- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
667-668

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Svenska stenkols-a.-b. Spetsbergen - Svenska städernas förhandlingsorganisation ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

bildades 1921 med ett aktiekap. af 5 mill. kr.
(hvaraf 2 mill. från staten) genom rekonstruktion
af det 1916 bildade, enskilda tillhöriga A.-b.
Spetsbergens svenska kolfält (akt. kap. 5 mill. kr.),
hvars förhistoria skildrats i art. Spetsbergen,
sp. 685–687. 1917–25 växte brytningen, från 3,500
ton 1917–18 till 51,741 ton 1920–21 och 116,007
ton 1924–25. Antalet öfvervintrande arbetare
växte från 54 vintern 1917–18 till 201 vintern
1920–21 och 216 vintern 1924–25.
Fyndigheterna ha visat sig vara större, än man tidigare
antagit, men också dyrare att bearbeta. I maj
1925 inträffade en eldsolycka i grufvan, som
tvingade bolaget att tills vidare nedlägga driften. F. n.
(april 1926) är ett förslag om statsinköp under
behandling af statsmyndigheterna.
O. Sjn.

Svenska städernas förhandlingsorganisation. Se

Svenska stadsförbundet. Suppl.

’Svenska sångarförbundet. En 4:e allmän svensk
sångarfest hölls 29 juni-l juli 1923 i Göteborg
(under jubileumsutställningen) med 6,500 sångare
och l:e förbundsdirigenten H. Alívén som anfö-
rare. 2:e förbundsdirigent är 0. T. Sandberg (se
bägge af ven i Suppl.).

’Svenska sällskapet för antropologi och geo-
grafi. Vegamedaljen har vidare utdelats till K.
Rasmussen (1919), W. M. Davis (1920), Albert I
af Monaco (1922), A. Penck (1923), L. Koch (1924)
och B. A. Vilkitskij (1926). J. A. Wahlberg s medalj
i guld tilldelades K. M. Furst (1920) och G. An-
dersson (1920), i silfver A. Lagrelius (1920), G.
Yennersten (1923) och H. Westman (1925). Anders
Retzius’ medalj i guld har utdelats till A. Evans
(1920), A. Stein (1923) och J. G. Andersson (1925)
samt i silfver till E. Mjöberg (1919), K. G.
Lindblom (1920), prins Vilhelm (1922), Y. Kaudern
(1922), S. Bergman (1924) och H. Byström (1925).
Sedan 1919 utger sällskapet utom "Ymer" af ven
"Geografiska annaler", hufvudsakligen på främ-
mande språk och innehållande fackartiklar. O. Sjn.

Svenska sällskapet för medicinsk forskning,
stiftadt 18 okt. 1919, har till uppgift att under-
stödja utförandet och offentliggörandet af svenska
forskares arbeten på medicinens område samt att
mottaga och förvalta medel, som för nämnda ända-
mål ställas till dess förfogande. Föreningen består
af dels stiftande medlemmar, som inom loppet af 5
år erlägga minst 5,000 kr., dels ständiga medlem-
mar, som på en gång erlägga minst 1,000 kr., dels
årligen betalande medlemmar (årsafgift 50 kr.) och
hade 602 medl. 1924. Styrelsen består af minst
14, högst 25 led. (utom ordf.). Förslag till utdel-
ning af understödsmedel afges af en vetenskaplig
nämnd af 7 medl.; af dessa utse med. fakulte-
terna i Uppsala och Lund. Karolinska institutets
lärarkollegium samt Sv. läkaresällskapet hvartdera l
samt sällskapets styrelse 3. Årliga understödsbe-
loppet har uppgått till 20,000-30,000 kr. Sam-
manlagdt ha utdelats t. o. m. 1925 170,000 kr.
Dessutom har sällskapet från Knut och Alice W al-
lenbergs stiftelse fått mottaga 50,000 kr. att i form
af stipendier utdelas till lämpliga vetenskapsmän.
Sällskapet har gjort en betydelsefull insats särskildt
genom att understödja vetenskapliga tidskrifter och
yngre forskares arbeten. G. N-r.

