- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
479-480

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statens järnvägstrafiks pensionsinrättningar - Statens kolonisationsnämnd - Statens krigsberedskapskommisson - *Statens krigsförsäkringskommission

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

479

Statens kolonisationsnämnd-Statens krigsförsäkringskommission

480

årens tjänst icke varit förlagd hos Statens järnvä-
gar. Pensionsåldern inträffar för vissa befattnings-
hafvare tidigare och för andra senare än förr. Till
grund för fastställande af årliga pensionsafgifter
och sedermera pensionsbeloppet räknas med tjän-
stepensionsunderlag. (Detta är för t. ex. general-
direktör 9,000 kr., med årlig pensionsafgift af 540
kr., för ord. manliga befattningshavare tillsatta
genom konstitutorial lägst 1,320, högst 6,996 kr.,
med resp. 36 kr. och 420 kr. pensionsafgift.) Af
pensionsunderlaget anses 2/s utgöra statspensions-
underlag och 1/3 afgiftspensionsunderlag. Hel pen-
sion utgår till tjänsteman med minst 30 tjänste-
och 30 afgiftsår. Pensionsbeloppet är i detta fall
lika med summan af de för tjänstemannen vid tiden
för hans afgång från tjänsten gällande stats- och
afgiftspensionsunderlagen. Afkortad pension utgår
i somliga fall efter vissa grunder, om antalet tjän-
ste- eller afgiftsår icke uppgår till 30. - I regle-
mente för Statens järnvägars änke-
och pupillkassa ha sedan 1914 ytterligare
vissa ändringar vidtagits. Äfven för öfveringenjör
samt distriktschef, hvilka ej förut äro delegare i
kassan, är inträdet som delegare frivilligt. Som
inträdesafgift erlägger den inträdande 1/24 af honom
tillkommande årsaflöning. Bestämmelsen, att pen-
sionsafgift ej må beräknas å högre belopp än 8,000
kr., gäller ej längre. Pensionstagare är befriad
från årsafgifter (vissa de högste ämbetsmännen dock
först efter uppnådda 65 lefnadsår). Afliden del-
es:ares pensionsberättigade efterlefvande ega upp-
bära pension efter ett grundbelopp, växlande mel-
lan 24,5-20 proc. af aflöningen för befattningshaf-
vare inom 5:e-30:e lönegraderna, 18 proc. för
öfverdirektör, öfveringenjör samt distriktschef och
17 proc. för generaldirektör. Ensam änka upp-
bär grundbeloppet. För änka jämte l eller flera
barn samt, då änka ej finns, för barn ensamt gälla
särskilda bestämmelser. Kassans behållning vid
1924 års slut uppgick till 48,586,570 kr.

I Statens järnvägars pensionskassa
för pensionering af icke ordinarie
personal räknas som pensionsunderlag: för e. o.
tjänstemän med månadsaflöning 662/3 proc. af aflö-
ningen för år (årsafgift 5-6,5 proc. af underlaget);
för befattningshafvare med dag- eller timaflöning
ett belopp, som med 200 kr. of verstiger 1,800
gånger timlönen, dock högst 850 kr. mer än 800
gånger timlönen. Pensionsålder uppnås vid 60-67
fefnadsår, olika för olika slag af befattningar. Pen-
sion utgår med viss proc. af medeltalet af de högsta
pensionsunderlagen under de 5 sista tjänsteåren.
Fr. o. m. 35:e tjänsteåret är pensionen lika med
hela pensionsunderlaget. Förmän och arbetare vid
statens järnvägsbyggnader komma i åtnjutande af
pension efter 55 lefnads- och minst 25 tjänste-
år. Pensionsbeloppet är lägst 450 kr., högst
600 kr. F. P.

Statens kolonisationsnämnd. Se K o l o n a t.
Suppl.

