- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
693-694

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sverige ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

693

Sverige (Försvarsväsen)

694

Norrbottens artillerikår, hvardera med 2 batt.,
Annéartillerireg. med l div. med 3 15 cm. haubits-
batt., l div. med 2 10 cm. kanonbatt. och l div.
med 2 21 cm. haubitsbatt. samt l ballongbatt., Luít-
värnsartillerireg. med 4 luftvärnskanonbatt. och l
strålkastarbatt. samt Bodens artillerireg. med 3
båt. om 2 fästningsart.-komp. Ingenjör trupp er: 2
fälting.-kårer om 2 (resp. 3) fälting. komp., 2
(resp. 1) krigsbrokomp., l íästningsing.- och l tyg-
komp., Fälttelegrafkâren med 2 fälttelegraf-, 2
radio- och l tygkomp., Bodens ing.-kår med l fält-
ing.-, l krigsbro-, l telegraf- och l tygkomp.
Trängtrupper: 4 trängkårer om l träng-, l bil- och
l sjukvårdskomp. Intendenturtrupperna: 3 komp.
Af högre truppförband skola finnas 4 arméfördel-
ningar, of re Norrlands trupper och Gotlands trup-
per. I hvarje arméfördelning ingå 4 inf.-reg., l
kav.-reg., l art.-reg. och l trängkår, hvartül
komma vissa truppförband ur artilleriet, ingenjör-
och intendenturtrupperna. Ang. de båda öíver-
skjutande inf.-reg. är intet bestämdt. Till öíre
Norrlands trupper hänföras Norrbottens och Väster-
bottens reg., l skvadron ur Norrlands dragonreg.,
Norrbottens art.-kår, Bodens art.-reg., Bodens ing.-
kår och tredje int.-komp. Gotlands trupper utgö-
ras af Gotlands inf .-kår och Gotlands art.-kår. Hela
landet indelas i 4 arméíördeln.-områden, öfre Norr-
lands och Gotlands militärområden. Arméfördeln.-
stabernas tjänstgöringsstationer förutsättas bli Häl-
singborg, Sköfde, Stockholm och Östersund. Ang.
militärbefälhafvarens för öfre Norrland tjänstgö-
ringsstation är intet bestämdt. Generalstaben skall
bestå af l chef och 53 gen.-stabsoff. samt civil per-
sonal. Inspektörerna för inf.-, kav.-, art. och trän-
gen bibehållas, men beställningen som insp. för
milit.-läroverken indrages. Fortifikationen skall utgö-
ras af l chef, 8 stabsoff., ing.-trupperna och en del
öfrig personal. - Fredsstyrkan utgöres af 1,677
officerare, 386 civilmilitärer, 1,022 underoffice-
rare, 544 musikpersonal, 6,217 underbefäl, volon-
tärer och beställningsmän, tills. 9,846 personer.
Årskontingenten af armén tillhörande värnpliktiga
utgör 23,283 man.

Under tiden för beväringsrekrytskolan vid inf. (90
dagar) ökas styrkan med en årsklass värnpliktiga,
begränsad till 23,283 man, och under repetitions-
öfningarna med ytterligare en årsklass. Antalet
stamhästar utgör vid kavalleriet 130 per skvadron,
hela antalet vid armén 4,460. - Rekryteringen
sker för massan af arméns personal genom värn-
pliktslagen af 12 juni 1925. Värnplikten íullgöres,
som förut, i beväringen och landstormen, och tjän-
stetiden är af ven densamma. Värnpliktig, som inne-
haft fast anställning vid hären, marinen eller flyg-
vapnet eller deras reserver under minst två år (i
vissa fall kortare tid) och som därefter öf.verförts till
linjetjänst, tillhör, så länge han kvarstår i bevä-
ringen, dess första uppbåd. Värnpliktiga studenter
och likställda samt medicinskt utbildade tillhöra
första uppbådet under hela sin tjänstetid i bevärin-
gen, resp. hela sin utbildningstid. Kikets af nya
härordningen betingade indelning i inskrifnings-
och rullföringsområden är ännu icke verkställd.
Vapenför värnpliktig uttages vid inskrifningen tiîl
linjetjänst eller till ersättningsreserven. Af till
linjetjänst uttagna tilldelas 23,283 hären, 3,400
marinen och 700 flygvapnet, vissa kategorier (stu-

