- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
669-670

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Svenska städernas förhandlingsorganisation ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

669 Svenska tidningsutgifvareföreningen-Svenska tonsättares internationella musikbyrå 670

kretsar, hvilka stått jägarrörelsen nära och efter
marsrevolutionen i Ryssland 1917 sträfvade till full-
ständig skilsmässa mellan Finland och Ryssland.
Tidningen sammanslogs 1921 med "Dagens press"
(se Mattsson, G., Suppl.), hvarvid det nya or-
ganet fick namnet Svenska pressen. De
förnämsta pennorna i det väl redigerade bladet
voro E. Grotenfelt (d. 1919) och F. Valros. O. B-n.

"Svenska tidningsutgifvareföreningen (fork. T.
U.). Se Pressföreningar äfven i Suppl.

*Svenska tobaksmonopolet, Aktiebolaget.
Kontraktet mellan staten och bolaget förnyades fr.
o. m. 1925 på 5 år. I samband därmed vidtogos
vissa ändringar med afseende på tobaksvarornas
beskattning. Tullen å oarbetad och arbetad to-
bak bortföll och inräknades i skatten, som dess-
utom höjdes. Statens inkomst å tobak inflyter nu-
mera dels i form af utdelning å statens i bolaget
investerade kapital (stamaktiekapitalet), dels i form
af skatt, å alla inom landet förbrukade tobaksvaror,
dels i form af kronoskatt. 1925 utdelade bolaget
9 proc. å preferensaktierna och 31 proc. å stam-
aktierna; det inbetalade i skatt under kalenderåret
1925 51,432,922,28 kr. samt i form af kronoskatt
3,459,000 kr. Staten uppbar s. å. från bolaget
63,882,000 kr. Sedan bolaget började sin verk-
samhet (l juni 1915) till 31 dec. 1925, har stats-
verket från detsamma mottagit i rundt tal
535,727,000 kr.; i detta belopp ingår jämväl tull
för oarbetad och arbetad tobak. 1925 inlöste bola-
get sitt obligationslån å 20 mill. kr. Af vinstme-
del ha afsatts till reservfond 4,6 mill. och till
pensionsfond 11 mill. kr., hvaraî 31 dec. 1925
å pensionsfondens konto kvarstå 9,289,439 kr.

Tillverkningen bedrefs 1925 vid 11 fabriker (den
största i Stockholm), förlagda på 10 orter. För-
säljningskontor finnas på 17 platser.

Försäljningen af bolagets egen tillverkning och
import 1925 utgjorde (i af rundade tal):

Antal st. eller kg. Kr.

Cigarrer ............. 39,477,000 st. 8,812,000

Cigarrcigarretter .. 136,830,000 » 15,870,000

Cigarretter ......... 1,084,937,000 » 45,028,000

Röktobak ............ 1,029,000 kg. 19,069,000

Tuggtobak ......... 224,000 » 3,256,000

Snus ................. 5,310,000 » 21,742,000

113,777,000

Tobakshandlarnas import s. å., hvarå bolaget
uppburit licens, utgjorde (i af rundade tal):

Antal st. eller kg. Kr

Cigarrer ............. 9,434,000 st. 3,512,000

Cigarrcigarretter .. 12,127,000 » 1,836,000

Cigarretter ......... 105,760,000 » 8,052,000

Röktobak ........... 75,000 kg. 2,931,000

Tuggtobak ......... 100 » 4,000

Snus ................. 100 3,000

16,338,000

Litt.: M. Marcus, "Det svenska tobaksmonopolet.
En undersökning af dess verksamhet 1915-1922"
(1924). P.N-t.

Svenska tonsättare, Föreningen, är en
sammanslutning af svenska tonsättare for att till-
varataga deras konstnärliga och ekonomiska intres-
sen. På kallelse af H. Alf ven, K. Atterberg, Nät.
Berg, R. Liljefors, 0. Lindberg, T. Rangström och

V. Stenhammar bildades i mars 1914 en förening
af tonsättare med intressen särskildt för större
musikformer. Denna förening förde under några
år en tillvaro i tysthet. 1918 väcktes förslag om
att lägga föreningen på en bredare grundval, och
vid sammanträde 29 nov. 1918 bildades Förenin-
gen Svenska tonsättare, som antog stadgar i april
1919. Dess närmaste uppgifter blefvo att afge
yttranden ang. lagen om litterär och musikalisk
eganderätt samt att upprätta en ekonomisk byrå
för att tillvarataga tonsättarnas auktorsrättigheter,
hvilken konstituerades i sept. 1923; se Svenska
tonsättares internationella musik-
byrå ("Stim"). Suppl. Af Stims nettovinst dis-
ponerar Föreningen Svenska tonsättare 10 proc.,
som förvaltas såsom understödsfond. - Vidare har
föreningen aflåtit skrifvelse till K. M:t med begä-
ran om höjande af statsanslaget till stipendier
o. s. v. åt svenska tonsättare, skrifvelse med be-
gäran om undersökning af K. teaterns konstnärliga
skötsel - hvilken undersökning föranledde chefs-
skiftet vid ingången af 1924 - samt skrifvelse i
af styrkande riktning i anl. af ifrågasatt samverkan
mellan K. teaterns och Konsertföreningens orkestrar.
Ordf. var 1918-24 N. Berg (se Rexroth-
Berg. Suppl.), efterträdd af K. Atterberg. I
förarbetena till Stims grundande nedlade den förre
ett berömvärdt nit. Styrelsen, som har sitt säte
i Stockholm, består af ordf., sekreterare, skatt-
mästare samt ytterligare 2 led., valda för 3 år.
Sekreterare är sedan 1918 P. Yretblad (se
denne). P. V.

Svenska tonsättares internationella musikbyrå
(fork. Stim), Föreningen, en i Stockholm
1923 bildad, registrerad förening u. p. a., har till
ändamål i hufvudsak att i sina medlemmars in-
tresse ekonomiskt nyttiggöra den rätt att offentli-
gen utföra musikaliskt verk, som enligt lag till-
kommer detsammas tonsättare, förläggare, bear-
betare eller dessas rättsinnehafvare, äfvensom att
lagligen beifra intrång på samma rätt. Förenin-
gens medlemmar äro i och med inträdet skyldiga
att å föreningen öfverlåta alla de rättigheter, som
de enligt lag ega till sina verk. Föreningen kan
sedermera meddela tillstånd till offentligt utfö-
rande i konsertsalar, restauranger, biograf teatrar
o. s. v. samt utförande genom rundradio. Musik-
dramatiskt verk och för skådespel särskildt kompo-
nerad musik, utförd på teater, omfattas emellertid
ej af föreningens verksamhet, och t. ex. äldre och
nyare klassiska verk i originalsättning, äfven Wag-
ners, gå likaså fria. Tillstånd till offentligt ut-
förande kan lämnas för särskildt tillfälle och beträf-
fande visst verk, men vanligen uppgöres kontrakt
mellan föreningen och innehafvaren af vederbörande
musiketablissemang, hvarigenom den senare berätti-
gas att mot erläggande af utföranderättsafgiîter
(enligt taxa) använda föreningens hela repertoar.
Med A.-b. Radiotjänst är särskildt aftal träffadt.

I ett flertal kulturländer finnas föreningar med
samma ändamål som Stim. Alla dessa samman-
slutningar ha inbördes förbundit sig att bevaka
hvarandras rättigheter inom resp. länder, och med-
lemmarna i hvarje sammanslutning bli därigenom
anslutna till de of riga. På så sätt företräder exem-
pelvis Stim i förevarande afseende praktiskt taget

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0371.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free