- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
325-326

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sjukvårdsbidrag ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

325

Sjögren-Sjökarteverket

326

*Sjögren (sp. 807),
K. J. Vilhelm, till-
hörde 1915-16 Lagrå-
det och lämnade 1918
Högsta domstolen för
att inträda i Lagbered-
ningen som dess ordfö-
rande. Han är led. af
Hum. vet. samf. i Upp-
sala (1901), hedersled,
af Vitt. hist. o. ant.
akad. (1918) och led.
af Vet. akad. (1922).

.Sjögren (sp. 807),
K. A., har utgett
Svenska boktryckare-
porträtt (1918), Ur an-
teckningsboken (1921), Drottninggatan genom
tiderna (1923) samt har väckt idéer till och verk-
samt bidragit med bildval och text till planschverket
"Stockholmsbilder från fem århundraden" (1922-
23). G-gN.

Sjögren, Gustaf Otto Teodor, geograf, f.
15 juni 1881 i Film, Uppsala län, filos. doktor i
Uppsala 1909, där han 1912-21 var docent i
geografi och 1913-21 till större delen uppehöll
professuren i geografi, blef 1921 adjunkt vid Sta-
tens profskola, Nya elementarskolan i Stockholm,
samt medlem af Nordisk familjeboks redaktion.
Han har särskildt studerat bebyggelsegeografi samt
fjälltrakternas geografi och geologi, deltog i förar-
betena till 1910 års geologkongress, hvarvid han
ledde exkursioner till Lappland, samt utgaf och
fullbordade 1911-24 det af Ahlenius påbörjade
verket Sverige, geograf sk topografisk statistisk be-
skrifning (se d. o. af ven i Suppl.). Utom ett stort
antal turistuppsatser och resehandböcker berörande
särskildt Torne träsk och Abisko, som därigenom
blef mera allmänt kändt, har S. utgett bl. a. Geo-
grafiska och glacialgeologiska studier vid Torne-
träsk (akad. af h. 1909), Bidrag till Kirunaområ-
dets glacialgeologi (1910), Befolkning s] or delning en
i en del af norra Uppland (1913) och Glaciations-
gränsen i norra Schwarzwald (1920) samt skrifvit
en mängd art. i Nordisk familjebok.

Sjögull, bot.7 namn på det till fam. Gentianaceæ
hörande och med Menyanthes förvänta släktet
Limnanthemum. Limnanthemum nymphoides är en
i det tempererade Europa och Asien utbredd vatten-
växt med flytande blad, som likna små näckros-
blad, och stora gula, i bottnen håriga blommor.
Den- odlas som prydnadsväxt i dammar och har för-
vildats flerstädes i Götaland. G. L-m.

’Sjöholm, Johan, dog 31 dec. 1918.

*Sjökaptenssocieteten i Stockholm har 23 febr.
1924 antagit nya stadgar. Begrafningshjälp utgår
numera (1925) med 100 kr. till medlem, medlems
hustru och stärbhuset efter medlems änka. Sällska-
pet utdelar numera icke något belopp till Borger-
skapets änkhus eller till Borgerskapets gubbhus.
1924 utdelade societeten i pensioner, understöd och
begrafningshjälp 6,300 kr. Dess tillgångar upp-
gingo s. å. till 245,200 kr. A. v. Björnmarck ut-
gaf 1918 "Sjökaptenssocietetens i Stockholm
historia". C. E. L.

*Sjökarteverket. Enligt instr. 22 mars 1922
med ändringar 23 juni 1923 åligger kartverket i

tiufvudsak att genom mätningar och undersökningar
nhämta så noggrann kännedom om riket omgifvande
farvatten och dess segelbara inlandsfarvatten, som
sjöfartens, försvarsväsendets och den allmänna sam-
färdselns behof fordra, samt att med stöd af vunna
mätningsresultat utarbeta och utge geodetiskt grun-
dade sjökort; att författa och tillhandahålla all-
mänheten tjänliga seglingsbeskrifningar öfver rikets
farvatten och därtill gränsande hafsområden; att, i
den mån för rikets sjöfart befinns ändamålsenligt
och tillgängliga medel finnas, utge kartor och
seglingsbeskrifningar öfver icke-svenska farvatten
och till svenska farvatten ej gränsande områden;
att utarbeta och trycka för marinens behof sär-
skildt erforderliga kartor och seglingsbeskrifningar;
att utge veckotidskriften "Underrättelser för sjöfa-
rande", innehållande meddelanden om förändringar
rörande säkerhetsanstalterna till sjöss äfvensom
andra meddelanden, som kunna vara af betydelse
för sjöfarten vid såväl rikets som andra länders
kuster; att pröfva och undersöka fartygslanternor,
kompasser och andra nautiska instrument vid för
detta ändamål upprättade kontrollstationer (Stock-
holm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Sundsvall)
samt öfver de undersökta lanternorna och instrumen-
ten utfärda certifikat, utvisande deras egenskaper;
att söka gagna sjöfarten genom att i mån af till-
gång dels anskaffa och för sjöfarande förevisa äfven
andra nautiska instrument, dels anskaffa och hålla
tillgängliga böcker, tidskrifter och kartor af vikt i
nautiskt hänseende, dels ock söka väcka och under-
hålla fartygsbefälhafvares och redares intresse för
samlandet af sådana upplysningar, som kunna vara
af vikt för navigationen å såväl världshafven som
Sverige närmast omgifvande farvatten; samt att ut-
föra jordmagnetiska mätningar och undersökningar
för tillgodoseende af sjöfartens behof och/ i den
mån förhållandena det medge, till gagn för andra
allmänna intressen, äfvensom att till allmänhetens
tjänst offentliggöra resultaten.

Sjökarteverkets arbetsuppgifter ha under de se-
naste åren icke oväsentligt utökats, l okt. 1920
öfvertog det bestyret med redigeringen och utgif-
ningen af tidskriften "Underrättelser för sjöfa-
rande", och vid Nautisk-meteorologiska byråns upp-
hörande l juli 1922 öfverflyttades det nautiska kon-
trollväsendet äfvensom de jordmagnétiska undersök-
ningarna till Sjökarteverket. Ordinarie civila per-
sonalen ökades genom 1918 års riksdags beslut med
l förste aktuarie, l kartograf, l redogörare, l ri-
tare och l kvinnligt biträde af 2:a graden, och i
samband med de under 1922 nytillkomna arbetsupp-
gifterna med 2 förste aktuarier (l för kontroll vä-
sendet och l för det jordmagnetiska arbetet).
"Underrättelser för sjöfarande" äfvensom kontroll-
stationerna omhänderhafvas af extra personal. An-
talet sjömätningsfartyg har sedan 1913 ökats med
3 st., hvaraf ett, "Kan5 (ett af flottans äldre far-
tyg), 1918 öfverfördes till verket och de båda
öfriga, "Johan Nordenanckar" och "Peter Gedda",
erhöllos genom det anslag, som 1922 beviljades "för
bekämpande af arbetslösheten". I den 1922 upp-
rättade Internationella hydrografiska byrån i Mo-
naco (se Internationella byråer. Suppl.)
är kartverkschefen Sveriges delegerade och förmed-
lar i denna egenskap förbindelsen mellan K. M:t
och nämnda byrå. G. P. R.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Dec 6 03:37:23 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0189.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free