- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
671-672

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Svenska städernas förhandlingsorganisation ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

71

Svenska trafikförbundet-Svenska vitterhetssamfundet

672

verk. - Föreningens styrelse består af 5 led. med
2 suppleanter. Af föreningens inkomster hvarje år
skola, sedan kostnaderna för verksamheten afdra-
gits, viss del afsättas till reservfond och viss del
till en understödsfond. Ang. dispositionen af den
senare eger Föreningen Svenska tonsättare (se d. o.
Suppl.) bestämma. Hvad som därefter återstår
fördelas (enligt därom af styrelsen fastställda grun-
der) mellan dem, hvilkas verk under året utförts,
såväl de till utföranderättsafgifter berättigade inom
landet som ock utländska berättigade; de senare
få sina andelar genom de med Stim samarbetande
utländska organisationerna, från hvilka Stim i sin
tur får mottaga sådana afgifter. E- F-t.

Svenska trafikförbundet är fr. o. m. 1921 nam-
net på Turisttrafikförbundet. Se
Turistväsen (äfven i Suppl.).

’Svenska transportarbetareförbundet. Sjöfol-
ket, som från början deltagit i förbundets bildande,
råkade under och efter storstrejken 1909 i upplös-
ningstillstånd. Det reorganiserades 1914 i 2 själf-
ständiga från Svenska transportarbetareförbundet
fristående, separata organisationer Svenska
eldareunionen (se d. o.) och Svenska
sjömansunionen, hvilka ega sammanlagdt
omkr. 10 à 11 tusen medl. Svenska transportar-
betareförbundet omfattade vid 1925 års slut 15,493
medl., fördelade på 138 af delningar. En stark
konsolideringstendens har under senaste år gjort
sig gällande, i det att mindre af delningar frivilligt
sammanslutit sig till större enheter. Antalet sär-
skilda kollektivaftal uppgick vid årsskiftet 1925
-26 till ett 220-tal. Ch.Lindley.

’Svenska trävaruexportföreningen. Ändrade
stadgar antogos 1919. Föreningen har 3 underafd.:
A.-b. Träfraktbyrån, Svenska propsexportörernas
förening och Fiskerikontoret. I de viktigare träim-
portländerna har föreningen tillsatt experter med
uppdrag att vid tvister på aflastares anmaning upp-
träda som arbitratorer. Sådana experter finnas
(1926) i Frankrike, Belgien, Storbritannien, Dan-
mark, Spanien, Portugal, Nord-Amerika, Tyskland
och Holland. Af 1925 års export af sågade och
hyflade trävaror, 994,551 stds, belöpte sig omkr.
850,000 stds (86 proc.) på exportörer anslutna till
föreningen. För 1926 utgjorde af giften för med-
lemmar, som skeppat minst 1,000 stds, 14 öre för
hvarje skeppad eller till annan medlem såld std,
för öfriga 140 kr för enhvar. Medlemsantalet
utgör (1926) 99, hvaraf 96 skeppande. Budgeten
balanserade 1925 på omkr. 153,000 kr. Fmn.

Svenska turbinfabriksaktiebolaget Ljungström
bildades 1913 efter inköp för Sverige, Norge, Dan-
mark, Finland och Ryssland af tillverkningsrätten
å de aî A.-b. Ljungströms ang turbin (se d. o.
Suppl.) egda uppfinningarna. Bolaget, hvars aktie-
kap. är 6 mill. kr., har sin verksamhet förlagd till
Finspång med kontorslokaler i slottet där. Genom
detta bolag har ett stort antal turbiner, efter bola-
gets begynnelsebokstäver kallade STAL-turbiner,
såväl stationära som till fartygsinstallationer, för-
sålts. De först tillverkade turbinerna voro afsedda
för drifvande af elektriska aggregat, men sedermera
ha äfven för direkt fartygsdrift särskildt lämpade,
med backgångsanordning medelst kugghjulsutväxlin-
gar utrustade turbiner levererats. Bolagets direk-
tör var de första tre åren uppfinnaren, Birger

Ljungström, och samtidigt tjänstgjorde dennes bro-
der, Fredrik Ljungström, som öfveringenjör. Bola-
gets aktiemajoritet inköptes i slutet af 1916 af All-
männa svenska elektriska aktiebolaget (se d. o.
Suppl.), hvarefter dir?ktörsbefattningen upprätt-
hållits först af I. Hahne och sedermera af Gf. J.
Lejre. fmn.

