- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
705-706

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sverige ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

705

Sverige Sveriges allmänna exportförening

706

råd. - Hufvudírågan vid riksdagen 1925 var den
nya regeringens íörslag till îörsvarsväsendets ord-
nande, som med vissa jämkningar antogs af riks-
dagen och som innebar förverkligandet af vänster-
partiernas kraf (s? vidare Sverige, försvars-
väsen. Suppl.). Bland riksdagens beslut märktes
f. ö. definitivt antagande af öppen omröstning i
riksdagen, polislag (se Polis. Suppl.), lag om
etiskt samvetsömmas värnplikt, norrländska förbuds-
lagens utsträckning till hela riket, lag om kontroll
öfver monopol och truster samt en s. k. "bulvan-
lag". En lag om borgerlig begrafning antogs af
riksdagen, men blef icke i oförändrad form god-
känd af det på hösten 1925 sammanträdande
kyrkomötet och förföll till följd däraf; ett modi-
fieradt regeringsförslag i ämnet förelades 1926 års
riksdag. - Som tecken på det goda förhållandet
mellan S. och Finland få betraktas president L.
Kelanders besök i Stockholm i juni 1925 samt kon-
ung Gustafs och drottning Viktorias motbesök i
Helsingfors i aug. s. â. Vid förhandlingarna i
Genève mars 1926 om Tysklands inträde i Na-
tionernas förbund och dess erhållande af en per-
manent plats i förbundets råd motsatte sig S.
anspråken från Brasilien, Polen och Spanien att
jämväl erhålla ständiga rådsplatser och omöjlig-
gjorde beslut i den af sistnämnda stater önskade
riktningen. Så långt hade regeringen stödet af
en enig svensk opinion. Under den kris, som upp-
stod i förhandlingarna, antydde emellertid utrikes-
minister Undén, att S. vore villigt att för en upp-
görelses åstadkommande ställa sitt eget temporära
rådsmandat till förfogande, och formligt erbju-
dande framställdes härom, dock under förutsätt-
ning, att ytterligare en icke permanent rådsmed-
lem ställde sin plats till disposition. Erbjudan-
det, som förföll, i det att frågorna om Tysklands
inträde i förbundet och om rådets organisation
uppskötos till sept. s. å., framkallade i Sverige
skarp kritik mot regeringen och särskildt mot
Undén såväl i riksdagen som i en stor del af
pressen.

Litt.: Kiksdagens protokoll med bihang 1918
-1926, T. Hedrén m. fl., "Lagtima riksdagen
-1918" o. s. v. (till 1925), "Nordens årsbok",
1920-24, "Svenska dagbladets årsbok", 1924-
26, Karl Hildebrand, "De svenska statsmakterna
och krigstidens folkhushållning" (5 bd, 1916-20)
och "Gustav V" (i "Sveriges historia till våra
dagar", XIV, 1926), och L. De Geer, "Politiska
hågkomster från åren 1901-1921" (1926).
Jfr äfven Nationernas förbund. Suppl.,
Socialdemokratiska riksdagsgrup-
pen. Suppl., och Ålandsfrågan. F. K. J.

*Sverige, geografisk, topografisk,
statistisk beskrifning, afslutades i nov.
1924 med bd VI, omfattande Kopparbergs, Gäfle-
borgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens
och Norrbottens län. Bd III, omfattande Älfsborgs,
Skaraborgs samt Göteborgs och Bohus län, utkom
fullständigt i jan. 1921. En ny, omarbetad och
koncentrerad upplaga är under arbete. O. Sjn.

Sverige, begynnelseord till en fosterländsk dikt
af V. von Heidenstam (ur "Ett folk") med fyr-
stämmig sångsats af V. Stenhammar (se d. o., sp.
1234-35, och Nationalsång).

Sverige, Pensionsanstalten, ömsesidigt

Tryckt den 29/4 26

försäkringsbolag med garanti, stiftadt i okt. 1925
af 15 svenska lifförsäkringsbolag, trädde i verksam-
het i febr. 1926 och har till hufvudsyfte att med-
dela kollektiv pensionsförsäkring af personal, an-
ställd hos arbetsgifvare. För anstaltens förbindel-
ser äro stiftarna såsom garanter solidariskt ansva-
riga intill ett belopp af 5 mill. kr., därvid ansva-
righeten mellan garanterna fördelas efter de i
bolagsordningens § 3 angifna andelstalen. Delegarna
i anstalten, d. v. s. försäkringstagarna, skola icke
stå i någon personlig ansvarighet för anstaltens för-
bindelser. A anstaltens rörelse uppkommande vinst
skall i sin helhet disponeras för de försäk-
rades räkning. Anstalten erbjuder ett på en
gång fullständigt och anpassningsbart pensionssy-
stem, afsedt icke blott för kontors- och affärsan-
ställda, utan äfven för arbetarpersonal. Af tal om
kollektiv pensionsförsäkring slutes mellan anstalten
och vederbörande arbetsgifvare, hvilken senare där-
vid har frihet att bestämma, hvilka ålders- och
tjänstekategorier, som skola omfattas af försäkrin-
gen. Äîven förening af anställda kan med anstal-
ten träffa af tal om pensionering af sina medlemmar.
Arbetsgiivaren resp. föreningen ombesörjer de i af-
talsenlig ordning beräknade premiernas inbetalning
till anstalten. Pensioneringskostnaden kan antingen
i sin helhet bäras af arbetsgifvaren eller fördelas
mellan honom och hans anställda. De erlagda pen-
sionsafgifterna kunna afdragas från skattepliktig
inkomst. P. Blm.

Sverige-Amerika stiftelsen bildades 1919. Dess
syfte är att främja utbyte af vetenskapliga, kultu-
rella och praktiska erfarenheter mellan Sverige och
Förenta staterna. Tack vare svenska och ameri-
kanska donatorer förfogar stiftelsen öfver 20 à 30
stipendier årligen: Zornstipendiet à 4,500 kr.,
universitetsstipendierna à 1,000 doll., "Industrial
fellowships" (förenade med arbete i bank eller
affärsföretag) à 1,500 doll. samt college-stipendier,
innefattande ett fritt studieår vid amerikanskt col-
lege.

Stiftelsens förmedlande verksamhet i afseende på
råd, introduktioner och förbindelser är betydande.
Svensk-amerikanska nyhetsbyrån
(se d. o. Suppl.), med kontor i New York och Stock-
holm, upprättades af stiftelsen 1922. Stiftelsens
ordf. är professor Sv. Arrhenius, vice ordf. äro
ärkebiskop N. Söderblom, öfveringenjör P. T. Berg
och herr A. R. Nordvall. Stiftelsens sekreterare
är fröken Eva Fröberg.

’Sveriges allmänna biodlareförening. Se Biod-
larföreningar. Suppl.

’Sveriges allmänna exportförening (sp. 1252).
Föreningen har lyckats få till stånd svenskt delta-
gande i utländska icke blott utställningar, utan på
senare åren äfven mässor. (Sp.. 1253-54) "Svensk
industri- och exportkalenders" senaste (9:e) på sv.,
eng., ty., fr. och sp. af fattade uppl. har utkommit
1926. Föreningen är numera organiserad på föl-
jande sätt:

1. Informationsavdelningen. Denna lämnar upp-
lysningar i exporthandelns alla olika frågor, anvis-
ningar å importörer i utlandet och till utlänningar
å exporterande firmor i hemlandet, anskaffar agen-
ter och representanter i olika delar af världen åt
svenska firmor, lämnar upplysningar om tullbestäm-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0389.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free