- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
695-696

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sverige ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

695

Sverige (Marinen)

690

granatkastare m/1918 med lätt och tung vinggranat,
handgranater m/1918 m. m., 7,5 cm. fältkanoner
m/1902, 10,5 cm. fälthaubitser m/1910, 10 cm.
kanoner m/1917, 12 cm. kanoner m/1885-1912,
21 cm. haubitser m/1917, alla af Krupps system
utom fälthaubitserna (af Bofors’), 7 cm. luftvärns-
kanoner m/1917, 1918 samt äldre fält- och fäst-
ningspjäser m. fl. - Beklädnad. Fältuniformen
m/1910 ersattes af uniform m/1923, bestående af
mjuk mössa med skärm, vapenrock (lifskuren med
ytterfickor) samt lång- eller ridbyxor (spetsbyxor)
utan passpoaler, allt af grå-brun-grönt kläde. Uni-
formen är af samma snitt som italienska fältunifor-
men. Till densamma bäres grå (i fred äfven mörk)
kappa m/1910. - Remonteringen besörjes af in-
spektören för kav. med biträde af en remonterings-
nämnd, bestående af 3 led. samt 4 suppleanter.
Remontdepåernas antal begränsas till 2 (Herre-
vadskloster och Gudhem). - Arméns budget ut-
gör för räkenskapsåret 1925-26 99,004,386 kr.,
hvaraf 78,199,686 kr. ord. kostnader. Enligt 1925
års försvarsordning skulle de årliga normala or-
ganisationskostnaderna för landtförsvaret utgöra
58,258,000 kr. och de e. o. kostnaderna 1,200,000
kr. Därtill komma engångskostnader för mate-
rielanskaffning (i medeltal för åren 1926-36):
2,165,000 kr. samt övergångskostnader (i medeltal
för åren 1926-36): 4,250,000 kr. Under de första
öfvergångsåren tillkomma dessutom för öfvergångens
genomförande vid armén tills. omkr. 3,700,000 kr.
- övergången till nya organisationer skall ordnas
i 2 omgångar: 1) genom allmän kaderminskning
och begränsning i öfrigt af de nuv. truppförbanden
med början vintern 1925-26 utom beträffande in-
dragning af öfvertaliga officerare och underoffice-
rare, hvilken skall verkställas först omedelbart efter
repetitionsöfningarna hösten 1926; 2) genom in-
dragning áî öfvertaliga truppförband, hvilken skall
ega rum omedelbart efter repetitionsöfningarna på
hösten 1927. Möjligen kommer indragningen af den
öfvertaliga officers- och underofficerspersonalen att
uppskjutas. Den för hvardera öfvergångsperioden
öfvertaliga off.- och underofficerspersonalen öfver-
föres omedelbart till "öfvergångsstat" (frivilligt
eller med tvång). Den, som frivilligt öfvergår,
skall intill uppnådda 50 år under hvarje 2-års-
period tjänstgöra det dagantal, som svarar mot
en repetitionsöfning vid vederbörligt truppslag.
Tvångsvis öfverförd beställningshafvare skall årli-
gen tjänstgöra minst det dagantal, som motsvarar
en repetitionsöfning vid vederbörligt truppslag. Ä
öfvergångsstat eger, med vissa undantag, icke nå-
gon annan befordran rum än i regemente (kår
o. s. v.). Frivilligt öfverförd åtnjuter 75 proc. af
vid öfverföringen innehafd lön intill uppnådd pen-
sionsålder. För tvångsvis öfverförd, som åtnjuter
full lön enligt vissa i vederb. författning angifna
grunder, kan befordran till högre lönegrad eller
uppflyttning till högre löneklass ega rum. H. J-dt.
Marinen (sp. 1179). A. Flottan utgöres f. n.
(1926) af följande fartyg, då de under byggnad
varande medräknas: 10 pansarskepp (kustflottan 4,
lokalstyrka 3, materielreserv 3), 5 kryssare (5:0:0),
12 jagare (10:0:2), 27 torpedbåtar (8:12:7),
4 motortorpedbåtar (0:4:0) och 19 u-båtar
(9:10:0), förutom ett antal depåfartyg, vedett-
båtar, trängiartyg m. m. Sammanlagda tontalet af

