- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
477-478

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - *Statens handelskommission - *Statens historiska museum - Statens hästafvelsfond - *Statens hästexportkommission - *Statens industrikommission - Statens institut för rasbiologi. Se Rasbiologiska institutet. Suppl. - Statens järnvägars geotekniska kommission. Se Jordskred. Suppl. - Statens järnvägars tjänstemäns understödsförening - Statens järnvägstrafiks pensionsinrättningar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

47<

Statens historiska museum-Statens järnvägstrafiks pensionsinrättningar

förut sorterat under Finansdep., att lyda under
Utrikesdep. Sedan det s. k. stora handelsaítalet
mellan Sverige och de associerade makterna kom-
mit till stånd 29 maj 1918, ankom det närmast
å kommissionen att organisera och leda den varuim-
port västerifrån, hvartill möjlighet genom aítalet
öppnades. Som organ för importärendenas behand-
ling upprättade kommissionen kontor i London och
Washington, hvarjämte under ledning af kommis-
sionen i förening med industri- och folkhushâll-
ningskommissionerna särskilda s. k. importförenin-
gar organiserades bland de svenske importörerna.
För anskaffning och fördelning af tillgängligt ton-
nage för importvarornas hemförande till Sverige
inrättades en importregleringsnämnd, som nära
samverkade med kommissionen, hvilken utsåg nämn-
dens ordf.

Sedan stilleståndsfördrag och sedermera fred slu-
tits mellan de i Världskriget deltagande staterna,
inträdde småningom mera normala förhållanden på
det handelspolitiska området. I anledning däraf
af vecklades successivt kommissionens verksamhet,
och 26 sept. 1919 förordnade K. M:t, att kom-
missionen skulle fr. o. m. l okt. 1919 upp-
höra. K. B-l.

’Statens historiska museum har under det
senaste årtiondet på samtliga områden vunnit stark
tillväxt. En del material, särskildt från stenålder
och medeltid samt kyrklig konst från reformations-
tiden och senare, har öfverflyttats till f. d. fängel-
set på Östermalm, som 1924 öfverlämnades till be-
gagnande af museet och Eiksarkivet. Hit ha af ven
öfverflyttats de s. k. komparativa samlingarna, som
systematiskt förökas genom byten och själfständiga
gräfningar i främmande länder. Till dessa sam-
lingar ansluta sig de stora Kinasamlingar, som hem-
förts af J. G. Andersson (se denne, äìven i Suppl.)
och tills vidare torde komma att utställas i Handels-
högskolans nya hus vid Sveavägen. Riksdagen be-
viljade 1926 en till Statens historiska museum an-
knuten personlig professur i östasiatisk arkeologi
med J. G. Andersson som innehafvare. I det gamla
riksbankshuset eger museet lokaler för sitt stora,
vid gräfningar »tillvaratagna material af djur- och
människoben. - Under den senaste tiden ha mu-
seets arbetslokaler måst starkt utvidgas på bekost-
nad af utställningslokalerna. En del förändringar
har vidtagits inom järnåldersafdelningen, och me-
deltidsminnena ha fått en helt förändrad, mera este-
tiskt tilltalande uppställning (se vidstående pl. I),
hvarvid mycket material måst magasineras. För
myntkabinettet har ordnats ett nytt utställnings-
rum, där äfven de omfattande, af d:r 0. Smith
1924 skänkta samlingarna af antika mynt komma
att utställas. Biblioteket har 1922 erhållit en högst
betydande tillväxt i 0. Montelius’ af denne done-
rade bibliotek (8,000 vol. och omkr. 10,000 sär-
tryck). Ett stort antal tidskriftsserier har måst
flyttas of ver till f. d. östermalmsfängelset. Anti-
kvarisk-topografìska arkivet har ökats bl. a. genom
många tusental å fotografiska plåtar och kopior upp-
tagna bilder af kyrklig konst, förvärfvade vid de i
olika stift anordnade utställningarna, samt genom
donationer. Omfattande konserveringsarbeten ha
under de senare åren utförts. Dessa ha mest gällt
järn, textilier och målningar på trä.

