- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
228

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

228

sÄktenskaps- och sedlighetsfrågan i det Skandinaviska Norden.»

alt d:r Brandes vida mer än Björnson höll
sig till. det förstnämnda och hufvudsakligen
lät sina skarpa hugg falla till sjelfförsvar».
Roten och upphofvet till striden angifves
äfven: »några uppsatser i en dansk kvinno-
tidskrift öfver den moderna fordran aflikstäl-
lighet mellan man och kvinna i sedligt afse-
ende, hvilka en fröken Grundtwig och flere
andra damer hade offentliggjort».

Hade utrymmet tillåtit det, hade förf.
varit frestad att vidlyftigare: skildra striden
mellan Björnson och Brandes, emedan den i
sina motsatser företedde ganska betecknande
drag.

Förf. glömmer icke heller att för sina

läsare omtala undertryckningssystemet här i |

norden: beslagläggningar etc. etc.

Göteborgs Kvinnoförenings berättelse
Nov, 1I886—Dec. 1887,

Styrelsen för Göteborgs Kvinnoförening får här-
med afgifva följande redogörelse för förenin-
gens verksamhet under arvbetsåret 1886-—1887-
Detta har, i enlighet med föreningens beslut ul-
sträckts till 15 månader, på det att hädanefter
Kvinnoföreningens arbetsår må sammanfalla med
kalenderåret.

De olika verksamhetsgrenarne ha under året ut-
gjorls af:

1. Diskussionssammanträden;

2. Lånebiblioteket och läsrummet;
3. Läsesamkvämen för unga flickor;
4. Arbetsbyrån;

5: Serveringsstället »Föreningen»;

6. Skollofskolonierna;

7. Barnbespisningen;

8. Kvinnornas sjelfhbjelpskassa;

9 Myrorna»;

10. Kvinliga Gymnastiksällskapet.

Ordinarie sammanträden hafva i regeln hallils
hvarannan vecka med undantag al månaderna
Juni, ANi och Augusti, då inga sammanträden egt
vum. Uhder sammanträdena hafva diskuterats frå-
gor, hörande under eller stående i större eller min-
dre samband med kvinnofrågan, såsom exempel-
vis: kvinnans förvärfsställning, den legaliserade
prostitutionen, frågan om oäkla barns rällsliga
ställning, användandet af barn vid kolportering af
lidningar m. fl

Meningsbylet rörande prostitulionen ledde till
det resultat, alt Kvinnoföreningen beslöt föran-
stalta derom, att till Her Stadsfullmäklige i Göteborg
måtte komma att inlemnas listor, hvilka, med stöd

af 18 kap. 11 par: Strafflagen, skulle innehälla
protest mot prostilulionen såsom en legaliserad,

d, ä. af lokalmyndigheterna skyddad och öfver-
vakad förvärfsgren. Dylika listor cirkulera för un-
derskrift.

Frågan om barns användande vid kolportering
af tidningar ansågs lyvärr icke kunna blifva före-
mål för något direkt åtgörande från föreningens
sida, då hvarken polismyndigheterna eller folkskole-
styrelsen ansäge sig berättigade till ingripande i
denna försäljning. Styrelsen vill emellertid be-
gagna detta tillfälle till att fästa hvars och ens
uppmärksamhet på det demoraliserande inflytande,
som lidningsförsäljandet utöfvar på de barn, hvilka
dermed sysselsältas, i det att de derigenom alvän-
jas från egentligt arbete, få smak för elt vaga-
bonderande lefnadssätt och råka i dåligt sällskap,
hvaraf icke sällan deras karakter för hela lifvet
erhåller oulplånliga fläckar. I synnerhet är della
fallet med flickorna, af hvilka ej så få sluta i pro-
slitutionens afgrunder: Jtt steg framåt till ett
bättre. skulle det vara, om barnen ej finge idka
försäljning på krogar och nykterhelsvärdshus, om
lidningsförsäljningen inskränktes lill en viss tid på
dagen samt om endast barn al en viss ålder finge
dermed sysselsättas.

Tidskriften: Framåt har under årets löpp blifvit
skild från föreningen, i det alt vid ett extra sam-
manträde i Nov 1886 med 9 rösters öfyervigt be-
slöts, att nämnda tidskrift ej längre skulle utgifvas
af Göleborgs Kvinnoförening; detta med anledning
deraf, att föreningens medlemmar skilde sig i upp-
fattningen af tillämpningen al tidskriftens program:
afri diskussion>.

Lånebiblioteket har betydligt utvidgats, och från
d. I April 1887 gjorts tillgängligt äfven för allmän-
heten. Vid 1887 års slul omfattade det öfver 400
verk, de flesta alster af den nyare literaturen. Af-
gilt för lån är: för helt år 8 kr.; ballt år 5 kr;
månad 1:25, vecka 35 öre. I lästummet har un-
der året tidningar och tidskrifter varit tillgängliga
mot en afgift af 10 öre pr gång för läsning på
stället, Lokalen är vid Korsgatan N:o 1.

Läsesamkvämen för unga flickor hafva äfven
under det sist förflutna året fortgålt, ehuru af flera
skäl tyvärr icke till den utsträckning, föreningen
skulle ha önskat; önskligt vore, all föreningen un-
der ett kommande år blefve i tillfälle att utsträcka
sin verksamhet + denna riktning.

Arbetlsbyrån har varit ganska mycket anlitad,
dock naturligen i öfvervägande grad af arbetssö-
kande. 153 ljenarinnor hafva genom arbetsbyrån
erhållit tillfälligt arbete på längre eller kortare tid.
Arbetsbyrän, som har sin lokal i huset N:o 12
vid Magasinsgatan, hälles öppen hvarje söcken-
dag kl 12—1 middagen.

Serveringsstället »Föreningen> har sedan den 1
April haft sin lokal i huset N:o 1 vid Korsgatan:
Inkomsten af affären användes fortfarande till alt
bereda dåligt aflönade arbetande kvinnor middags:
spisning för billigt pris (15 öre). Antalet middags-
spisande kvinnor har vexlat mellan 15—25 dag:
ligen.

Bespisning af fattiga skolbarn har under våren
1887. fortgålt från den 17 Jan. till den 19 Mars,
hvarvid i likket med föregående år den regeln iakt-
tagits, all hvarje barn fält middag hvarannan dag.
Medelantalet barn dagligen har varit 460. Bespis-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0228.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free