’Svenska turistföreningen, Svenskaturist-
föreningens årsskrift. Se Turistvä-
sen (äfven i Suppl.).

’Svenska tändsticksaktiebolaget. Aktiekapita-
let ökades 1923 till 90 mill. kr. och 1924 till
180 mill. kr. Reservfonden uppgick 31 dec. 1925
till 81,541,081 kr. Efter driftkoncentration bedrif-
ves tändstickstillverkning f. n. vid 14 fabriker i
Sverige, sysselsättande omkr. 6,000 arbetare, hvar-
till komma 2,000 i bihandteringar. Bolaget har
upprättat dotterbolag dels för fabriksdrift, dels för
försäljning af tändstickor och råmaterial i de flesta
europeiska länder och dessutom i Nord- och Syd-
Amerika, Australien, Japan, Kina, Brittiska och
Holländska Indien m. fl. länder. Ett antal af dessa
fabriker eges af International Match corpora-
tion (New York) med ett sammanlagdt kapital af
60 mill. doll., hvaraf Sv. tändsticks-a.-b. innehar
majoriteten. Genom nämnda " Corporation" eger
och kontrollerar bolaget 75 fabriker i Europa och
andra världsdelar. 1925 träffade bolaget tills, med
International Match Corporation öfverenskommelser
med republikerna Polen och Peru ang. öfverta-
gande af tändsticksmonopol i dessa länder. Bola-
get är i sin bransch världens ojämförligt största
företag, ty 1/a af världens tändstickstillverkning
står under dess inflytande. Det tillverkar 10 mil-
liarder askar om året med i genomsnitt 60 stickor
per ask, motsvarande 30,000 stickor per sekund
eller l tändsticka om dagen för hvarje människa
på jorden. L. Z-n.

’Svenska uppfinnareföreningen. En "teknisk
nämnd" har inrättats, som biträder styrelsen vid
af gif vande af råd och upplysningar i uppfinnar-
angelägenheter. Sedan 1923 utöfvar föreningen be-
dömande af ansökningar till den s. å. offentliggjorda
"Jönköpings tändsticksfabriks, Arvid Sjöbergs och
Alex. Lagermans fond för understöd åt medellösa
svenska uppfinnare inom mekanikens område" (be-
gynnelsekapital omkr. 240,000 kr.), donerad af A.
Lagerman (se d. o.) och hans maka samt förvaltad
af Jönköpings stadsfullmäktige. Föreningen har 4
representanter (3 ord. och l suppleant) i delegatio-
nen för Tekniska museet i Stockholm. 476 medl.
1925. Chr. S.

Svenska vanföreanstalternas centralkommitté.
Se Vanförevård.

*Svenska vattenkraftföreningen har sökt sprida
kännedom om 1918 års vattenlag och dess tillämp-
ning genom att i sin publikationsserie införa bely-
sande domar, hvarjämte uttalanden gjorts om la-
gens tillämpning, när detta fallit inom föreningens
kompetensområde. Yttranden och framställningar
ha afgetts rörande lagförslag m. m., hvarjämte för-
eningen uppmärksamt följt den allmänna utvecklin-
gen af landets kraftförsörjning och gjort framställ-
ningar i anslutning härtill. Vid årsskiftet 1925
-26 utgjorde antalet publikationer 178. C. K.

"Svenska vitterhetssamfundet hade dec. 1925

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0372.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free