- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
701-702

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sverige ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

701

Sverige (Historia)

702

Sveriges hjälp åt de af Världskrigets olyckor hem-
sökta länderna (îrån 1919) se Internationella
föreningen Kädda barnen. Suppl.,
Krigsbarn. Suppl., och S j u k v å r d. Suppl.,
sp. 317; jfr äfven Samaraexpeditionen.
Suppl, och Sainaritergåfvan. Tillägg.

De kommunala representationerna och landstin-
gen upplöstes, och val skedde efter de nya bestäm-
melserna 1919, hvarvid socialdemokraterna kraftigt
gingo fram på högerns bekostnad. Äfven Första
kammaren upplöstes, och nyvalen dit hösten 1919
medförde upphörandet af högermajoriteten; valda
blefvo 38 högermän, 8 medlemmar af jordbrukar-
nas riksförbund, 11 af bondeförbundet, 41 liberaler,
49 socialdemokrater och 3 vänstersocialister. - En
urtima riksdag sammankallades till 4 aug. 1919.
Den antog en provisorisk lag - gällande t. o. m.
1923 - om begränsning af arbetstiden till 48 tim-
mar i veckan, men med undantag för bl. a. jord-
bruket (jfr Åttatimmarsdag). Vidare be-
slöts afveckling af spannmålsregleringen äfvensom
en provisorisk minskning af de värnpliktiges öf-
ningstid, hvilket sistnämnda beslut med vissa än-
dringar upprepades af riksdagarna 1920-25.
Minskningen var ett förberedande steg till den
definitiva inskränkning af försvarsorganisationen,
som särskildt vänsterpartierna ansågo möjlig med
hänsyn till det nya utrikespolitiska läget. För ut-
arbetande af förslag till ny härordning tillsatte re-
geringen nov. 1919 en försvarsrevision under ord-
förandeskap af S. H. Kvarnzelius. - I viss mån
försvagades ministären genom V. Rydéns och A.
Schottes utträde ur denna i slutet af 1919. Civil-
minister blef landshöfding F. Holmquist (liberal),
ecklesiastikminister läroverksadjunkten Olof Olsson
(socialdemokrat). - Under riksdagen 1920 brast
endräkten mellan de liberala och de socialdemokra-
tiska statsråden på frågan om kommunal skattere-
form. Utbrottet af krisen uppsköts, till dess riks-
dagen godkänt propositionen om S:s anslutning till
Nationernas förbund (se d. o. Suppl.), hvarefter
koalitionsregeringen af gick. Bran ting bleí statsmi-
nister och bildade S:s första rent socialdemokratiska
ministär, i hvilken E. Palmstierna blef utrikes-, ö.
Undén justitie-, redaktör P. A. Hansson krigs- och
Thorsson finansminister. Regeringsskiftet egde rum
10 mars 1920. Under sommaren af gick Undén och
efterträddes af häradshöfding A. Åkerman, och då
samtidigt den nya indelningen af departementen
trädde i kraft, bleí Hansson försvars-, konsultativa
statsrådet R. Sandler finans- och Thorsson handels-
minister. - Regeringen lyckades icke lösa kommu-
nalskattefrågan vid riksdagen 1920, men kvarstod
tills vidare, emedan Ålandsfrågan (se Åland, sp.
993 ff.) var akut. Riksbanken befriades ånyo från
skyldigheten att inlösa sedlar med guld. Riksda-
gen antog en ny Gifter m ålsbalk och flera i sam-
band därmed stående äktenskapslagar, upphäfde
krigskonjunkturskatten och beslöt inrättandet af
ett riksräkenskapsverk (se d. o. Suppl.). Under
sommaren tillsatte regeringen en kommitté för socia-
liseringsfrågan (jfr Socialisering. Suppl.),
en för industriell demokrati och en för statskon-
troll öfver truster.