Museets personal uppgår f. n. till omkr. 30 per-

soner. Statens anslag ökades 1925 med 55,000 kr.,
hvartill kommo 147,000 kr. för ombyggnader i mu-
seet. Anslagen liksom personalen äro dock af sedda
ej blott för museets räkning, utan för fornminnes-
vården i allmänhet. T- J- A-

Statens hästafvelsfond. Se Hästafvels-
fond. Suppl.

*Statens hästexportkommission. Dess verksam-
het upphörde 1919.

’Statens industrikommission, där efter Ven-
nersten ordf. voro civilingenjör K. J. Beskow
(tillika chef) jan.-nov. 1918, landshöfding G.
Malm 1918-20 och riksdagsman B. Eriksson i
Grängesberg 1920-21, upplöstes 30 sept. 1921.
Under de första krigsåren sköttes de löpande ären-
dena af arbetsutskottet med tillhjälp af en fåtalig
kanslipersonal. Emellertid tillväxte kansliet snabbt,
allteftersom knappheten på varor och industriens
svårigheter i olika afseenden genom krigshändel-
serna tilltogo. Särskildt blef detta fallet efter u-
båtskrigets skärpning i början af 1917 och den
därefter allt hårdare blockaden å Atlanten och
Nordsjön. 1918 nådde organisationen sin största ut-
veckling; ärendena fördelades då mellan 11 af d.
med därunder lydande 28 byråer eller kontor (fett-
byrån, karbidbyrån, linoljebyrån, bensinbyrån,
smörjoljebyrån, textilvarubyrån, hudbyrån, me-
tallbyrån m. fl.). I nov. 1918, då antalet an-
ställda var som störst, uppgick detsamma vid huf-
vudkontoret i Stockholm till 330 personer. Enligt
k. br. 31 dec. 1917, som omorganiserade kommis-
sionen till en mindre korporation af 9 personer,
angafs dess uppdrag i hufvudsak vara att för den
industriella produktionens och handtverkets samt
kommunikationsväsendets vidmakthållande vidtaga
eller hos K. M:t föreslå åtgärder för att söka dels
tillgodose behofvet af råvaror och förbruknings-
artiklar, med undantag af bränsle, dels reglera pri-
sen härå såväl som på industriens och handtver-
kets produkter samt att öfva kontroll öfver efter-
lefnaden af de lagar, förordningar, föreskrifter och
af tal, som berörde kommissionens verksamhets-
område. Under kommissionen sorterade 1918 25
råvaruföreningar och 14 importföreningar för olika
branscher af industrien. Sammanlagda försälj-
ningsvärdet af de varor, som omsattes genom kom-
missionen, uppgick till 49,2 mill. kr. Administra-
tionskostnaderna uppgingo under samma tid tillhopa
till 4,3 mill. kr. Å affärsrörelsen såsom helhet
uppkom en förlust af 5,i mill. kr. Statsverkets
totala nettokostnad för kommissionen utgjorde 5,-
mill. kr. G.II-r.

Statens institut för rasbiologi. Se Rasbio-
logi s k a institutet. Suppl

Statens järnvägars geotekniska kommission.
Se Jordskred. Suppl.

Statens järnvägars tjänstemäns understöds-
förening. Se Järnvägstjänstemanna-
föreningar. Suppl., sp. 861.

*Statens järnvägstrafiks pensionsinrättningar.
4 juni 1920 utfärdades ny lag ang. rätt till tjän-
stepension för ordinarie tjänstemän vid statens
järnvägar (och öfriga kommunikationsverk; se "Sv.
förf. saml/’ n:r 254). I denna ha sedermera vidta-
gits vissa ändringar. Så t. ex, inträder rätt till
pension efter uppnådd pensionsålder samt med

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0267.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free