- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
249

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Framåt.

249

Herr Doktor!

Drägtreformföreningen, som gjort till sin upp-
gift alt verka för en sundare beklädnad för kvin-
nör och barn, vänder sig nu till Sveriges läkare
med en vördsam anhållan om det stöd och den
medverkan, sakens stora betydelse kräfver, och
beder derför Eder, Herr Doktor, benäget taga kän-
nedom om dess sträfvanden och, om Ni gillar
dem, i Eder praktik förorda antagandet af de af
föreningens: styrelse utarbetade modeller till hy-
gieniska kläder, skodon m. m., om hvilka med-
följande ärsberättelse meddelar närmare uppgifter.

A Drägtreformföreningens vägnar:
Styrelsen.

Vi kunna äfven meddela, att de af professor
Dietrichson härstädes i våras hållna föredragen
om Moder och Drägtreform nu utkommit i bok-
form.

Med konsul Wiechel i Norrköping har styrelsen
stält sig i förbindelse, och han har vid sin trikå-
fabrik gjort modeller till vår innerdrägt. De vid
nämda fabrik förfärdigade plaggen hafva af sty-
relsen granskats och gillats. De äro betydligt bil-
ligare. än de utländska fabrikaten; en svensk in-
nerdrägt af yllelrikå kostar 8 kr., en utländsk 13
kr., en svensk af bomullstrikå 3 kr. och en ut-
ländsk dylik 4,50.

Af Rational Dress Sociely i London har För-
eningen. som gåfva emotlagil en uppsättning mo-
deller af deras småbarnskläder, som komma alt
exponeras, då Föreningen fålt i ordning sina klä-
der för barn under det första lefnadsåret.

Sedan i våras har Styrelsen haft ganska mycket
arbete för händer, ty utom hvad ofvan blifvit
nämndt hafva vi utarbetat de i afton exponerade
modellerna till helsosamma och praktiska under-
kläder för arbetsklassens kvinnor. Dessa model-
lers ändamålsenlighet och sättet för deras största
möjliga spridning sköla vii afton diskutera. Äfven
med späda barns kläder hafva vi något sysselsatt
oss, men hafva ej ännu ansett oss böra afsluta
diskussionen öfver denna wvigtiga sak. ke

Detta om förhållandena inom Sverige. Äfven
från utlandet ha vi goda underrättelser att med-
dela. I Norge har Norsk Kvindesagsforening stält
sig i spetsen för denna rörelse, och man har der
utarbetat en luristdrägt, till hvilken beskrifning
och illustration finnes i 6:te häftet af Nylende,
Föreningens organ. 1 12:te häftet af tidskriften
finnes: vår resdrägt afbildad till jemförelse med
den norska. I Finland söker Finsk Kvinnoföre-
ning: verka för en reform af kvinnodrägten. Den
har förskaffat sig våra mönster och har här låtit
beställa en uppsättning modeller till skoldrägten.
I Danmark har Dansk Kvindesamfund tagitsaken
om hand. Samfundet har föranstaltat en illustre-
rad öfversättning af boken Reformdrägten, på dan-
ska kaltad Sundhed og Kvindedragten, och här
äfven på annat sätt visat stort intresse för denna
sak. Våra modeller hafva flere gånger varit be-
skrifna i en tidskrift för hygieniska kläder för
kvinnor och barn, hvilken sedan Juni månad ut-
gifvits i Amerika af fru Annie Jenness Miller, och
hvilken synes hafva god framgång. I synnerhet
tyckes vår skoldrägt hafva vunnit bifalli Amerika
och: England, och från båda dessa båll hafva kom-
mit förfrågningar från personer, som ämna i tid-
skrifter skildra nämda drägt. Från Amerika hafva

vi erhållit talrika mönster, hvilka här i afton fin-
nas utstälda.

Styrelsen beder till sist att få uppmana alla de
kvinnor, som intressera sig för drägtreformen, att
ej underlåta att ingå i föreningen. Dennas syfte
är nämligen att så småningom väcka allmänhe-
tens uppmärksamhet för betydelsen och vigten af
dess sak genom att trycka uppsatser samt sy och
utstlälla modeller. Intet af detta kan. emellertid
göras utan medel, och föreningens: tillgångar bero
i väsentlig mån af medlemmarnes antal.

Arbetsberättelse för halfåret Oktober
1887—-Mars 1888 uppläst å allmänna
mötet den 23 Mars 1888.

Öfver drägtreformföreningens verksamhet under
det senaste halfäret får Styrelsen afgifva följande
berättelse,

Det i stadgarne föreskrifna halfärsmötet för hö-
sten hölls den 28 sistlidne Oktober, hvarvid för-
handlingarna leddes af fröken Ellen. Key. Sedan
arbelsberättelsen upplästs. förevisades modeller till
en förbättrad drägt för den kroppsarbetande
koinnan. Af den diskussion, som härom egde
rum, och som inleddes af fru Frölander med ett
sakrikt och in!lressant anförande, framgick, all För-
eningen i hufvudsak gillade de af Styrelsen ut-
arbetade modellerna. Vid samma möte framstäl-
des två förslag, till ändring af Föreningens stadgar,
åsyftande borttagande af Oktobermötet samt infö-
rande af öppen omröstning vid val af Styrelse
för Föreningen och af revisorer i de fall, då slu-
ten omröstning ej af någon påyrkades. Och blefvo
dessa förslag af Föreningen godkända.

Styrelsens hufvudsakliga arbete under den se-
naste tiden har bestått i utarbetande af modeller
till. späda barns beklädnad, hvilka modeller Sty-
relsen i afton framlägger till Föreningens gran-
skande och bedömande = Plaggen äro följande:
nafvelband af flanell, skjorta af linne-lärft, tröja

af ylletrikå, d:o af piqué, byxor, blöja, yllekläd-

ning, bomullsklädning.

Styrelsen har äfven låtit å fröken Augusta Lun-
dins” atelier förfärdiga en drägt, afsedd att bäras
under graviditetsperioden, hvilken drägt Styrelsen
i afton äfven framlägger. Drägten är, såsom allt,
som ulgår från nämda atelier, särdeles väl och
smakfullt gjord samt har: blifvit af fröken Lundin
såsom gålva öfverlemnad till Föreningen, för hvil-
ken stora frikostighet Styrelsen till fröken Lundin
hemburit Föreningens varma erkänsla.

stadkommandet af en butik, der samtliga af
Föreningen antagna hygieniska kläder tillhanda-
khölles- allmänheten, har länge för styrelsen varit
ett önskningsmål, men hittills ha Styrelsens i detta
syfte vidtagna åtgärder ej ledt till äsyftadt resul-
tat. Emellertid -har fru Palme inom Styrelsen väckt
förslag om bildandet af ett aktiebolag för inräl-
tande af en sådan butik, hvilket förslag inom Sty-
relsen. vunnit allmän anslutning; och kommer fru
Palme alt i afton inför Föreningen närmare redo-
göra för detta förslag.

Från ifrågasatt deltagande i utställningen i Kö-
penhamn under instundande sommar har Styrel

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0249.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free