- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
703-704

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sverige ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

703

Sverige (Historia)

704

erkänt ryska sovjetregeringen och följaktligen icke
haft diplomatisk representation i Ryssland, men
privata handelsaftal hade slutits mellan svenska
och ryska korporationer, önskvärdheten att fa-
stare återknyta de ekonomiska förbindelserna med
Ryssland föranledde regeringen att för riksdagen
framlägga förslag om godkännande af ett handels-
aftal med sovjetregeringen, men utan de jure-
erkännande af denna och med förbehåll för ska-
deståndsanspråk. Emellertid afslog riksdagen pro-
positionen. Samma öde rönte en proposition om
rätt för K. M:t att under vissa villkor och på
tillstyrkan af en särskild valutanämnd antingen
pålägga utländsk vara en valutaafgift, motsva-
rande högst 500 proc. af tullen, eller tillämpa
licenssystem. För att underlätta de bankrekon-
struktioner, som blefvo en följd af den svåra eko-
nomiska krisen, medsaf riksdagen tillhandahål-
landet åt "A.-b. Kreditkassan av år 1922" af
en garantifond å 50 mill. kr. (se K r e d i t k a s-
san. Suppl.). Grundlagsändringar om värn-
pliktsstreckets upphäfvande och om rådgifvande
folkomröstning godkändes definitivt, hvarjämte be-
slöts, att dylik folkomröstning skulle ske i frågan
om rusdrycksförbud. Denna egde rum 27 aug.
s. å. och gaf en knapp majoritet mot förbudet (se
Nykterhetsrörelsen. Suppl., sp. 859). I
slutet af året indrogs en mängd kommittéer på
Thorssons initiativ. - På nyåret 1923 utbröto
konflikter vid järnbruken samt sågverks- och pap-
persmasseindustrierna. Enligt gällande direktiv
för arbetslöshetskommissionen indrogos understöden
för omkr. 4,000 arbetare, hvilka tillhörde dessa
fack, men till följd af längre arbetslöshet förut
erhållit understöd. Regeringen föreslog riksdagen
vissa ändringar i direktiven, särskildt därhän, att
understöd fortfarande skulle lämnas arbetare, som
redan 6 månader varit arbetslösa, innan konflikt
utbröt inom deras fack. Propositionen, liksom
äfven ett framställdt sammanjämkningsförslag, föll
i Första kammaren. Regeringen af gick, och justi-
tierådet Ernst Trygger bildade en öfvervägande
af högermän bestående ministär, där öfverståthål-
lare Hederstierna blef utrikesminister, B. Ekeberg
justitie-, landshöfding C. Malmroth försvars-, K. J.
Beskow finans-, S. Clason ecklesiastik- och profes-
sor N. Wohlin (tillhörande Bondeförbundet) handels-
minister. Regeringsskiftet egde rum 19 april. –
Samma års riksdag förlängde med vissa ändringar
arbetstidslagen på 3 år, antog en ny skogsvårds-
lag äfvensom vissa övergångsbestämmelser för hy-
reslagstiftningens afveckling samt beviljade medel
för påbörjande af elektrifiering af statsbanan
Stockholm-Göteborg. – I febr. s. å. anslöt sig
det vänstersocialistiska partiet till socialdemokra-
terna. Däremot delade sig Frisinnade landsför-
eningen (se d. o. Suppl.) 27 maj i det förbuds-
vänliga Frisinnade folkpartiet med riksgäldsfull-
mäktigen C. G. Ekman och det förbudsfientliga
Sveriges liberala parti (se d. o. Suppl.) med f. d.
statsrådet E. Löfgren som ledare. - 11 nov.
afgick utrikesminister Hederstierna till följd af ett
till förmån för ett försvarsförbund med Finland
hållet tal, hvilket framkallade kritik i vida
kretsar och som ej heller gillades af hans kolleger
i ministären. Utrikesminister blef frih. E. T.
Marks von Würtemberg. - Regeringen koncen-

trerade sina krafter på frågan om en ny härorga-
nisation. I mars 1923 hade försvarsrevisionen af-
gett sitt förslag, som i hufvudsak gick ut på en
reducering af armén från 6 fördelningar till 4,
men med bibehållande af en relativt lång öfnings-
tid. Revisionens socialdemokratiska medlemmar
hade reserverat sig till förmån för längre gående
nedsättningar. Regeringens för riksdagen 1924
framlagda proposition om försvarsväsendets ord-
nande skilde sig i mycket från försvarsrevisionens
förslag, öfningstiden för infanteriet skulle vara
195 dagar (enligt 1914 års härordning 340, enligt
provisoriet 165 och enligt försvarsrevisionens för-
slag 255) och för specialvapnen och studenter i
allmänhet något längre. De sex arméfördelnin-
garna samt Bodens och Gotlands trupper skulle bi-
behållas, 2 grenadjärregementen och den fristå-
ende kavallerifördelningen indragas, l luftvärns-
artilleriregemente och l stridsvagnsbataljon ny-
bildas. Någon allmän flottptøn framlades icke.
Förslaget åsyftade samförstånd, men lyckades icke
vinna gehör. Vissa högermän ansågo det inne-
bära alltför stor nedsättning af försvarskraften,
medan å andra sidan Bondeförbundets medlemmar
vill? sänka öfningstiden och införa ett inlags indel-
ningsverk; vänsterpartierna ansågo möjlighet före-
ligga för en genomgripande nedskärning af för-
svarsorganisationen. Propositionen föll, men re-
geringen ville afvakta höstens val till Andra kam-
maren och kvarstod därför. Flera viktiga lagar
eller lagändringar antogos af riksdagen 1924,
bl. a. om underpartibeteckning å valsedlar vid val
till Andra kammaren (se Riksdagsmanna-
val. Suppl., sp. 4-5), om förvärfvande och för-
lust af svenskt medborgarskap (bl. a. upphäfvande
af den s. k. 10-årslagen; se Medborgarla-
gen. Suppl.), om landsting, om ersättning för
kommunala förtroendeuppdrag, om íörmynderskap
och om samhällets barnavård. Beslut fattades om
återupptagande af sedelinlösningen med guld och
definitiv återgång till guldmyntfotcn. - Ett nytt
handelsaftal med Ryssland godkändes, hvarefter
S. erkände sovjetregeringen de jure och upptog
de diplomatiska förbindelserna med denna. I aug.
splittrades det kommunistiska partiet i en Moskva-
trogen majoritet och en moderatare minoritet, hvil-
ken omsider – liksom förut vänstersocialisterna
- återförenades (1925) med det socialdemokratiska
partiet.

Vid valen till Andra kammaren hösten 1924 val-
des 65 höger, 23 bondeförbundare, 4 liberaler,
27 frisinnade samt 2 frisinnade vildar, 104 social-
demokrater, l högerkommunist och 4 vänsterkom-
munister. Då valen icke beredde regeringen större
utsikter att genomföra sitt försvarsprogram, af-
gick den, hvarpå Branting 18 okt. trädde i spetsen
för sin tredje ministär med Undén som utrikes-,
revisionssekreteraren T. Nothin som justitie-, Hans-
son som försvars-, redaktör G. Möller som social-och
Thorsson som finansminister. Redan i dec. insjuk-
nade emellertid Branting, och 24 jan. 1925 utnämn-
des handelsminister Sandler jämväl till statsmini-
ster, medan Branting kvarstod som konsultativt
statsråd till sin död, 24 febr. Sandler lämnade då
chefskapet för Handelsdepartementet. Thorsson
afled 5 maj 1925 och efterträddes som finansmi-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0388.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free