- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 1. A - Barograf /
483-484

(1876) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Allmänna barnhusinrättningen - Allmänna besvärs- och ekonomi-utskottet - Allmänna beväringen - Allmänna beväringsfonden - Allmänna brandförsäkringsverket - Allmänna enke- och pupillkassan

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

reglemente, utfärdadt d. 3 April 1852, besörjes
anstaltens ekonomi af en direktion med fem
ledamöter under ledning af ordföranden i
Sundhetskollegium. Inseendet öfver sjukvården vid
anstalten åligger dess direktor, "artis obstetriciæ"
professorn vid Karolinska institutet, som dervid
biträdes af en adjunkt, hvarjämte en förestånderska
är anställd. Kbg.

Allmänna barnhusinrättningen i Stockholm. Det
"orphanotrophium", till hvars anläggning drottning
Kristinas lärare, Johannes Matthiæ, år 1633
fick tillstånd jämte lämplig kronotomt, "inemot"
(i närheten af) Rörstrand, och rättighet att för
köpta tomter deromkring njuta lika frihet som för den
donerade tomten, utvidgades 1637 till ett allmänt
barnhus, hvilket genom privilegier, som sedermera
flere gånger utvidgats, tillförsäkrades vissa förmåner
och inkomster, deribland den s. k. barnhustunnan. I
en mängd testamenten har anstalten dessutom blifvit
ihågkommen med penninggåfvor. Hon var intill 1666
upplåten åt ett bolag och stod derefter under än den
ena, än den andra myndighetens öfverinseende. Enligt
nu gällande reglemente af år 1850 står barnhuset under
förvaltning af en direktion, med öfverståthållaren
såsom ordförande, sex af Kongl. Maj:t förordnade
ledamöter och Stockholms polismästare. Vid
inrättningen äro anställda öfverläkare, intendent,
sekreterare (tillika ombudsman), kamrerare (tillika
kassör) och underläkare. Inlösningspriset är i
allmänhet 400 kr. för hvarje barn. Af sanitära
äfvensom af ekonomiska skäl öfverlemnas barnens
vård och uppfostran, så fort lämpligen ske kan,
till väl vitsordade personer utom barnhuset, hälst
på landet, mot fosterlön af 100 kr. för barn i
första lefnadsåret, 72 i andra, 50 i tredje, 40 i
fjerde till och med tionde, 30 i elfte till och med
fjortonde. Direktionen belönar nitiska fosterföräldrar
med penningar, böcker eller medalj af silfver att
bäras å bröstet. Vid 1874 års ingång voro 3,663
barn utackorderade. Samtidigt vårdades 199 barn å
sjelfva inrättningen. Ammor funnos der till ett antal
af 80. 1873 års hufvudbok upplyser, att vid nämnda
års slut inrättningens hela kapitaltillgång utgjorde
1,788,409 kr., deraf 1,248,848 kr. utlånade penningar
samt 219,704 kr. byggnads- och reservfond. Den 1861
stiftade "fonden för barnhusbarn af qvinnokönet",
hvars ändamål är att genom insättningar i Ränte- och
kapitalförsäkringsanstalten bereda förmånen af årlig
lifränta vid uppnådda 55 år, utgjorde vid 1873 års
slut 31,360 kr.

Vid barnhusinrättningen meddelas åt medicine
studerande klinisk undervisning i barnsjukdomar. Dess
poliklinik var 1873 anlitad af 1,637 personer.
Kbg.

Allmänna besvärs- och ekonomi-utskottet
var under ståndsriksdagarnes period i Sveriges nyare
statsskick (1809–1866) ett af de 6 ständiga utskott,
som (enligt 28 § R. O.) skulle väljas vid hvarje
riksdag, senast 8 dagar efter dess öppnande. Detta
utskott bestod (enligt 34 § R. O.) af 48 ledamöter,
12 af hvarje stånd, och egde att, i anledning af
inom stånden väckta frågor, anmärka brister i de
allmänna hushållningsanstalterna och i dem
föreslå förbättringar, eller, med andra ord,
behandla frågor om ändringar
i sådana stadganden, som lågo inom området af
konungens administrativa lagstiftningsrätt. Derjämte
fick samma utskott ofta nog på sin lott att
försöka åstadkomma utredning af sådana frågor,
med hvilka de öfriga utskotten ej ville taga
befattning. Enligt nu gällande riksdagsordning
finnes intet utskott med detta namn. Här nämnda
göromål handläggas dels af de ordinarie utskotten,
dels af särskilda eller tillfälliga utskott.
J. H.

Allmänna beväringen. Se Beväring.

Allmänna beväringsfonden har till ändamål
beväringsinrättningens utbildning. Den grundades genom
K. kungörelsen d. 13 Nov. 1860 angående den allmänna
beväringen och tillväxte hastigt genom, de enligt
samma kungörelse dit ingående afgifterna för befrielse
från vapenöfning i fredstid. Denna inkomstkälla
upphörde likväl, då genom en ny kungörelse af d. 1
Nov. 1872 legnings- och friköpningsrätten upphäfdes.
1872 användes af fondens tillgångar
400,000 kr. såsom bidrag till anskaffande af
armémateriel. Fonden har derjämte bekostat årlig
aflöning till beväringseliter. Behållningen
uppgick vid 1873 års utgång till 857,420 kr.
Kbg.

Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader
å landet
, i Stockholm, inrättades år 1782 och
var först gemensamt för både land och stad,
till dess, 1828, ett särskildt brandstodsbolag
bildades för städerna. Gällande reglemente är
dateradt d. 4 Okt. 1870. Direktionen består
af ordförande, förordnad af Kongl. Maj:t, och
fyra ledamöter, som å bolagsstämma väljas bland
delegarne. Delegare är den, som eger, innehar
eller disponerar i verket försäkrad egendom.
Tillgångarna utöfver skulderna, eller verkets fond,
bör motsvara minst 2 %, högst 10 % å totalbeloppet
af de brandförsäkringssummor, för hvilka verket
står i ansvar. Dess fond uppgick enligt
revisionsberättelsen för försäkringsåret 1874
till 5,178,413 kr. och ansvarssumman till 62,693,171
kr. – således en förmögenhet af 8,26 %
af ansvarsbeloppet. Assuransintendenten med
biträde af tvänne kanslister handlägger
alla försäkringsärenden. Derjämte äro vid verket
anställda sekreterare (tillika ombudsman), kamrerare,
aktuarie, bokhållare och två kontorsskrifvare.
Kbg.

Allmänna enke- och pupillkassan, i Stockholm,
grundades år 1784. Dess senaste reglemente är
dateradt d. 21 Dec. 1871, med tillägg af d. 29
Januari 1875. Hvarje välfrejdad svensk man, hvars
helsotillstånd icke gör honom till försäkring
oantaglig och som derjämte är eller varit gift samt
icke uppnått 60 års ålder, kan blifva delegare i
kassan med pensionsrätt för enka och barn. Pensioner
beviljas till belopp af 20–1,000 kronor. Kassans
styrelse tillkommer delegarne sjelfva och utöfvas
dels omedelbart vid årssammankomsterna, dels genom 12
fullmäktiga, hvilka delegarne utse bland sig. Vid 1874
års slut var antalet delegare 689. Samtidigt utgjorde
kassans kapital 5,899,750 kr., hvaraf 4,027,755 kr.
motsvarade kassans alla ansvarighetsförbindelser;
återstoden utgjorde

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed May 8 15:33:07 2024 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfaa/0483.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free