denter m. fl.) häri ej inräknade, öfriga värnplik-
tiga tilldelas ersättningsreserven, hvars hufvudsak-
liga uppgift är att i fred utföra handräcknings-
tjänst. Vid mobilisering ingå ersättningsreservens
värnpliktiga i depåerna. Från värnpliktens fullgö-
rande i fredstid írikallas icke vapenföra samt vissa
andra (på grund af familjeskäl). Tjänstgöringsti-
den omfattar: vid infanteriet 90 dagars l:a tjänst-
göring och 2 rep.-öfningar om 25 dagar, tills. 140
dagar (underbefäl och fackmän ha tills. 225 dagars
utbildning), vid kavalleriet, artilleriet och ingen-
jörtrupperna 140 dagars l:a tjänstgöring och 2 rep.-
öfningar om 30 dagar samt vid trängen och inten-
denturtrupperna (flertalet) 115 dagars l:a tjänstgö-
ring och l rep.-ofning om 25 dagar. Af studenter
och likställda erhålla befälsel?ver vid inf., träng-
och int.-trupperna 235 dagars l:a utbildning och
delta i l rep.-ofning om 25 dagar samt vid öfriga
truppslag resp. 230 och 30 dagars utbildning.
Värnpliktiga tillhörande ersättningsreserven un-
dergå 140 dagars utbildning i en följd. Första in-
ställelsen sker i allmänhet vid inf. omkr. 10 juni
och vid specialtruppslagen omkr. 18 april. Vissa
värnpliktskategorier vid inf. och fästn.-art. undergå
vinterutbildning med början i okt. Landstormen
har inga öfningar i fredstid. - Det fast anställda
manskapet rekryteras enligt förut gällande grunder,
men minimiåldern är sänkt till 17 år. Utbildningen
af volontärerna sker vid följande skolor: rekryt-
skola (10 mån.), korpralskola (71/» mån.), furirskola
(4 mån.), förberedande underofficersskola (71/* mån.)
och underofficersskola (18 mån.). De båda sist-
nämnda anordnas centralt och förläggas tillsam-
mans. Underofficersskolan aíser äíven att meddela
undervisning i de ämnen, som ingå i realskolexa-
men. De elever, som erhållit hufvudbetyget "med
beröm godkänd" samt förvärfvat kunskaper i vissa
ämnen (svenska, ett främmande språk och matema-
tik, ev. fysik och kemi) motsvarande studentexa-
men å latin-(ev. real-)linjen, kunna antagas till ele-
ver vid krigsskolan och efter fullständig officerskurs’
genomgående utnämnas till officerare. För att un-
derlätta förvärfvandet ai nämnda kunskaper anord-
nas en officerselevskola af l1/? månads varaktig-
het. För underbefäls och underofficerares befordran
till officerare i reserven fordras genomgående af
reservofficerskurs vid krigsskolan. Till denna kunna
beordras underbefäl och underofficerare, som med
hufvudbetyget "med beröm godkänd" genomgått
underofficersskolan och förvärfvat allmänbildning
motsvarande realskolexamens. Officerskårens rekry-
tering samt officersaspiranternas rekryt- och under-
officersutbildning sker f. ö. efter samma grunder
som förut. För att underlätta rekryteringen af offi-
cers- och underofficerskårerna vid i Boden förlagda
truppförband skola kompaniofficerare och under-
officerare vid dessa erhålla rätt att efter vissa
års tjänst erhålla transport till annat truppför-
band. Officerskursen vid krigsskolan tar sin bör-
jan i okt. och varar 18 månader. Artilleri- och
ingenjörhögskolans allmänna kurser bli 2-åriga.
– Beväpningen utgöres af 6,5 mm. mausergevär
m/1896 och 6,5 mm. mauserkarbiner m/1894, 9 mm.
pistoler, system Browning, m/1907, 6,5 mm. kul-
sprutor, system Schwarzlose, m/1914, 6,5 mm. flyg-
plankulsprutor, system Browning, m/1922, 6,5 mm.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0383.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free