RBiddareståndet och Adeln af herr
af Forselles derom: »att H. Kejs. Maj:t
i nåder täcktes låta anbefalla åtgärder der-
hän, att allmänna föreskrifter beträffande
oluktförbrytelsers bestroffning varda iakt-
tagne och framdeles: tillämpade med det
alvar lagens helgd kräfver».

I "Böndeståndet af herr Duncker: »att
IH. Kejs. Maj:t täcktes i nåder anbefalla,
att den legaliserade prostitutionen och i
synnerhet den i Helsingfors och några
andra städer i landet i praktiken införda
regelbundna besigtningen af lösaktiga kvin-
nor med deraf följande rättighet att efter
inskrifning i polisens förteckning få öfva
osedlighet som yrke, skall afskalfas, samt
att beskyddandet af sedlighetsbrott, måtte
efter gällande lag af polisen och åklagare-
makten vederbörligen beifras».

Samtliga dessa petitioner remitterades till
Lagutskottet, hvars sedermera afgifna betän-
kande har följande kläm: »att Ständerna, fullt
förvissade om att Regeringen, sedan den nu-
mera tagit frågan under förnyad ompröfning,
skall så begå, att de i petitionerna omnämda
missförhållandena varda, så vidt möjligt, aflägs-
nade, och att de åtgärder, som i afsigt att
hämma veneriska sjukdomars spridning fram-
deles till äfventyrs vidtagas, komma att stå i
öfverensstämmelse med gällande lag, anse peti-
tionerna icke böra till vidare åtgärd från Stän-
dernas sida föranleda». —– Betänkandet åtföl-
jes af toenne reservationer. Den första af
herrar Rönnbäck och Öberg protesterar mot
petitionärernas påstående, alt lagen icke till-
ämpats, och framhåller att det lagrum (57
kap. 2 $ M. B.) icke kan tolkas så vidsträckt,
att det omfattar den yrkesmessiga prostitutio-
nen. Den andra reservationen af herrar
Schwartzberg och Tallgrén åter yrkar på att
Ständerna, under beklagande att det sakför-
hållande, att embetsmyndigheterna, såväl polis-
som åklagaremakten, icke vidtagit strängare
åtgärder i och för tillintetgörande och bestraf-
fande af den yrkesmessiga otukten, skulle till
regeringen framställa den önskan, att rege-
ringen, om också sättet för hämmande af den
veneriska smittans spridning anordnas med det
alvar saken kräfver, ville tillsäga respektive
embetsmyndigheter att mot nu ifrågavarande
brottsliga personer förfara med all den sträng-
het lag förmår.

|

|

| fors stad år 1876 utfärdade,
såsom stridande mot allmän

Af Ridderskapet och Adeln beslöts med
46 röster mot 20 att omfatta det af friherre
af Schultén gjorda förslag till resolution: att
Ständerna med afseende derå, att regeringen
tagit de af petitionärerna berörda förhållandena
under förnyad ompröfning, skulle anse petitions-
memorialet icke föranleda till någon åtgärd från
ständernas sida.

I Borgareståndet framstäldes af herr
Schybergson och Sulin med anslutning till de
af herr Rönnbäck uttalade åsigterna, ett för-

| slag att Ständerna, utan att i klämmen anföra

några motiver, måtte med förkastande af ut-
skottets betänkande lemna petitionerna utan
afseende. — Herrar Löfgren och Nissinen fram-
stälde ett förslag, att Ständerna icke måtte
afslå petitionerna, utan med anledning af dem
anhålla, att regeringen ville så vidt möjligt
aflägsna de ifrågavarande missförhållandena,
och att de åtgärder, som i aflsigt att hämma
de veneriska sjukdomarnes spridning skulle
vidtagas, komma att stå i öfverensstämmelse
med gällande lag, — Det sistnämda förslaget
förkastades utan votering, och antog ståndet
med 32 röster mot 19 det af herr Schyberg-
son väckta förslaget.

I Presteståndet föreslog biskop Johans-
son, »att ståndet jemte öfriga stånd skulle i
underdånighet anhålla hos H. Kejs. Maj:t, att
alla sådana reglementen som det för Helsing-
måtte upphäfvas
lag och förderf-
vande sedligheten hos folket samt kränkande
dess rättskänsla och i stället i och för mot-
arbetande af prostitutionen och hindrande af
dess i sedligt afseende förderfliga följder andra
åtgärder måtte vidtagas, hvilka öfverensstämma
med hvad lag och folkets rättskänsla kunna
anse såsom rätt». — Detta förslag godkändes
med öfvervägande majoritet. — På förslag af
herr Lyra beslöts att genom protokollsutdrag
inbjuda de öfriga stånden att förena sig
om detta beslut.

I Bondeståndet föreslogs af herr Teittinen
m. fl., att ståndet måtte godkänna samma slut-
kläm som i frågan blifvit af presteståndet god-
känd, hvilket äfven vid omröstning godkändes.

Ridderskapet och Adeln, till hvilket
inbjudning ingått från Presteståndet om att
förena sig om Presteståndets i förevarande
fråga fattade beslut, beslöt med 44 röster mot
10 att vidblifva sitt förut i frågan fattade beslut.

Borgareståndet förkastade utan votering

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0202.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free