’Svenska sällskapet för räddning af skepps-

brutna. Se Lifräddningsväsende äiven
i Suppl.

’Svenska teaterförbundet. Ur förbundets rä-
kenskaper ha efter 1917 utbrutits dels stiftelsen
"Höstsol, Gustaf Fredriksons ålderdomshem" (do-
nationer och eget kapital 614,909 kr. nyåret 1926),
dels understödsföreningen Svenska teaterförbundets
pensionskassa (kapital 172,227 kr. nyåret 1926).
Svenska teaterförbundets tillgångar, fördelade på
olika fonder, uppgingo vid samma årsskifte till
388,894 kr. En 3:e "studievecka" har hållits 1921.
Medlemsantalet utgör 681 (1926). N. Personne
var ordf. 1917-22, därefter E. Norée 1922-24,
efterträdd af operasångaren Henning Malm. Norée
var sekreterare 1909-22, E. Fastbom 1922-24,
efterträdd af Sv. Bergvall. Sv. B-11.

’Svenska teatern. 1. Se vidare Eanf t. Suppl.,
och Stockholms teatrar. Suppl.

Svenska tecknareförbundet, sammanslutning af
tecknare, bildades 1912 i Stockholm och eger f. n.
ett 40-tal medlemmar. Ordf. har alltifrån början
varit konstnären Erik Lange. G-g N.

Svenska teckningsläraresällskapet. Se Teck-
ningslärarnas riksförbund. Suppl.

Svenska tegelförsäljningsorganisationers cen-
tralförbund. Se Sveriges tegelindustri-
förening. Suppl.

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Fin-
land stiftades 1921 i ändamål att befordra teknisk-
vetenskaplig forskning och teknisk högskolunder-
visning på svenskt språk samt att därigenom främja
Finlands industri och tillvaratagandet af landets
naturtillgångar. Led. äro 50-80, fördelade på 7
af d.: för mekanisk-tekniska, skeppsbyggnadstekni-
ska och värmetekniska, för elektrotekniska, f or bygg-
nadstekniska, för kemisk-tekniska, för bergstekniska
och för produktions- och fabrikstekniska vetenskaper
samt för tekniska gräns- och hjälp vetenskaper och
teknisk undervisning. Akad. utger 3 skriftserier:
"Förhandlingar" (från 1922), "Meddelanden"
(från 1922) samt "Acta" (afsedd att påbörjas 1926).
Akad. har en fond för teknisk undervisning på l
mill. mark och upprätthåller en lärarplats vid Äbo
akad. Ordf. har från början varit A. 0. Aschan,
sekreterare A. E. Blomqvist. T. C.

* Svenska teknologi öreningen. Svenska teknolog-
föreningens fastighets-a.-b. träffade 1920 årtal med
A.-b. Göteborgs bank om köp af fastigheterna n:r
6, 7 och 18 i kv. Åskslaget vid Brunkebergstorg,
hvarvid i likviden ingingo egendomarna n:r 4 och
10 i kv. Stuten. Fastighetsbolaget tillträdde sin nya
egendom först l j an. 1926, men föreningen inflyt-
tade där redan hösten 1922 i lägenhet 4 tr. upp in-
rymmande restaurang samt påbyggd våning 5 tr.
upp med samlingssal, bibliotek, klubb- och kommitté-
rum samt kansli. Sedan A.-b. Svenska teknologföre-
ningens förlag öfverlåtits till ett nybildadt bolag,
A.-b. Gunnar Tisells tekniska förlag, omhänderhade
detta utgifningen af "Teknisk tidskr." 1922, men
från 1923 utges den ånyo direkt af föreningen.
2,924 ledamöter år 1925. Efter 1918 har Polhems-
medaljen utdelats 2 ggr (senast 1925). Fmn.

Svenska telegraftjänstemännens förening bilda-
de med ett par andra föreningar Trafiktjänstemän-
nens riksförbund (se d. o. Suppl.).

Svenska tidningen, svenskspråkig aftontidning i

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0370.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free