- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
229

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

fög
Ed

Framåt.

229

ningen har varit anordnad å tolf ställen i olika
delar af staden, och antalet utdelade portioner har
uppgått. till 24,865 med en kostnad af 4,162 kr.
81 öre: Inspektriser hafva öfvervakat bespisningen
för att tillse, såväl att barnen fåltl god och till-
räcklig mat, som ock att det för öfrigt vid målti-
derna ordentligen tillgått. För bespisningen hafva,
så vidt möjligt, utsetts uteslutande barn från fattiga
hem; der familjens underhåll berott på moderns
arbete, eller der fadern gått arbetslös eller der en
ytterst knapp arbetsförfjenst måst tjena många fa-
miljemedlemmar till uppehälle. Det omdömet är
också allmänt, att de små haft stort gagn af den
sunda och närande föda, som sålunda kommit
dem till del under den kallaste och för arbetaren
svåraste delen af året. :

Skollofskolonierna hafva under sommaren 1887
varit ålta till antalet och räknat 56 gossar och 96
flickor, eller sammanlagdt 151 barn. Vid sex af
kolonierna hafva i är gossar och flickor vistats
tillsammans. Barnen hafva utsetts af flere bland
Göteborgs hrr läkare på så sätt. alt bland ett större
antal utvalts de, som på grund af helsoskäl mest
voro i behof af en tids vistelse på landet Vistel-
sen vid kolonierna har visat sig utöfva välgörande
inflytande icke blott på barnens kroppsliga befin-
nande, utan äfven på deras sedliga utveckling, ge-
nom den vana vid oeh smak för ett ordnadt och
regelbundet lefnadssätt, som bibringas dem under
denna tid.

Medel till såväl barnbespisning som skollofs-
kolonier hafva hufvudsakligen erhållits genom års-
bidrag och tillfälliga bidrag från enskilda perso-
ner. I likhet med föregående år hafva Göteborgs
herrar Stadsfullmäktige beviljat en summa af 2,000
kr. af stadens bränvinsmedel för utrustning af ko-
lonier. Göteborgs Pantlåneaktiebolag har skänkt
en summa af 625 kr. 77 öre och Göteborgs Ut-
skänkningsbolag. 411 kr. 66 öre till barnbespis-
ningen. Hela summan af insamlade medel till
barnbespisning och skollofskolonier har uppgått
till 10,666 kr. 71 öre, utgifterna till 9,689 kr. 50
öre; behållningen (ill nästa år är alltså 977 kr.
21 öre. Inventarier, tillhörande skollofskolonierna,
hafva ett sammanlagdt inköpesvärde af 1,970 kr.
1 öre.

»Kvinnornas sjelfhjelpskassa> bestod vid 1887
ärs slut af 55 medlemmar. Sjukhjelp har under
årets lopp utbetalts till 5 medlemmar; 1 medlem
har afgåltl med döden. Hvarje välfrejdad kvinna
mellan 18 och 50 års ålder, som tillhör Göteborgs
samhälle, kan vinna inträde i kassan: Sjukhjelp
utbetalas med 1 kr. om dagen under högst 12
veckor årligen.

I Februari 1887 inkom en föreningsmedlem med
förslag till bildande af en förening, som skulle
hafva till ändamål alt tillvarataga och hopsamla
sädant affall, som eljest icke plägade komma till
nylla, säsom gammalt papper, krossglås o. d., för
att sedan omsätta detsamma i penningar, hvilka
kunde användas till välgörande ändamål. Då dy-
lika förelag utrikes visat sig slå väl ut, beslöt för-
eningen alt för detta ändamål tillsätta en komité,
bestående al 5 ledamöter, Komitén, som gaf sig
namnet >Myrorna>», började redan i slutet af Mars
1887 sin praktiska verksamhet. Resultatet har vå-
rit öfver förväntan godt, ehuru nettobehållningen,
på grund af inköp af inventarier samt af flera an-

dra skäl ej under första året kunnat blifva så sär-
deles stor. Härvid bör äfven tagas i belraktande,
alt en daglön af 2 kr. utbetalts till den person,
som haft insamlingen om hand och som alltså
härigenom blifvit satt i tillfälle att försörja sig
och sin familj.

Den i Oktober 1886 på Kvinnoföreningens initia-
tiv bildade gymnastikföreningen har under namn
af »Kvinliga Gymnastik-Sällskapet» fortsatt sin
verksamhet med öfningar tvenne gånger i veckan
under vintermånaderna. Tiden för dessa öfningar
har blifvit satt så sent som kl. 8 e m. för att
bereda äfven till denna tid sysselsatta kvinnor till-
fälle att deltaga

Göteborgs: Kvinnoförening bestod vid 1887 års
slut af c:a 80 medlemmar.

I December månad 1887 anstäldes val al sty-
relse för det kommande samt revisorer för det till-
ändagångna "arbetsäret; och utsågos härvid till sty-
relseledamöter: fru M. Almqvist, frekn M. Hedlund,
frkn LE: Silfversparre: fru AA Breinholm, frkn J.
Schitz, frekn H. Nero samt frkn E Andersson: Till
revisorer valdes: fru Maria Hedlund samt frkn L
Lindborg.

Mathilda Hedlund.
Louise Silfversparre. Meria Almquist.
Magna Fehenliund. Alma Breinholm-Akermeark.
Anna Larsson. Josefine Schilz.

Literatur.

Studentföreningen Verdandis Småskrifter 1 —5.
Alb. Bonniers förlag > Stockholm.

Disse småskrifter ere närmest bestämte for dem
som ikke have adganzg til at i omfattende lärde
og dyre arbeider söge sine kundskaber. Det gälder
således ati disse skrifter forene en letfattelig frem-
stilling og sagligt indhold, med ringe omfang og
billig pris.

Indholdet vil blive meget vexlende ög beröre
alle videnskabelige og sociale spörgsmål, behand-
lede af föreningens medlemmer og andre, som af
interesse for sagen ville yde sin bistand. Hvert
skrift udgör et helt for sig og sälges särskilt.

Prisen varierer mellem 10 og 25-öre.

Af udkomne skrifter 1—5 fremhöeves:

Prof. Curt Wallis: Dödlighetens aftagandei Sve-
rige och orsakerna dertill.

Prof. Herman Almkvist: Koranen. Muhameda-
nernas bibel. En på kun 25 oktavsider, men sär-
deles’ livlig og vellykket skildring; endvidere har
Karl al Geijerstam skrevet om Nutidens arbets-
sätt, D:r Gottfrid Adler om Människans ursprung
og folkskolläraren "Axel Svenson om ÖOfverlägg-
ningar och beslut De näste 5 hefter udkomme i
en när fremtlid.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0229.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free