flottans stridsfartyg, u-båtarna oräknade, är omkr.
77,000 ton. - Officerskårens stam utgöres enligt
1925 års försvarsordning af 304 officerare, nämli-
gen 5 flaggmän, 7 kommendörer, 17 kommendörkap-
tener af l:a graden och 18 af 2:a graden, 111
kaptener, 100 löjtnanter samt 46 underlöjtnanter
och fänrikar. Antalet officerare på öfvergångsstat
och i reserven uppgår till omkr. 390. - Under-
officerskårens stam utgöres enligt 1925 års försvars-
ordning af 172 flaggunderofficerare och 346 under-
officerare af 2:a graden. - Flottans värnpliktigas
öfningstid är 200 (140) dagar för till linjetjänst
(ersättningsreserven) uttagna, dock att värnplik-
tiga, som aflagt styrmans-, maskinist- eller högre
examen vid navigationsskola, samt för flottan ut-
tagna ingenjörer, intendenter och läkare äro skyl-
diga att tjänstgöra 260 dagar, öfningstideii full-
göres i regel i en följd. D. L-t.

B. Kustartilleriet har genom statsmakternas beslut
1925 fått en i många afseenden förändrad organisa-
tion. Det är afsedt att bemanna rikets kustfästnin-
gar samt att i vissa fall i krigstid upprätta lokalt
försvar åt sjösidan af oskyddade kustorter, ankar-
platser m. m. Det omfattar den personal samt
omhänderhar den artilleri-, min-, stridsbelysnings-
och förbindelsemateriel m. m., som för nämnda än-
damål anses erforderlig. Fr. o. m. l no v. 1926 skola
rikets kustfästningar vara Vaxholms och Karls-
krona fästningar (l:a klass kustfästningar) samt
Älfsborgs och Hemsö fästningar (2:a klass kustfäst-
ningar). Vidare skall personalen utom vapencheíen
vara fördelad på 2 reg., Vaxholms och Karlskrona
kustartilleriregementen, af sedda för bemanning af
samt förlagda i resp. Vaxholms och Karlskrona fäst-
ningar. Från Vaxholms reg. afdelas ett detachement
till Hemsö fästning och från Karlskrona reg. ett till
Älfsborgs fästning, hvartdera omfattande en mindre
personalstyrka, af sedd för tillsyn och materielvård.
– Officerskårens stam skall fr. o. m. l nov. 1926
bestå af 96 personer: l generalsperson (chef för
kustartilleriet), 2 öfverstar, 4 öfverstelöjtnanter, 7
majorer, 32 kaptener, 34 löjtnanter samt 16 under-
löjtnanter och fänrikar. Härtill kommer ett antal
officerare på öfvergångsstat. - Reservstaten skall
uppta 2 reg:ts- och 6 komp.-officerare. I reserven
finnas f. n. 72 officerare. Reservofficerskåren rekry-
teras från reservofficersaspiranterna, som efter full-
gjord första tjänstgöring som värnpliktiga studenter
vid kustartilleriet antas af dess chef efter ansökan.

- Underofficerskårens stam omfattar 32 underoffi-
cerare af l:a och 63 af 2:a graden. Härtill kom-
mer ett betydande antal underofficerare på öfver-
gångsstat. För utnämning till underofficer erfor-
dras 3 års tjänstetid såsom flaggkorpral (se nedan).

- På reservstat äro 5 underofficersbeställningar
uppförda. Antalet underofficerare i reserven utgör
f. n. 61, hvartill komma 15 till underlöjtnanter i
marinen utnämnda pensionerade underofficerare. -
Stammanskapet skall utgöras af 60 flaggkorpraler,
212 korpraler och 352 meniga, fördelade på 9 artil-
leri-, 4 min- och 2 yrkeskomp. De menige utgö-
ras af l:a, 2:a och 3:e klass kustartillerister. För
utnämning till flaggkorpral på stat fordras genom-
gången fullständig underofficersskola med realskole-
kompetens i svenska, engelska, matematik, fysik,
kemi, historia och geografi. Manskapets utbildning

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0384.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free