På hösten nåddes S. af den oerhörda ekonomiska
kris med våldsamma prisfall, som var bakslaget
efter krigsårens högkonjunktur. Exporten af trä,

järn m. m. lamslogs, samtidigt med att importen
från valutasvaga länder oerhördt ökades. Krisen
nådde sin höjdpunkt 1921 och förlängdes genom
Ruhrockupationen 1923. Dess efterverkningar, låg-
konjunktur och arbetslöshet, äro ännu icke öfver-
vunna.

Andrakammarvalen 1920, som, äfven de, skedde
enligt de gamla bestämmelserna, enär de nya ännu
ej blifvit definitivt antagna, medförde vinster íör
högern och Bondeförbundet på vänsterpartiernas
bekostnad. Branting föreslog liberalerna regerings-
koalition, men fick afslag, hvarefter ministären aí-
gick. 27 okt. efterträddes den af en ämbetsmanna-
ministär med landshöfding Louis De Geer som stats-
minister, envoyén H. Wrangel utrikes-, professor
B. Ekeberg justitie-, generalmajor K. S. V. Ham-
marskjöld försvars- och bankdirektör H. Tamm fi-
nansminister. För att få budgeten att balansera
framlade ministären förslag om en kaffetull, som
emellertid förkastades af riksdagen, hvarpå finans-
ministern af gick, snart följd af statsministern, öf-
riga statsråd kvarstodo, och ministären reorgani-
serades 23 febr. 1921 med landshöfding 0. von
Sydow som statsminister och direktör K. J. Beskow
som finansminister. Riksdagen 1921 förkastade en
proposition om viss ökning af de värnpliktiges öf-
ningstid, hvarpå försvarsministern af gick och efter-
träddes af kommendörkapten 0. E. Lybeck. - Vid
denna riksdag utsago kamrarna själfva för första
gången talmän och vice talmän. Som hvilande
antogos förslag om värnpliktsstreckets afskaífande
och om konsultativ folkomröstning (se Referen-
dum. Suppl.). Ny konkurslag antogs. Dödsstraf-
fet afskaffades (utom i krigslagen). Stora anslag
beviljades till bekämpande af arbetslösheten. Om-
sättnings- och utskänkningsskatten på spritdrycker
fördubblades. Regeringens förslag om höjning af
industritullarna till skydd mot öfvermäktig utländsk
konkurrens förkastades. - Socialdemokratiska vän-
sterpartiet (se Vänstersocialister äfven

1 Suppl.) splittrades i febr. 1921 i en minoritet, som
behöll detta partinanm, och en majoritet, som antog
namnet Sveriges kommunistiska parti
(se d. o. Suppl.). Däremot beslöt s. å. Jord-
brukarnas riksförbund att uppgå i Bondeförbundet
(se d. o. Suppl.).

Enligt öfverenskommelsen vid författningsrevisio-
nen egde nyval rum till såväl Första som Andra
kammaren 1921. Väljarkåren till Andra kammaren
hade vuxit från 19,3 proc. af folkmängden 1911 till
54,3 proc. De socialistiska partierna vunno vid
valen på de borgerligas bekostnad. Första och An-
dra kammarens sammansättning blef 40 resp. 61
höger, 18 resp. 21 bondeförbundare, 38 resp. 41
liberaler, 50 resp. 93 socialdemokrater, l resp. 6
vänstersocialister och l resp. 7 kommunister samt

2 resp. l vildar. Regeringen af gick, och Branting
bildade som stats- och utrikesminister sin andra mi-
nistär med Åkerman som justitie-, Hansson för-
svars-, Herman Lindqvist social- och Thorsson fi-
nansminister. Minìstärskiftet egde rum 13 okt. -
Riksdagen 1922 beviljade stora anslag mot arbets-
lösheten, men redan nu yppade sig frågan, om
understöd skulle lämnas till sådana arbetslösa, som
vägrade mottaga arbete i stället íör strejkande eller
på annat sätt i konflikt indragna arbetare. - I lik-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 19:30:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0387.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free