Statens krigsberedskapskommissîon, en kom-
mission, åt hvilken K. M:t 17 dec. 1915 uppdrog
att, vid behof i samråd med de olika förvaltande
krigstidskommissionerna, utreda frågan om rikets
ekonomiska krigsberedskap och föreslå de åtgärder,
som föranleddes af utredningen. Kommissionen, som
bestod af 7 led. (ordf. K. Carleson till början af

1917, sedan E. Heckscher; sekreterare E. Heck-
scher till våren 1917, sedan A. Lilienberg),
upplöstes i aug. 1918. Utredningsarbetet, som
väsentligen förbereddes i olika subkommittéer eller
andra beredningar med särskildt tillkallade sak-
kunniga, resulterade i ett betänkande, som finns
tryckt i 5 dir jämte ett stort antal bilagor. (I: Den
ekonomiska krigsberedskapens organisation. Pro-
memoria om ekonomisk fredsberedskap; II: Finans-
och kreditväsendet vid krig samt allmän krigseko-
nomisk lagstiftning; III: Försäkringsväsendet vid
krig; IV: Folknäringen vid krig; V: Arbetsmark-
nadens organisation under krigsförhållanden.) Kom-
missionens utredningsarbeten och förslag ha icke
ledt till några särskilda åtgärder från K. M:ts
eller riksdagens sida for åvägabringande af en
mera permanent ekonomisk krigsberedskap.

*Statens krigsförsäkringskommission Kiktlin-
jerna för kommissionens verksamhet gåfvos i den
i hufvudarbetet delvis refererade kungl. förordnin-
gen af 17 aug. 1914, hvars grundbestämmelser
voro, att de försäkringar, som afslötes, skulle pröf-
vas vara af betydelse för vidmakthållande af han-
del eller annan näring samt att verksamheten skulle
ordnas försäkringstekniskt. Vid kaskoförsäkring
finge försäkringen omfatta endast maskindrifvet
svenskt fartyg och fiskefartyg. Krigskontraband
var undantaget från försäkring. Premie skulle be-
räknas per resa och vara lägst 1/2 och högst 7
proc. Som villkor för kaskoförsäkrings lämnande
skulle redaren ikläda sig af kommissionen godkänd
ersättningsskyldighet till besättningen vid krigs-
olycksfall eller ock ha afslutat godkänd krigs-
olycksfallsförsäkring. Enligt bestämmelserna kunde
20 proc. af värdet ej täckas i kommissionen, men
denna träffade överenskommelse om kasko med
Sveriges ångfartygs assuransförening samt om varor
med 8 svenska sjöförsäkringsbolag om öfverta-
gande af resp. 20 proc. af alla genom kommissio-
nen afslutade risker. Dessutom aftalades med 6
svenska olycksfallsförsäkringsbolag om öfvertagande
af krigsolycksfallsrisker genom förmedling af kom-
missionen.

Under den tid krigsförsäkring atølöts, vidtogs i
förordningen en del ändringar, så att endast de
egentliga grundvillkoren förblefvo orubbade. Det
maximala totalförlustvärdet och maximalen för
varurisk höjdes småningom, varuförsäkringen till-
läts omfatta äfven varor fraktade å andra neutrala
länders fartyg, och begränsningen i premiernas
procentuella belopp upphäfdes. Kommissionen till-
läts att själf för staten teckna olycksfallsförsäk-
ring och att utge ersättning till befäl och be-
sättning för förlorade effekter, ersättningsbeloppen
vid olycksfall höjdes väsentligt o. s. v.

Försommaren 1919 anmälde kommissionen, att
den nu kunde anses ha fyllt sitt mål och att krigs-
riskförsäkring stode att erhålla i tillräcklig ut-
sträckning genom enskilda försäkringsbolag. K. M:t
beslöt då, att tecknande af försäkringar skulle
upphöra med juni månads utgång och kommissio-
nens verksamhet af vecklas. Under den tid verk-
samheten pågått (17 aug. 1914-30 juni 1919) hade
försäkringar tecknats till totalt ansvarsbelopp af
för kaskoförsäkring 4,913 mill. kr., för varuför-
säkring 2,337 mill. och för olycksfall 359 mill.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 19:30:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0268.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free